WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління комунікаціями - Реферат

Управління комунікаціями - Реферат

політики в дорожньому комплексі; розроблення та виконання державних програм, спрямованих на створення умов для надійного і безпечного руху на автомобільних дорогах загального користування; задоволення потреб суспільного виробництва, населення та оборони країни в удосконаленні та раціональному розвитку дорожньої мережі; організація збирання, зосередження та цільового використання коштів, що надходять для фінансування дорожнього господарства; організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування та інженерних споруд на них; забезпечення разом з Державтоінспекцією додержання чинного законодавства щодо охорони доріг і споруд на них та ін. Укравтодор очолює Голова, який призначається Президентом України.
Голова Укравтодору несе персональну відповідальність за виконання покладених на корпорацію завдань і здійснення нею своїх функцій.
Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Укравтодору, в корпорації утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, керівників структурних підрозділів корпорації, а також керівників підприємств, установ і організацій дорожнього господарства.
Члени колегії затверджуються Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами корпорації.
Корпорація у разі потреби видає разом з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти. Рішення Укравтодору, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для підприємств, установ і організацій дорожнього господарства незалежно від форм власності.
У компетенції місцевих державних адміністрацій також знаходиться вирішення питань щодо шляхового комплексу. Так, місцеві державні адміністрації здійснюють фінансування підприємств, установ і організацій, переданих в управління вищими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходи, пов'язані з розвитком благоустрою та шляховим будівництвом, тощо.
До шляхів сполучень також належать мости. Вони перебувають у віданні Укрзалізниці, Укравтодору та регіональної влади. Мости загального користування підпорядковані Укравтодору.
§ 9. Органи управління зв'язком
Сучасний зв'язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні та покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах і послугах поштового та електричного зв'язку. Відносини у галузі зв'язку регулюються Законом України від 16 травня 1995 р. "Про зв'язок" , іншими актами законодавства України та нормативними актами міністерств і відомств. Правовий статус, повноваження і обов'язки операторів зв'язку, а також використання радіочастотного ресурсу визначаються окремими законодавчими актами.
Дія Закону України "Про зв'язок" поширюється на відносини у галузі зв'язку, в яких беруть участь органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації зв'язку та споживачі послуг зв'язку і радіочастот. Але дія цього Закону не поширюється на державну систему урядового зв'язку, а також на мережі технологічного зв'язку і відомчі мережі зв'язку та відносини, що забезпечують їх функціонування. В сучасний період засоби зв'язку також перебувають у віданні Мінтрансу, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міноборони та інших відомств України. Ці державні органи здійснюють управління зв'язком відомчого користування. Державну політику в галузі зв'язку визначає Верховна Рада України. Управління єдиною національною системою зв'язку здійснює Кабінет Міністрів України.
Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку е Державний комітет зв'язку та інформатизації України (далі - Держкомзв'язку України). Що стосується управління зв'язком, то воно регулюється Положенням про Державний комітет зв'язку та інформатизації України, затвердженим Указом Президента України від 30 червня 1999р.
Управління зв'язком полягає у визначенні основних напрямів розвитку галузі, а саме: розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку і вдосконалення єдиної національної системи зв'язку, підвищення її якості, доступності і сталого функціонування; регулюванні діяльності, спрямованої на задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, об'єднань, установ, організацій і фізичних осіб у послугах електричного і поштового зв'язку загального користування; сприянні розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сфері надання послуг зв'язку; проведенні державної антимонопольної політики у галузі зв'язку.
Держкомзв'язку України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Рішення Держкомзв'язку України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами і громадянами.
Держомзв'язку України очолює Голова, який здійснює керівництво дорученою йому сферою діяльності і несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за стан справ у цій сфері.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції, Держкомзв'язку України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку галузі у Держкомзв'язку України утворюється колегія у складі Голови, його заступників, а також інших керівних працівників Держкомзв'язку України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомзв'язку України. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомзв'язку України.
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо голов-них напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомзв'язку України може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і висококваліфікованих фахівців.
Поштовий і електричний зв'язок в єдиному технологічному процесі здійснюютьдержавні підприємства зв'язку. Поштовий зв'язок - це приймання, оброблення, перевезення та доставления письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб щодо грошових переказів, банківських операцій.
В Україні у сфері поштового зв'язку діють такі основні госпроз-рахункові підприємства: Українське державне підприємство поштового зв'язку (далі - Укрпошта), державне підприємство "Преса" та державне підприємство "Марка України".
Укрпошта діє на підставі її статуту і очолюється генеральним директором, який в межах своєї компетенції видає накази та затверджує положення про структурні підрозділи поштового зв'язку України. Укрпошта є юридичною особою.
В областях функціонують дирекції Укрпошти, які є її структурними підрозділами, філіалами, що діють на підставі її довіреності.
Дирекція має у своєму складі територіальне відокремлені без-балансові виробничі структурні

 
 

Цікаве

Загрузка...