WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління комунікаціями - Реферат

Управління комунікаціями - Реферат


Реферат на тему:
Управління комунікаціями
ПЛАН
1. Організаційно-правові засади управління комунікаціями
2. Органи управління транспортом і шляховим господарством
3. Управління залізничним транспортом
4. Управління морським і річковим транспортом
5. Управління автомобільним транспортом
6. Управління цивільним повітряним транспортом
7. Управління трубопровідним транспортом
8. Управління шляховим господарством
9. Органи управління зв'язком
10. Місцеве самоврядування і комунікації
11. Державний контроль на транспорті та в галузі зв'язку
12. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті та в галузі зв'язку
§ 1. Організаційно-правові засади управління комунікаціями
У широкому плані під управлінням комунікаціями розуміють управління транспортом, зв'язком, мережами і системами паливного, енергетичного та водного постачання, тобто управління всіма галузями господарства, що обслуговують сфери виробництва (промисловість, агропромисловий комплекс та ін.) та життєдіяльність людей, але не створюють матеріальних цінностей.
Термін "комунікації" означає шляхи сполучення, сукупність всіх видів шляхів сполучення, які підготовлені та влаштовані таким чином, щоб забезпечувати процес переміщення людей та вантажів різного призначення, і є складовою частиною кожного виду транспорту. Регулювання діяльності транспорту і зв'язку належить до різних галузей права: адміністративного, цивільного, фінансового та ін.
Управління транспортом і зв'язком регулюється законами, кодексами, статутами, положеннями про окремі види транспорту і зв'язку. Організаційно-правові, економічні засади діяльності транспорту визначаються Законом України від 10 листопада 1994 р. "Про транспорт" .
Транспорт України покликаний задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях. Метою державного управління в галузі транспорту є: своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони держави; захист їх прав під час транспортного обслуговування; безпечне функціонування транспорту; додержання необхідних темпів і пропорцій та ін.
В Україні діє єдина транспортна система, яка повинна відповідати вимогам суспільного виробництва і національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру, забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України.
До єдиної транспортної системи належать: транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт і метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування.
Правовий статус залізничного транспорту визначається Законом України від 4 липня 1996 р. "Про залізничний транспорт" , а також Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 p., морського - Кодексом торгового мореплавства України , річкового - Водним кодексом України , авіаційного - Повітряним кодексом України , автомобільного - Законом України від 30 червня 1993 р. "Про дорожній рух" (в редакції від 10 листопада 1994 p.), а також Статутом автомобільного транспорту України, трубопроводного - Законом України від 15 травня 1996 р. "Про трубопровідний транспорт" .
§ 2. Органи управління транспортом і шляховим господарством
Державне управління в галузі транспорту здійснюють Міністерство транспорту України (далі - Мінтранс України), спеціально уповноважені на те органи виконавчої влади, а також місцеві ради. Мінтранс України є центральним органом, що забезпечує управління транспортом на території всієї держави. Діяльність Мінтрансу України регулюється Положенням про нього, затвердженим Указом Президента України від 11 травня 2000 p.
Мінтранс України реалізує державну політику в галузі транспорту і дорожнього господарства; сприяє структурній перебудові економіки України; здійснює керівництво транспортно-дорожнім комплексом; несе відповідальність за його розвиток; координує роботу об'єднань, установ, підприємств і організацій залізничного, морського, річкового, авіаційного, автомобільного та дорожнього господарства, які входять до сфери його управління.
На Мінтранс України покладені такі завдання: здійснення державного управління транспортним комплексом України; реалізація державної політики становлення та розвитку транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях; забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього комплексу; здійснення заходів щодо створення єдиної транспортної системи України; створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм влас-ності; забезпечення входження транспортного комплексу України до європейської та світової транспортних систем.
Відповідно до цих завдань Мінтранс України: забезпечує виконання єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики на транспортно-дорожньому комплексі; забезпечує захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування; сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, а за дорученням Кабінету Міністрів України представляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу в міжнародних організаціях та укладає міжнародні договори; видає ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом, агентування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт; контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні цих видів діяльності; організує роботу, спрямовану на забезпечення мобілізаційної готовності підприємств; здійснює контроль за додержанням підприємствами законодавства і міжнародно-правових норм та ін.
Що стосується завдань органів, які входять до системи Мінтрансу України, то стосовно них здійснюється розмежування їх повноважень.
§ 3. Управління залізничним транспортом
Через Мінтранс України здійснюється управління залізничним транспортом держави. До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують його функціонування.
Управління залізничним транспортом здійснює Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі -Укрзалізниця). Діяльність Укрзалізниці регулюється Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженим постановоюКабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р., та іншими нормативними актами. Укрзалізниця - це орган управління залізничним транспортом загального користування, який підвідомчий Мінтрансу

 
 

Цікаве

Загрузка...