WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління сільським господарством - Реферат

Управління сільським господарством - Реферат

тимчасове користування землею, в тому числі на умовах оренди, у відповідній раді, що передала у власність чи надала у користування земельну ділянку.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, є рівними у своїх правах. Держава гарантує додержання і захист майнових та інших прав і законних інтересів таких суб'єктів, створює пільгові умови для їх кредитування, оподаткування, страхування, матеріально-технічного постачання. Втручання в господарську або іншу діяльність селянського (фермерського) господарства з боку державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається, але це не обмежує права уповноважених державних органів щодо здійснення контролю за діяльністю цих суб'єктів.
Останнім часом на підставі Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки" КСП реформуються на основі приватної власності на землю та майно шляхом забезпечення всім членам КСП права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності. При цьому передбачається збереження, по можливості, цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх КСП на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у груп власників цих часток, паїв .
§ 4. Державний контроль в агропромисловому комплексі
Крім функцій управління агропромисловим комплексом, держава здійснює також функції контролю за додержанням чинного законодавства в цій сфері через відповідні структурні підрозділи.
Інспекції заготівель і якості сільськогосподарської продукції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації згідно з Типовим положенням про них від 12 січня 1996 p. у межах своєї компетенції сприяють проведенню державної політики з питань заготівель і якості сільськогосподарської продукції, здійснюють державний нагляд за додержанням товаровиробниками, заготівельними організаціями, підприємствами, господарствами стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з якістю і сертифікацією сільськогосподарської продукції. Відповідно до покладених на них завдань такі інспекції контролюють правильність приймання і визначення заготівельними підприємствами і організаціями якості сільськогосподарської продукції; додержання правил її зберігання; проведення своєчасних розрахунків за неї; цільове використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що виділяються для стимулювання сільськогосподарських виробників за продану в державні ресурси продукцію, а також наглядають за якістю і екологічною чистотою продукції, що реалізується на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Державні інспектори заготівель і якості сільськогосподарської продукції мають право: здійснювати перевірки додержання сільсько-господарськими виробниками, заготівельними підприємствами і організаціями незалежно від форм власності стандартів, технічних умов та інших нормативних документів у процесі заготівлі, торгівлі, відвантаження, зберігання продукції та проведення розрахунків за неї; давати їх керівникам обов'язкові до виконання розпорядження про усунення виявлених порушень; відбирати безоплатно у виробників, заготівельних і збутових підприємств і організацій незалежно від форм власності зразки сільськогосподарської продукції для перевірки; забороняти здавання-приймання та відвантаження такої продукції, якщо вона не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів.
Інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Се-вастопольської міської державної адміністрації відповідно до Типового положення про них від 12 січня 1996 p. реалізують державну політику в здійсненні нагляду за додержанням правил технічної експлуатації, ремонту і вибракування сільськогосподарських машин підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами, правил транспортування та зберігання нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу.
Інженери-інспектори таких інспекцій мають право: безперешкодно відвідувати підприємства та організації для проведення перевірок; вимагати зупинення тракторів та самохідних машин для перевірки їх технічного стану; перевіряти наявність у трактористів-машиністів посвідчення тракториста-машиніста і реєстраційного документа; направляти на позачерговий медичний огляд трактористів-машиністів. Крім того, вони можуть заборонити експлуатацію сільськогосподарських машин, робити попередження трактористам-машиністам у вигляді компостерної просічки в талоні попереджень, позбавляти їх права управляти сільськогосподарськими машинами.
Державний ветеринарний контроль відповідно до Закону України від 25 червня 1992 р. "Про ветеринарну медицину" становить собою сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на додержання юридичними і фізичними особами законодавства про ветеринарну медицину.
Організація та здійснення державного ветеринарного контролю покладаються на головних державних інспекторів ветеринарної медицини, їх заступників та державних інспекторів ветеринарної медицини.
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, головні державні інспектори ветеринарної медицини АРК, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті координують діяльність всіх служб ветеринарної медицини, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також юридичних і фізичних осіб, які здійснюють ветеринарну практику.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарний контроль, зобов'язані у разі виявлення вогнищ гострих інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин упродовж доби внести до відповідного органу виконавчої влади подання про встановлення особливого режиму та правил, виконання яких забезпечуватиме нерозповсюдження збудників інфекційних хвороб, екологічне благополуччя продуктів і сировини тваринного походження, охорону довкілля. Такі особи мають право: безперешкодно відвідувати підконтрольні об'єкти на відповідній території; одержувати інформацію; давати обов'язкові до виконання розпорядження про здійснення протиепідемічних і ветеринарно-санітарних заходів; у разі наявності заразних хвороб чи виникнення підозри на наявність особливо небезпечного захворювання тварин давати розпорядження про забій тварин, знезараження продуктів і сировини тваринного походження, їх переробку чи утилізацію; забороняти реалізацію таких продуктів та сировини; обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти будівництво, реконструкцію тваринницьких будівель, м'ясо - і молокопереробних підприємств та інших об'єктів, що не відповідаютьветеринарно-санітарним

 
 

Цікаве

Загрузка...