WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління державною і регіональною власністю - Реферат

Управління державною і регіональною власністю - Реферат

рахунок надходжень від управління державними корпоративними правами і діяльності на фондовому ринку, бере участь у формуванні політики відносно інвестицій в підприємства, у статутному фонді яких є державна частка.
Порядок призначення та повноваження представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, закріплені у положенні "Про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. "Про управління державними корпоративними правами". Цією ж постановою затверджені також положення "Про порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами" та положення про порядок звітності таких представників .
Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах те-риторіальних громад відповідно до Закону України "Про місцеве са-моврядування в Україні" здійснюють функції щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати, купувати. Вони створюють, реорганізують та ліквідують підприємства, установи, організації комунальної власності відповідної територіальної громади, що вирішують питання щодо приватизації майна таких підприємств, установ, організацій.
Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їх спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
§ 3. Поняття, мета, види та правова основа приватизації
Одним із важливих напрямків державної політики у сфері відносин права власності є приватизація. Приватизація - це відчуження майна державних підприємств, установ, організацій, житлового та земельного фонду, що перебуває у державній та комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства про приватизацію. Приватизація здійснюється з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, залучення коштів на структурну перебудову економіки, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні житла, формування ринкових відносин, стимулювання ефективного використання земель та сприяння підприємницькій діяльності.
Залежно від об'єкта приватизації визначаються такі види приватизації: приватизація державного та комунального майна; приватизація державного житлового фонду; приватизація земель.
Правову основу приватизації державного та комунального майна складають закони України від 4 березня 1992 р. "Про приватизацію державного майна" (у редакції Закону України від 19 лютого 1997 p.) , від 6 березня 1992 р. "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (в редакції Закону України від 15 травня 1996 p.) , від 6 березня 1992 р. "Про приватизаційні папери" та державні програми приватизації та інші нормативно-правові акти.
Приватизація земель здійснюється на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. "Про приватизацію земельних ділянок та Указу Президента України від 12 липня 1995 р. "Про при-ватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського при-значення для здійснення підприємницької діяльності" .
Особлива роль у здійсненні приватизації належить Фонду державного майна України та його органам. Відповідно до Тимчасового положення "Про Фонд державного майна України", затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. , Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.
Фонд державного майна України, його регіональні відділення, Фонд майна АРК та їх представництва у районах і містах становлять єдину систему державних органів приватизації. Основними завданнями Фонду державного майна України є: захист майнових прав України на її території та за кордоном; здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі к приватизації, створення спільних підприємств;
здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності;
здійснення повноважень орендодавця майна державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів; сприяння процесу демонополізації економіки і створення умов для конкуренції виробників.
Для цього Фонд державного майна України розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання; змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства; здійснює повноваження власника щодо частки акцій акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації; продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва;
створює комісії по приватизації; видає ліцензії посередникам; вживає заходів щодо залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;
виступає орендодавцем майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що є загальнодержавною власністю; дає дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структурних підрозділів.
Крім цього, Фонд державного майна України бере участь: у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю; у розробці і укладенні міждержавних угод з питань власності та використання державного майна, а також представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.
Фонд державного майна України має право: видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, іншими юридичними особами; контролювати їх виконання; проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання; затверджувати кошторис витрат з державного позабюджетного фонду приватизації в межах, встановлених Державною програмою приватизації майна державних підприємств.
Фонд майна АРК та його представництва у районах і містах АРК були створені відповідно до Указу Президента України від18 серпня 1995 р. "Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим" і діють на підставі положень, затверджених урядом АРК. Вони в межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, повноважень, делегованих Верховною Радою АРК, здійснюють державну політику в сфері приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності, власності АРК, комунальній власності, та виконують функції орендодавця стосовно зазначеного майна.
Регіональні відділення Фонду

 
 

Цікаве

Загрузка...