WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Характер і організація державного управління - Реферат

Характер і організація державного управління - Реферат

внутрішньоузгодженої системи законодавства, необхідного для чіткого визначення організації, функцій, повноважень суб'єктів управління. В Концепції адміністративної реформи здійснено спробу дати цілісне бачення розв'язання проблем державного управління шляхом проведення взаємоузгоджених заходів, спрямованих на структурну перебудову органів управління, методів та форм їх діяльності, підкреслюючи тим самим пріо-ритетність законодавчого регулювання в цій справі.
Масив правових актів, що діють у сфері державного управління, прийнятих за останні роки, є значним, але про повну і якісну регламентацію діяльності в цій сфері говорити ще рано, оскільки багато правовідносин поки що залишаються за межами правового регулювання.
Вирішальним кроком у встановленні засад здійснення державного управління стала Конституція України, яка визначила систему і загальні повноваження органів виконавчої влади, порядок їх утворення і реорганізації, а також в загальному вигляді закріпила структуру економіки, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності.
Ще до прийняття Основного Закону управлінська діяльність в різних галузях була врегульована низкою законів, процес удосконалення яких триває. Тією чи іншою мірою вони належать до сфери управлінської діяльності. В економічній сфері це закони України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність", "Про захист від недобросовісної конкуренції" та ін.; у соціально-культурній сфері - закони України "Про освіту", "Про природно-заповідний фонд України", "Про пенсійне забезпечення", Основи законодавства України про культуру та ін. Значної законодавчої регламентації зазнали всі галузі адміністративно-політичної діяльності (оборона, безпека, управління в галузі закордонних справ, внутрішніх справ та ін.), а також міжгалузеве державне управління (статистика, ціноутворення, стандартизація, метрологія). Разом з цим слід зауважити, що деякі закони, прийняття яких передбачено Конституцією України, ще перебувають в стані опрацювання і обговорення, наприклад, закони "Про Кабінет Міністрів України", "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України" та ін.
Важливу групу актів, що регулюють управлінську діяльність,складають акти Президента України - укази і розпорядження, які видаються на основі та на виконання Конституції і законів України (ч. З ст. 106 Конституції). Акти Президента - глави держави видаються з метою врегулювання суспільних відносин з питань, які Конституцією та законами України віднесені до його компетенції або з якихось причин не врегульовані законами (наприклад, Указ від 15 грудня 1999 р. "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"). Тому правові акти Президента України не завжди є прямим наслідком прийнятих законів, їх конкретизацією і розвитком, що характерно для нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Значна кількість актів Президента України присвячена питанням організації управління, статусу органів управління, різних ланок їх системи. Наприклад, Указом Президента України від 30 грудня 1997 p. затверджено "Положення про Міністерство юстиції України", Указом від 10 червня 1997 p. - "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів і вступу їх в силу" та ін.
Деякі питання організації та діяльності в галузях і сферах управління вирішуються за допомогою правових актів органів виконавчої влади. Значна їх кількість видається Кабінетом Міністрів України, наприклад, постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 p. "Про примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міських, районної, державної адміністрації", від 30 листопада 1996 р. "Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів" та ін.
Правові акти у сфері державного управління можуть мати загальний і спеціалізований характер. Закон України "Про звернення громадян" є загальним актом, оскільки його дія поширюється на відповідні відносини незалежно від сфери або галузі управління, а Закон України "Про Службу безпеки України" - спеціалізованим, тому що він закріплює засади забезпечення безпеки. Такий же характер можуть мати і акти Президента України та Кабінету Міністрів України.
Організація управління в галузях і сферах забезпечується поряд із законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України також нормативно-правовими приписами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Значна кількість таких правових актів приймається у сферах митної справи, економіки, освіти, охорони здоров'я та ін., що обумовлено недостатнім законодавчим врегулюванням окремих напрямів управлінської діяльності, необхідністю регламентації їх внутрішньої організації. Але у деяких випадках така практика може бути не завжди достатньо обґрунтованою, визначена наперед відомчими інтересами.
Місцеві державні адміністрації видають правові акти з метою як комплексної регламентації окремих напрямів діяльності на відповідній території і внутрішньої організації, так і встановлення статусу структурних підрозділів у відповідних положеннях, що затверджуються уповноваженими органами чи посадовими особами, розв'язання конкретних питань. З питань, делегованих місцевими органами державної виконавчої влади органам місцевого самоврядування, останні також можуть приймати акти, що регулюють управлінські відносини. У деяких випадках рішення, прийняті ними самостійно, регулюють відносини, що виникають у сфері діяльності органів виконавчої влади (загальнообов'язкові).
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...