WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження в справах про адміністративні правопорушення - Реферат

Провадження в справах про адміністративні правопорушення - Реферат

органу-виконавцю. У зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за своєчасним і точним виконанням постанов і вирішення всіх пов'язаних з цим питань (відстрочка, припинення виконання постанов та ін.).
Безпосереднє виконання постанов покладено на уповноважені на це органи (органи внутрішніх справ, судових виконавців, митні органи та ін.)
У провадженні по деяких правопорушеннях юрисдикційний орган, який виніс постанову, уповноважений сам виконати її. Наприклад, за керування транспортними засобами в стані сп'яніння посадові особи Державної автомобільної інспекції можуть застосовувати до водіїв адміністративне стягнення у вигляді позбавлення прав керування транспортними засобами на певний строк. Вони ж виконують винесені постанови шляхом вилучення посвідчення на право керування транспортними засобами.
Як уже зазначалось, за загальним правилом постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення. Але законодавець в ст. 301 КпАП передбачив можливість відстрочки виконання постанови, якщо негайне виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, виправних робіт або штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) є неможливим. У цьому разі орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця.
В ст. 302 КпАП вказані обставини, які виключають можливість початку або дальшого провадження в справі і слугують підставами припинення виконання постанови про адміністративне стягнення, якщо її винесено. До них належать: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; 2) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність за даний проступок; 3) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі
Стаття 303 КпАП встановлює строк давності, по закінченні якого постанова про накладенняадміністративного стягнення не підлягає виконанню. Якщо постанова не була звернена до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, то вона не підлягає виконанню В цей строк не включається час, на який виконання постанови зупиняється у зв'язку з відстрочкою виконання постанови за ст. 301 КпАП. а також пов'язаний з винесенням протесту або поданням скарги.
Законодавством можуть встановлюватися й інші, більш тривалі строки для виконання постанов у справах про окремі види адміністративних правопорушень. Відповідно до ст. 139 Митного кодексу конфіскація предметів, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, і предметів з спеціально виготовленими тайниками. використаними для переміщення через митний кордон з приховуванням таких предметів, проводиться незалежно від часу їх виявлення
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову.
§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
У ст. 213 КпАП наведено перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Але він не є вичерпним і доповнюється вказівками інших нормативних актів. Так, 10 жовтня 1985 p. було прийнято Положення по боротьбі з пияцтвом в Україні, що створювалися на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах, які також наділялися правом розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а за матеріалами щодо членів своїх трудових колективів застосовувати до винних заходи громадського впливу або штрафу.
Відповідно до законодавства (ст. 213 КпАП) справи про адміні-стративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищах, сільських рад;
2) виконавчими комітетами селищних, сільських рад;
3) районними (міськими) судами (суддями);
4) органами внутрішніх справ (міліції), органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те законодавчими актами України.
Компетенція і порядок створення цих колегіальних органів урегульовані законодавством України.
Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, згідно з ст. 217 КпАП діють у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.
Найбільш широку компетенцію у сфері застосування адміністративних стягнень мають адміністративні комісії. Порядок їх створення, склад, завдання і компетенція визначені Положенням про адміністративні комісії України, затвердженим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988 p.
Адміністративні комісії є колегіальними органами. Вони утворюються відповідними радами на першій організаційній сесії чергового скликання при виконавчих комітетах районних, міських (у містах без районного поділу), районних у містах рад. У разі необхідності адміністративні комісії створюються при виконавчих комітетах селищних, сільських рад з дозволу вищої ради. Адміністративні комісії створюються на строк повноважень цих рад.
Комісію очолює голова, який є заступником голови або членом виконавчого комітету відповідної ради. До складу комісії входять:
заступник голови, відповідальний секретар і не менше шести членів комісії, кількість яких встановлюється відповідною радою залежно від обсягу роботи комісії. До її складу входять також депутати рад, представники профспілок та інших громадських організацій, трудових колективів. Разом з тим не можуть входити до складу комісії посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду, адвокатури. Поточну роботу і контроль за виконанням постанов адміністративних комісій здійснює відповідальний секретар комісії.
Адміністративні комісії - це не тільки основні колегіальні органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, а й органи, покликані виховувати громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, сумлінного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі і гідності громадян, а також попереджувати правопорушення.
Адміністративні комісії розглядають справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена КпАП, іншими нормативно-правовими актами, а також загальнообов'язковими рішеннями - рішеннями з

 
 

Цікаве

Загрузка...