WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність - Реферат

Адміністративна відповідальність - Реферат

переміщення предметів контрабанди через державний кордон або їх приховування, підлягають конфіскації незалежно від часу їх виявлення.
Для визнання особи такою, що не була піддана адміністративному стягненню, не потрібно видання якого-небудь спеціального документа. Стягнення погашається автоматично після закінчення річного строку з моменту виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і в разі невчинення протягом цього строку нового адміністративного проступку. Якщо ж особа вчинить нове правопорушення до погашення стягнення за попереднє, перебіг строку давності переривається.
§ 5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
Відповідно до КпАП суб'єктами адміністративної відповідальності є тільки фізичні особи. Однак деякі нормативні акти податкового, антимонопольного законодавства, законодавства про підприємницьку діяльність та інші як суб'єктів такої відповідальності передбачають юридичних осіб. Так, п. 7 ч. З ст. 11 Закону України від 4 грудня 1993 р. "Про державну податкову службу в Україні" за відсутність обліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також неподання чи несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, необхідних для розрахунку і сплати податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, встановлена санкція - 50% неоплачених сум податків чи інших обов'язкових платежів.
Згідно з ч. З п. 2 Положення "Про порядок накладення на гос-подарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, в тому числі громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 p., випуск і реалізація товарів, виконання робіт і надання послуг, які не відповідають вимогам нормативних документів, тягнуть за собою накладення санкції у вигляді стягнення 25 % вартості реалізованих товарів, виконаних робіт і наданих послуг.
Закон України від 17 грудня 1993 р. "Про пожежну безпеку" в ст. 35 передбачає, що за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи і організації можуть притягуватися керівниками цих органів до сплати штрафу, який не може перевищувати 2% місячного фонду заробітної плати підприємства, установи, організації. Порядок застосування ст. 35 цього Закону затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1998 p. "Про забезпечення реалізації ст. 35 Закону України "Про пожежну безпеку".
Наведені та інші приклади свідчать про те, що чинне законодавство на відміну від норм КпАП передбачає притягнення до дальності не тільки фізичних, а й юридичних осіб, що цілком обґрунтовано в умовах зростання підприємництва і становлення ринкової економіки.
У теорії права юридична відповідальність визнається як право-відносини, що виникають з правопорушення, між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, на якого покладається обов'язок зазнати відповідних обмежень і несприятливих наслідків за вчинене правопорушення. У наведених вище приписах є всі елементи, характерні для юридичної відповідальності: порушення; несприятливі наслідки у вигляді штрафу; порушник, яким можуть виступати юридичні особи, в тому числі державні органи; органи (посадові особи), уповноважені накладати стягнення (органи податкової інспекції, комісії з захисту прав споживачів), а також ознаки, характерні саме для адміністративної відповідальності. Це і нерівність сторін (юридична особа підконтрольна в певній сфері своєї діяльності державному органу), і спрощена процедура накладення стягнення.
Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб в Україні поки що недостатньо розроблене, а відтак є некодифікованим, розрізненим. Загальні положення і принципи стосовно адміністративної відповідальності юридичних осіб у нормативних актах майже повністю відсутні. В деяких випадках юридичні особи несуть відповідальність нарівні з фізичними особами (громадянами-підприємцями). Механізм притягнення до адміністративної відповідальності майже не врегульований. Немає системності й у видах санкцій, що застосовуються до юридичних осіб. Однак деякі загальні положення адміністративної відповідальності юридичних осіб можна навести.
Юридична особа стає деліктоздатною з моменту її державної реєстрації і втрачає деліктоздатність з моменту виключення з реєстру, юридичних осіб, може виступати як загальним (будь-яка юридична особа, що вчинила правопорушення), так і спеціальним суб'єктом (монополіст, юридична особа, що діє у сфері торгівлі, громадського харчування, надання послуг тощо) правопорушення.
Для підвищення ефективності законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб слід чітко визначити загальні засади такої відповідальності та встановити механізм притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності.
У КпАП наведений перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративне правопорушення, і для всіх них, незважаючи на істотні відмінності у структурі і порядку діяльності, встановлений єдиний порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Так само ці питання можуть бути вирішені і щодо відповідальності юридичних осіб. Слід чітко визначити органи, уповноважені накладатиадміністративні стягнення на юридичних осіб, та порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Що стосується стягнень, які накладаються на юридичних осіб, то вони дійсно є дуже різноманітними, але не за своєю природою, а за формулюванням у нормативних актах. Така різноманітність скоріше заважає, ніж допомагає ефективному функціонуванню системи адміністративної відповідальності юридичних осіб. Значну частину стягнень складають штрафи. Поряд з ними застосовуються такі заходи впливу, як припинення чи призупинення певного виду діяльності, вилучення майна. А такі дійсно специфічні види впливу, як примусовий поділ суб'єктів господарської діяльності, монополістів та ін., зустрічаються рідко.
Звичайно, проведення кодифікації законодавства, що регламентує адміністративну відповідальність юридичних осіб, є складною справою. Разом з тим систематизація цього законодавства дасть змогу державі ефективно впливати на діяльність господарюючих суб'єктів та інших юридичних осіб, що є дуже важливим за ситуації, яка склалася в економіці України, для зміцнення законності. Крім того, це дозволить суб'єктам підприємництва більш дійово захищати свої законні права в разі їх притягнення до адміністративної відповідальності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...