WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підприємства і установи - Реферат

Підприємства і установи - Реферат

господарсько-оперативну (управлінську) діяльність підприємств і установ, в тому числі державних, але разом з тим не може повністю відмовитися від такого втручання. Це пов'язане з тим, що підприємства і установи діють на відповідній території (у відповідних регіонах), містах, селищах, селах. Вони використовують земельні, водні, природні, енергетичні, людські ресурси, своєю діяльністю впливають на екологічний стан, що в кінцевому результаті позначається на житті, здоров'ї та діяльності людини. Використовуючи відповідні ресурси, підприємства і установи повинні дбати і про їх відновлення, економне використання.
Виконуючи економічні, соціально-культурні, адміністративно-політичні та інші функції з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян, суспільства і держави, підприємства і установи повинні функціонувати в межах, встановлених державою Основний напрямок державної діяльності, де підприємства і установи безпосередньо пов'язані з державою та її інститутами, - виконавча влада (від місцевого рівня до центральних органів виконавчої влади) та місцеве самоврядування. У взаємовідносинах з цими суб'єктами держави і суспільства підприємства і установи практично вирішують всі питання - від створення, здійснення своєї діяльності та до її припинення. Крім названих, підприємства і установи вступають в адміністративно-правові відносини з органами виконавче;
влади та органами місцевого самоврядування з приводу: оперативного та бухгалтерського обліку результатів своєї діяльності; статистичної звітності; податків; безпеки виробництва та праці; протипожежної та екологічної безпеки; санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я їх працівників, населення, споживачів продукції; охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; відшкодування збитків, завданих нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища; сплати у відповідних випадках штрафів; створення спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю та організації їх професійної підготовки;
проведення непрофільних робіт у разі стихійного лиха; обставин, по-в'язаних з надзвичайними ситуаціями, та ін.
На добровільній договірній основі підприємства беруть участь в роботі по комплексному економічному і соціальному розвитку території, що проводиться державними органами або органами місцевого самоврядування.
Чинне законодавство встановило основи взаємодії підприємств і установ з державою (органами виконавчої влади), а саме: порядок здійснення державної реєстрації та обґрунтування її відмови; перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи;
ведення статистичної звітності. Незалежно від форм власності, організаційно-правових форм підприємства і установи зобов'язані своєчасно здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на зменшення і компенсацію негативного впливу їх діяльності на природне середовище, здоров'я та власність людей. Відповідно до законодавства України вони несуть відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів земель, вод, надр, лісів, інших природних ресурсів, а також за додержання встановлених нормативів викидів і скидання речовин, які забруднюють навколишнє природне середовище, і розміщення в ньому відходів. Згідно з чинним законодавством діяльність підприємств, які порушили ці норми та вимоги, може бути зупинена частково, тимчасово або припинена повністю. Підприємства і установи зобов'язані додержуватися законодавства про працю, правил безпеки на виробництві, санітарно-гігієнічних норм з охорони здоров'я працівників, населення та споживачів продукції.
Збитки, завдані підприємствам у результаті виконання ними вказівок державних та інших органів або їх посадових осіб, які порушили права підприємств, а також спричинені внаслідок ненавмисного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємств, підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Разом з цим уповноважені державні органи, які здійснюють контроль за додержанням підприємствами і установами відповідного законодавства в цій частині, можуть втручатися в їх діяльність і вживати щодо порушників заходів примусового впливу, передбачених законом.
У нормах права, які встановлюють адміністративно-правовий статус підприємств і установ, принциповим моментом є форма власності, оскільки поряд з положенням законодавства про те, що незалежно від виду власності і організаційно-правових форм підприємствам гарантуються рівні умови діяльності, їх адміністративно-правовий статус має свої особливості. Так, діяльність по виготовленню і реалізації наркотиків, зброї і вибухових речовин, а також цінних паперів і грошових знаків можуть здійснювати тільки державні підприємства, а проведення ломбардних операцій - також товариства з розширеною відповідальністю. До відання державних органів належать заснування, ліквідація і реорганізація державних підприємств, затвердження їх статуту, управління ними, призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників, укладання та розірвання з ними контрактів.
Свої особливості мають створення, ліквідація, реорганізація, уп-равління та діяльність казенних підприємств. Державне підприємство згідно з рішенням Кабінету Міністрів України може бути перетворене у казенне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації. Рішення про перетворення приймається за однією з таких умов: підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до законодавства може здійснюватися тільки державним підприємством; головним споживачем продукції підприємства (більше ніж на 50 %) є держава; підприємство є суб'єктом природних монополій. Казенне підприємство може розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.
Вплив держави на недержавні підприємства і установи більш обмежений. Роль держави відносно них виявляється у встановленні правових засад діяльності і контролі за їх додержанням. Цей вплив не носить характеру державного управління. Конкретні питання заснування, організації управління, визначення видів діяльності цих підприємств і установ вирішуються засновниками або уповноваженими ними органами. Від форми власності залежить і статус трудових колективів. Трудові колективи державних підприємств мають більш широкі повноваження, пов'язані із затвердженням статуту, внесенням до нього змін і доповнень,визначенням умов найму керівника, виділення із складу підприємства, вступу і виходу з об'єднання підприємств, оренди, викупу майна тощо.
Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) може здійснюватися лише через податки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до чинного законодавства. (Порядок використання чистого прибутку казенного

 
 

Цікаве

Загрузка...