WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Реферат

Адміністративно-правові норми - Реферат

і організацій.
7. Нормативні акти місцевих рад, їх виконавчих органів (рішення, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, та ін.).
8. Розпорядження місцевих державних адміністрацій (їх голів).
9. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані і визнані нашою державою.
10. Акти Конституційного Суду України (наприклад, рішення щодо відповідності Конституції України постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти").
Особливе місце у системі джерел адміністративного права посідають нормативні акти, які регулюють адміністративну відповідальність. Це - КпАП, законодавчі акти України. Ці акти в комплексі спрямовані на охорону державного і громадського порядку, державного і колективного майна, прав і свобод громадян, встановленого порядку управління, а також прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій. Їхреалізація забезпечує зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, сумлінного ви-конання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
У системі джерел адміністративного права провідну роль відіграє Конституція України, яка є Основним Законом Української держави. В Конституції України визначаються система органів виконавчої влади, їх найважливіші повноваження, організація діяльності, зовнішні форми правових актів. Конституційні положення встановлюють адміністративно-правовий статус громадян, закріплюють участь об'єднань громадян і трудових колективів в управлінні державними і громадськими справами, обов'язки і відповідальність посадових осіб, найважливіші способи зміцнення законності і дисципліни в державному управлінні.
Проте роль Конституції України як першорядного джерела ад-міністративного права не може бути зведена лише до прямого регулювання основних питань управлінської діяльності. Деякі конституційні норми передбачають видання окремих законів - джерел адміністративного права. Крім того, багато положень конкретизуються у чинному законодавстві - різних законодавчих актах, актах Президента України, нормативних постановах Кабінету Міністрів України, нормативних наказах і інструкціях міністерств та інших актах управлінського характеру.
Отже, значення Конституції України як провідного джерела ад-міністративного права полягає у тому, що вона слугує базою для появи інших джерел адміністративного права, закріплює основні принципи здійснення виконавчої влади, права, свободи, обов'язки громадян, їх об'єднань, встановлює статус органів, що здійснюють управлінські функції.
§ 3. Систематизація адміністративного права
Різноманітні адміністративно-правові норми містяться в численних нормативних актах загального, місцевого та відомчого характеру, прийнятих у різний час. Увесь цей нормативний матеріал потребує певної систематизації. Під систематизацією розуміють впорядкування і вдосконалення чинного законодавства та іншого нормативно-правового матеріалу шляхом його оброблення і викладення за певною системою у вигляді збірників (довідників), актів (предметних, системно-предметних, хронологічних та ін.) чи у формі зведених (зібраних) кодифікаційних актів. Систематизація законодавства є об'єктивно необхідним елементом правової діяльності держави, її вдосконалення, зміцнення правової основи державного і громадського життя.
Кодифікація як напрямок систематизації адміністративного права здійснюється шляхом об'єднання в одному комплексному акті адміністративно-правових норм, які містяться у різних актах, але належать до одного інституту, вдосконалення їх змісту, усунення застарілих норм, заповнення прогалин в адміністративно-правовому регулюванні з метою підвищення його ефективності, забезпечення належних умов для користування нормативним матеріалом. Кінцевим результатом кодифікації завжди виступають нові комплексні акти - кодекси, статути, положення і т. ін. Одночасно припиняється дія багатьох норм, які піддавалися кодифікації. Кодифікація завжди відрізняється офіційним характером, здійснюється державними органами, які мають відповідну компетенцію.
На відміну від норм деяких галузей права норми адміністративного права неможливо з об'єктивних причин об'єднати в одному чи навіть у декількох комплексних (кодифікованих) нормативних актах. Чинне адміністративне право, як вже зазначалося, регулює широке коло управлінських відносин. Його норми містяться у численних актах різної юридичної сили. Крім того, нормотворчість у державному управлінні характеризується високим рівнем динамічності, частою появою нових норм, що ускладнює зміст та структуру правового матеріалу і обмежує можливість його кодифікації. У зв'язку з цим впорядкування адміністративного права здійснюється шляхом видання системи кодифікованих (об'єднаних єдиним об'єктом правового регулювання) актів, які регулюють ті чи інші сторони державного управління.
Інкорпорація - впорядкування нормативно-правового матеріалу шляхом його оброблення і викладення за певною системою у вигляді хронологічних, системно-предметних, предметних збірників. У результаті інкорпорації законодавства про адміністративні правопорушення виданий, наприклад, довідник "Відповідальність за адміністративні правопорушення" для працівників правоохоронних органів.
Інкорпорація здійснюється зацікавленими органами, посадовими особами, науковими працівниками. Підготовлені ними збірники не підлягають затвердженню. Інкорпорація мас за мету полегшити пошук нормативного матеріалу та наукових досліджень у галузі права, забезпечити ефективну підготовку фахівців (юристів). В інкорпоровані збірники може бути включене лише чинне законодавство.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...