WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління і виконавча влада - Реферат

Державне управління і виконавча влада - Реферат


Реферат на тему:
Державне управління і виконавча влада
ПЛАН
1. Управління як соціальне явище
2. Державне управління
3. Сутність виконавчої влади
4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права
5. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
§ 1. Управління як соціальне явище
Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної праці людей для досягнення певних цілей у відповідних сферах та галузях діяльності. Ця діяльність здійснюється людьми - суб'єктами управління і може бути охарактеризована як цілеспрямована сукупність дій, що забезпечують погодження і координацію спільної праці з мстою досягнення суспільне значущих цілей та вирішення поставлених завдань.
Різноманітність об'єктів управління дає можливість виділити основні його види: соціальне, технічне та біологічне.
Соціальне управління - діяльність людей, їх громадських і державних об'єднань, управління людини людиною, в цілому суспільством.
Технічне управління пов'язане зі створенням людьми, їх об'єднаннями машин і механізмів, а також "управління ними" з метою полегшення умов праці.
Біологічне управління спрямоване на використання об'єктивних законів природи, що відкриваються біологічними науками для створення нових сортів рослин і порід тварин.
Слід підкреслити, що технічне і біологічне управління здійснюється в рамках соціального, оскільки всі види управління пов'язані з об'єднанням зусиль людей для досягнення відповідних цілей. але мають різну спрямованість (об'єкт).
У теорії управління, в тому числі соціального, часто говориться про кібернетичне управління, яке набуло значного поширення. Однак кібернетичне управління пов'язане з усіма наведеними видами управління, вивчає їх з формальної точки зору. Досягнення кібернетики використовуються в науці і практиці управління. Це, так би мовити, процес управління.
Для правильного розуміння управління як соціального явища слід виходити із змісту управлінської діяльності як функції організованих систем, створених для забезпечення взаємодії складаючих їх елементів, що підтримують необхідний режим роботи з метою досягнення поставлених цілей та завдань внутрішнього і міжсистемного характеру.
Управління має своїми основними елементами суб'єкт та об'єкт (який діє на засадах самоорганізації), що взаємодіють на різних щаблях ієрархії шляхом управляючого (керуючого) впливу суб'єкта на об'єкт
Соціальному управлінню притаманні всі названі елементи. Проте слід ураховувати особливості соціальної сфери, де управлінські зв'язки реалізуються через відносини людей, що проявляються в організації суспільного життя. В самому загальному плані соціальне управління, управління суспільством в цілому можна розуміти як механізм організації громадських зв'язків, що здійснюються всіма державними органами, незалежно від конкретного призначення, органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян. Виходячи із цього соціальне управління:
по-перше, проявляється через спільну діяльність людей, організує їх для такої діяльності у відповідні колективи та організаційно оформлює;
по-друге, своїм головним призначенням має упорядкування та врегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх поведінку (волю);
по-третє, виступає в ролі регулятора управлінських взаємовідносин, що виникають між суб'єктом та об'єктом у процесі практичної реалізації функцій соціального управління;
по-четверте, є владним, оскільки базується на підпорядкуванні волі учасників управлінських відносин - суб'єкт формує та реалізує волю, а об'єкт їй підкоряється;
по-п'яте, має особливий механізм реалізації через організаційно оформлені групи людей, якими виступають органи виконавчої влади (державного управління), органи місцевого самоврядування та об'єднання громадян або уповноважені особи цих організацій.
Соціальне управління має специфічне призначення, особливі форми здійснення та організації суспільних зв'язків. У широкому розумінні, як вже відзначалося, управлінські завдання та функції реалізують всі державні органи, незалежно від їх призначення, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян. У зв'язку з цим прийнято поділяти соціальне управління на громадське, що здійснюється органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, іншими недержавними організаціями, та державне, під яким розуміється специфічний вид державної діяльності - виконавча діяльність, функціонування якої пов'язане з формуванням особливої правової галузі - адміністративного права.
Слід також зауважити, що управлінські зв'язки просліджуються і в діяльності законодавчого органу - Верховної Ради України, судовій та прокурорській системах, але вони є внутрішніми, організаційно-правовими, пов'язаними з управлінням своєю системою.
У системі громадського управління особливе місце посідає місцеве самоврядування, яке є правом територіальної громади - жителів села (кількох сіл), селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи).
Об'єднання громадян та інші недержавні організації здійснюють управління на основі своїх статутів в межах Конституції та законів України.
§ 2. Державне управління
Державне управління обов'язково містить три елементи: прийняття рішення, його виконання та контроль за реалізацією. Державне управління як частина державної діяльності має своїм основним призначенням здійснення виконавчої влади. Державний характер такого управління полягає в тому, що в його процесі реалізуються завдання, функції та інтереси держави. Для його здійснення створюються спеціальні органи (встановлюються посади), які діють в рамках законів та в межах своїх повноважень.
Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і складає першу, найбільш важливу його сторону. Разом з тим для безпосереднього управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю характерною є розпорядча діяльність, яка становить другу сторону державного управління. Виконавча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади виявляється у відносинах влади і підпорядкування, наданні суб'єктам, що її здійснюють,

 
 

Цікаве

Загрузка...