WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління юстицією - Реферат

Управління юстицією - Реферат


Реферат на тему:
Управління юстицією
Термін "юстиція" у перекладі з латинської (justitia) означає справедливість, законність. Під державним управлінням у галузі юстиції прийнято розуміти виконавчо-розпорядчу діяльність суб'єктів державного управління, яка полягає в організаційному забезпеченні функціонування судів, державного нотаріату, органів запису актів громадянського стану, судово-експертних установ та організацій адвокатів.
Державне управління у даній сфері здійснює Міністерство юстиції України.
Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який утворює Президент України з метою організації здійснення державної правової політики.
До його основних завдань належать:
1) надання правничих послуг;
2) організація та забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;
3) забезпечення функціонування та розвитку системи правничих послуг;
4) ведення відповідних державних реєстрів;
5) здійснення міжнародно-правової співпраці.
Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:
1) у наданні правничих послуг:
а) є головним органом, що забезпечує організацію і координацію кодифікаційних робіт в Україні;
б) є розробником концепції державної правової політики та правових реформ;
в) розробляє безпосередньо проекти законів: щодо захисту і розвитку прав людини; відносин між громадянином і державною владою; виникнення і зміни юридичного статусу фізичних і юридичних осіб; конституційного устрою, повноважень та взаємовідносин органів державної влади; судоустрою та судочинства;
цивільного і кримінального законодавства;
г) здійснює правову експертизу щодо відповідності Конституції України та вимогам законопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд відповідно Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також проектів міжнародних договорів України;
д) розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції про усунення неузгодженостей і суперечностей між актами законодавства та про заповнення у ньому прогалин;
е) здійснює правову експертизу нормативних актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде облік нормативних актів, правову експертизу яких було здійснено;
є) забезпечує в межах, визначених законодавством, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства та підпорядкованих йому органах, установах і організаціях;
ж) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
з) організує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку, встановлених законодавством;
й) виступає як представник Президента України і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України та судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;
2) в організації та забезпеченні діяльності судів:
а) координує роботу з реалізації судової реформи;
б) здійснює в установленому законодавством порядку заходи щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення судів загальної юрисдикції;
в) забезпечує в порядку, встановленому законодавством України, відбір та підготовку кандидатів у судді;
г) організує відповідно до законодавства України виконання рішень, ухвал і постанов судів, а також постанов інших органів, виконання яких покладено на судових виконавців;
д) бере участь у передбачених законодавством випадках у застосуванні актів амністії та помилування;
е) забезпечує ведення судової статистики;
є) установлює норми і методи керівної та контрольної діяльності голів судів під час здійснення ними адміністративних функцій і перевіряє їх виконання;
ж) організує експертне забезпечення правосуддя;
з) вносить Президентові України пропозиції з питань мережі місцевих судів;
й) забезпечує ведення діловодства в судах загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України;
3) у забезпеченні функціонування та розвитку системи правничих послуг:
а) здійснює роботу із систематизації законодавства та веде єдиний загальноправовий рубрикатор нормативних актів, забезпечує функціонування єдиної системи правової інформації;
б) є офіційним видавцем збірників актів законодавства України;
в) сприяє розвиткові системи правничих послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та прав юридичних осіб;
г) бере участь у виданні журналів і газет спеціального і загальноправового характеру;
д) забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати правничої допомоги;
е) надає методичну та практичну допомогу консульським установам України з питань реєстрації актів громадянського стану;
є) засвідчує достовірність свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану та довідок про сімейний стан громадян України, що видаються для використання за кордоном;
ж) організує розгляд скарг та заяв громадян з питань, що належать до повноважень Міністерства і пов'язані з роботою його органів, установ і організацій;
3) видає в установленому порядку свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та юридичною практикою, забезпечує реєстрацію підвідомчими органами приватної нотаріальної діяльності;
й) здійснює методологічне керівництво юридичними службами центральних органів виконавчої влади;
4) у веденні відповідних державних реєстрів:
а) веде єдиний

 
 

Цікаве

Загрузка...