WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) - Реферат

Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) - Реферат

стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативному порядку, інших - не зафіксовані і являють собою специфічний результат узагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил.
Наприклад, у Кодексі України про адміністративні правопорушення фактично зафіксовані стадії провадження по справах про адміністративні правопорушення, хоча термін "стадія" не вживається; нормативно закріплені стадії дисциплінарного провадження, що здійснюється Вищою радою юстиції (Закон України від 15 січня 1998 р. "Про Вищу раду юстиції" містить ст. 39 "Стадії дисциплінарного провадження", яка подає перелік стадій. Важливо відзначити факт відсутності стадії оскарження).
Так, провадження по виданню нормативних актів управління складається з п'яти стадій:
1) встановлення потреби видання нормативного акта. На цій стадії збирається інформація про стан справ, виявляються ситуації, що потребують нормативного врегулювання;
2) підготовка проекту акта. На цій стадії готується проект. Підготовка включає такі дії: визначення виконавців, узгодження (візування) проекту, його створення, якщо це потрібно; визначення строків розробки та ін.;
3) винесення проекту на обговорення органу управління. На цій стадії проект оцінюється органом управління, обирається оптимальний варіант рішення;
4) прийняття рішення по проекту. На цій стадії проект визнається прийнятним або неприйнятним. Саме тут проект перетворюється на юридичний документ;
5) опублікування акта. На цій стадіїздійснюється опублікування акта, тобто доведення його до відома посадових осіб.
У провадження по створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління виділяються такі стадії:
1) збір та первинне вивчення інформації про потребу організаційних змін;
2) обґрунтування потреби змін;
3) вибір та аналіз норм, що підлягають застосуванню;
4) розгляд справи компетентним органом;
5) винесення рішення.
У провадженні по комплектуванню організаційних структур у сфері державного управління персоналом існують такі стадії:
1) вивчення інформації;
2) узгодження умов трудового договору;
3) здійснення необхідних організаційних заходів;
4) вибір норм, які слід застосовувати;
5) розгляд справи;
6) прийняття рішення.
Будь-яких норм, що визначають кількість, найменування, зміст стадій у тому чи іншому адміністративному провадженні не існує. Тому вирішення даної проблеми залежить не лише від характеру адміністративного прова-дження і ступеня його врегульованості адміністративно-процесуальними нормами, а й від позиції того чи іншого дослідника.
Отже в різних літературних джерелах можна зустріти найрізноманітніші варіанти вирішення питання про стадії тих чи інших адміністративних проваджень. У цьому розумінні найбільш пильну увагу дослідників привертає провадження по справах про адміністративні правопорушення.
Так, В. Юсупов виділяє в ньому сім стадій:
1) порушення справи;
2) збір і вивчення потрібної інформації;
3) попереднє вивчення матеріалів справи;
4) вибір норм права, що піддягають застосуванню;
5) розгляд справи органами, що правомочні приймати рішення;
6) розгляд скарг і прийняття кінцевого рішення;
7) виконання рішення по справі. А. Коренєв вважає, що у цьому виді провадження п'ять стадій:
1) порушення справи;
2) з'ясування фактичних обставин;
3) розгляд справи;
4) винесення рішення по справі;
5) виконання рішення по справі.
Найбільш компактною і послідовною є позиція, яку займає з цього питання Д. Бахрах . Він пропонує такі чотири стадії:
1) адміністративне розслідування: порушення справи;
встановлення фактичних обставин; процесуальне оформлення результатів розслідування; направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю;
2) розгляд справи: підготовка до розгляду; аналіз зібраних матеріалів і обставин; прийняття постанови; доведення постанови до відома заінтересованих осіб;
3) перегляд постанови: оскарження або опротестування постанови; перевірка законності постанови; винесення рішення; реалізація рішення;
4) виконання постанови: звернення постанови до виконання; безпосереднє виконання.
Якщо уважно проаналізувати викладені точки зору, то можна зробити такий висновок: відмінності у поглядах на стадії адміністративного процесу не мають принципового характеру, їх можна збільшувати, можна дробити на окремі дії, називати основними або допоміжними, по-різному називати тощо. Принципово важливим тут є таке: стадії повинні повно і точно відображати саму процедуру провадження, ті окремі дії або операції, які здійснюються у процесі реалізації адміністративно-правових норм. Аналогічне становище є характерним не лише для провадження по справах про адміністративні правопорушення, але й для інших видів адміністративних проваджень.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій' України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...