WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові відносини та судочинство в Запорізькій Січі - Реферат

Правові відносини та судочинство в Запорізькій Січі - Реферат

в Солікамску дві жінки "Одна из них - Марфа - за убийство и ссожжение мужа своего, другая - Прасковья - за удавление мужа в постели" Подібних прикладів багато.
4.2. Повішання.
Воно застосовувалось за кражу коней і скота, дрібну і велику крадіжку, покупку завідомо краденого і прийняття краденого на зберігання, розбій, грабіж і деякі інші. Багато авторів приводять немало прикладів, які свідчать про широкий діапазон застосування цього вида покарання аж до падіння Січі. Але в своїй більшості повішання застосовувалось за майнові злочини. Причому цей вид покарання не рідко був альтернативним іншим, частіше з биттям киями біля стовба.. Повішання застосовувалось і за злочини проти честі "За блудодияние их между собою они наказивались так, как и за воровсвто домашнее". А крадіжка домашня тягла за собою повішання. Регильман пише по даному питанню: "Воровство и блуд не терпели, а если би и кто хотя мало, как то путо или плеть у них украл, повешен тот на древе будет".
Про способи кари досить широко говорять Корж і Рігельман.
1Див.: Дарский А. Система карательных мер... ст. 446.
Шибениці споруджувалися в кожній паланці і на великих дорогах, і взагалі поза межами міст і сіл. Де не було шибениць, вішали на деревах. Досить часто винуватих вішали там де вони скоювали злочин.
Повішання проводилось трьома способами.
Простим, нормальним "до шибениці приставляли драбину, підіймали на ній злочинця, а потім накинувши на нього зашморг, драбину забирали". Інколи це робили за допомогою коня.
За ноги вниз головою.
Кваліфікована форма повішення - повішання за ребро гаком (металічним крюком).
Корж по приводу третього способу повішання говорить слідуюче: "Злочинця вішали за ребро на залізний крюк, а він залишався в такому положенні поки не помирав, і кістки його не розсипались; це робилось в приклад і страх іншим, і зняти йогоз крюка ніхто не міг під загрозою смертної кари". В літературі приводиться приклад, коли на крюк повинен був вішати батько рідного синавласноручно. Говорять, що цей вид кари призначався за кваліфіковану крадіжку, тяжкі випадки посягання на власність - розбій, грабіж...
4.3. Посаження на кіл.
Це один з найдавніших звичайних видів смертної кари. Він застосовувася в багатьх країнах в Х/-Х/ІІІ ст, в Січі Запорозькій, як бачимо з моменту її організації. Професор Сєргєєвскій описав це виконання "В землі, - говорив він, - закріплювався вертикальний кіл з загостреним верхнім кінцем чи металічним наконечником. Злочинця, з зв'язаними назад руками, садили на нього зверху так, щоби острійо ввійшло в задній прохідний отвір. Під тяжінням тіла кіл входив в внутрінності все глибше і глибше і накінець, висовувася назовні чи в спину, між лопатками, чи спереді в груди. Інколи на колі робились на деякій відстані від верхнього кінця, горизонтальна перекладинка, так, що посажений впирався в неї сідницями, тоді кіл не міг ввійти глибоко і настання смерті сповільнювалось". По словам сучасників, деякі посажені на кіл мучились день, а то і два, якщо кіл не попадав відразу в серце. При цьому жертва могла зберігати повну свідомість і нерідко, надодячись на колі, піддавалась допиту.
Висвновки.
В даній курсовій роботі, тема якої "Правові відносини та судочинство в Запорозській Січі", ми охарактеризували правові відносини козаків які проживали в самій Січі, так і мешканців Заопорозських Вольностей (тобто козаків, які займалися господарством); також ми детально розглянули порядок і способи здійснення судочинства в Запорозькій Січі.
Особливе значення для розвитку українського права мало формування звичаєвого права в житті тих українських селян, які тікали від панського гніту на віддалені від властей простори середнього і нижнього Піддніпров'я, Лівобережжя і називали себе козаками. Виникло навіть нове поняття - "козацьке право" сукупність правових звичаїв, більшість з яких склалася в Запорізкій Січі. Звичаєве право запорозьких козаків залишається мало дослідженим.
До характерних рис козацького права можна віднести його суворість. Запорожці поблажливо ставилися до минулого осіб, які прагнули записатися в козаки, але за порушення запорозьких порядків встановлювали суворі покарання: смертну кару (як просту так і кваліфіковану), тілесні покарання, вигнання злочинців за межі Запорозьких Вольностей.
Що стосується форми козацького права, то загальновідомим є положення про те, що запорозькі козаки не мали писаних законів, і діяли виключно на підставі "стародавніх звичаїв, словесного права і здорового глузду".
Отже, звичаєве право запорожців можна вважати типовим прикладом ранньої стадії формування правових норм. Про це свідчать такі характерні ознаки: широке застосування смертної кари; досить суворі, переважно тілесні, покарання; корпоративність; домінуюча роль "публічного права"; усна форма вираження правових норм (у більшості випадків); консерватизм; обрядовість.
Список використаних першоджерел
1. История государства и права Украинской ССР. - Т. 1. - К., 1987р.
2. Ткач. А. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968р.
3. Никитин Н. О формационной природе ранних казачьих сообществ (к постановке вопроса) // Феодализм в России: сборник статей и воспоминаний, посвященних памяти академика Л.В.Черепнина. - М., 1987г.
4. Дарский А. Система карательных мер...
5. Слабченко М. Соціально-правова організація ..
6. Яворницький Д. Історія Запоророзьких козаків. - Т.1. - К.: Накуова думка, 1990р.
7. Скальковський А. Історія нової Січі ...
8. Греков В. Бунт Сіроми на Запоріжжі 1768р. // Записки Іст. Філ. Від. ВУАН. - Т. ІХ. - К.: Наук. Думка, 1925р.
9. Эварнидский Д. Сборник материалов для истории запорожских козаков. - Спб., 1888р.
10. Скальковський А. К истории Запорожья // Киевская старина. 1882р. - Т.3, декабрь.
11. Грозовський І. Козацьке право // Право України, 1997 р., № 6., ст. 76-80.
12. П. Михайленко. Суды и наказания в Сечи Запорожской // Іменем закону, 1993 р., №34, 35, 36.
13. Грозовський І. Звичаєве право Запоріжської Січі // Радянське право, 1991 р., № 10, ст 58.
14. Шульєв М. Козацтво і держава. // Гурт, 1993 р., 12червня.
15. Смолій В. Українська козацька держава // Історія України, 1996 р. №4
16. Шуст Р. Козацька Рада чигиринського періоду і початок українського парламентаризму // Хроніка - 2000, 1998 р., вип 23-24, ст. 15-18.
17. Статут українського козацтва // Народна армія, 1996 р., 10 жовтня.
18. Кульчицький В.С.і ін. Історія держави і права України. Еавальний посібник для вузів. Львів: Світ, 1996 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...