WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття підприємницької діяльності та її суб'єкти - Реферат

Поняття підприємницької діяльності та її суб'єкти - Реферат

завданої працівникові, також покла-дається на підприємця.
Здійснення підприємництва на основі вільного вибору видів діяльності не означає, що підприємці можутьнехтувати правами споживачів, не враховуючи соціально-економічні реалії та інтереси держави.
Прагнучи, з одного боку, забезпечити диференційований і зважений підхід суб'єктів підприємництва до власних можливостей, а з іншого - гарантувати сумлінність цієї діяльності, держава встановлює в цій галузі ряд обмежень (ст. 4 Закону "Про підприємництво").
Так, лише державні підприємства можуть здійснювати діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних речовин, військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин.
Цілий ряд видів діяльності може здійснюватися лише за спеціальним дозволом (ліцензією). Це, наприклад, виготовлення і реалізація медикаментів та хімічних речовин;
медична практика; юридична практика; страхова та аудиторська діяльність тощо.
Під ліцензією мають на увазі спеціальний документ, виданий компетентним державним органом підприємствам, який дає право на здійснення окремих видів діяльності.
Ліцензування підприємницької діяльності регламентується цілим рядом нормативних документів. Це, зокрема, Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 p.. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 p., "Положення про видачу суб'єктам під-приємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності " від 17 травня 1994 р. та ін.
Для заняття підприємницькою діяльністю у галузях:
роздрібної торгівлі; обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками); грального бізнесу - необхідно придбати торговий патент. Патентування перелічених видів підприємницької ді-яльності здійснюється на основі Закону "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 p.
Торговий патент - це державне свідоцтво, що посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного відокремленого підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності. Патент видається суб'єктам підприємницької діяльності за плату органами Головної податкової адміністрації України за місцем знаходження таких суб'єктів.
Здійснюється підприємницька діяльність на ризик і відповідальність підприємця. Вкладаючи у власні проекти матеріальні та інтелектуальні цінності, підприємець прагне їх збільшити, щоб мати прибуток. Проте, будь-які гарантії того, що в результаті комерційних операцій уже отримано прибуток, відсутні. Усе залежить від того, наскільки правильними виявились рішення щодо організації виробництва, вибору конкурентів, визначення ринку збуту тощо. Помилкові рішення можуть призвести не до прибутку, а до збитків. Тому підприємницька діяльність характеризується ризикованістю.
По-четверте. Регламентуючи підприємництво, законодавець підкреслює систематичний характер даної діяльності. Отже, одноразове надання послуг, виготовлення продукції тощо не може розглядатися як підприємницька діяльність. На жаль, Закон "Про підприємництво" не розшифровує термін "систематична діяльність", що спричиняє його тлумачення залежно від конкретних обставин. Проте чинне законодавство містить певні орієнтири щодо його сутності.
Так, декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 p. відніс до несистематичних комерційні операції, які мали місце не більше чотирьох разів протягом календарного року. Звідси випли-ває, що здійснення суб'єктом підприємницької діяльності комерційних операцій чотири і більше разів протягом календарного року, становить систематичну діяльність.
По-п'яте, До ознак, що характеризують підприємництво, треба віднести і мету цієї діяльності - отримання прибутку. її прибутковість розглядається державою як важлива складова механізму, за допомогою якого задовольня-ються суспільні потреби. Саме вона виступає індикатором корисності підприємницької діяльності і фактором, що стимулює виробництво товарів і надання необхідних суспільству послуг.
Сутність підприємницької діяльності зводиться до одержання максимально можливого прибутку, тобто різниці між отриманими доходами і витратами, пов'язаними з веденням справи. Для цього підприємець прагне, по-перше, зекономити якнайбільше коштів при придбанні ресурсів, сировини, матеріалів тощо, по-друге, реалізувати вироблений продукт за оптимальною ціною, тобто ціною, яка і прибуток забезпечує, і відповідає можливостям споживача.
Саме тому успіх підприємницької діяльності прямо залежить від уміння проявляти і задовольняти потреби суспільства в цілому й конкретної людини зокрема. Отже, в умовах ринкових відносин підприємець повинен уміти передбачити, які товари і послуги потрібні сьогодні і що треба буде завтра суспільству й окремим громадянам
По-шосте, важливою характерною рисою підприємницької діяльності є персональна відповідальність суб'єкта підприємництва. Беручи на себе певні зобов'язання суб'єкт підприємництва несе відповідальність за їх виконання в рамках діючого законодавства.
Підприємець зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законодавством відповідальність. Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство".
На законодавчому рівні зафіксовані принципи підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 5 Закону "Про підприємництво" вона здійснюється на основі таких принципів:
вільний вибір діяльності;
залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;
вільний найм працівників;
залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежене законодавством;
вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;
самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
Чинне законодавство чітко визначає коло суб'єктів підприємницької діяльності. Вже у ст. 2 Закону "Про підприємництво" визначається, що ними можуть бути:
1) Громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;
2) Юридичні особи

 
 

Цікаве

Загрузка...