WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління - Реферат

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління - Реферат


Реферат на тему:
Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління
Міністерство юстиції України:
забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній
справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;
узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;
сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.
Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо.
Порівняно із законодавством про адвокатуру, що діяло в Україні до прийняття Закону "Про адвокатуру" в 1992 році, компетенція Міністерства юстиції щодо адвокатури значно звузилася, і це цілком виправдано, оскільки проголошені принципи діяльності адвокатури, зокрема такі як незалежність і конфіденційність, виключають контроль за надаваною адвокатами правовою допомогою, вплив на вирішення внутрішніх, організаційних питань адвокатури. Закон "Про адвокатуру" забороняє будь-яке втручання в адвокатську діяльність (ст. 10).
У Правилах адвокатської етики також звертається увага на те, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає максимальної незалежності адвоката, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема і з боку державних органів (ч. 1 ст. 5).
Отже, коло повноважень Міністерства юстиції щодо адвокатури визначено, цей перелік є вичерпним. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому Указом Президента України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97 (із змінами та доповненнями), зазначається, що Міністерство юстиції України "реєструє адвокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських ( об'єднань" (п. 4.27).
Відповідно до чинного законодавства оплата праці захисника, коли він бере участь у справі за призначенням, провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (ч. 6 ст. 93 КПК, ч. 2 ст. 12 Закону "Про адвокатуру").
Згідно з п. З постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 "Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з подання громадянам правової допомоги за рахунок держави" Міністерство юстиції України має надавати Міністерству фінансів розрахунки коштів на оплату праці адвокатів за подання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави. Міністерство фінансів повинне передбачати відповідні асигнування при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік. До компетенції Міністерства юстиції на підставі п. 6 Порядку віднесено перерахування коштів адвокатському об'єднанню чи адвокату за подання правової допомоги.
Внесеними у 2001 році до ст. 47 КПК змінами значно розширено участь захисника за призначенням (див. коментар до ст. 12), отже мають бути збільшеними суми коштів, що виділяються на оплату праці захисника за рахунок держави. Спілка адвокатів України 6 березня 2002 р. звернулася до Міністра юстиції з листом, у якому йшлося про недостатнє фінансування праці адвоката за призначенням, випадки нецільового використання коштів, що виділяються державою для вказаних цілей, застарілий механізм і замалий розмір оплати праці захисника. Спілка адвокатів неодноразово зверталася до Прем'єр-міністра України щодо виділення необхідних коштів для оплати праці адвокатів у передбачених законом випадках і відповідно збільшення видатків на це в бюджеті і виділення їх в бюджеті окремим рядком. Від Міністерства юстиції надійшла відповідь від 24 квітня 2002 р. про те, що від-повідно до річного розпису призначень Державного бюджету України на 2002 рік за кодом 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки" проводиться оплата праці народних засідателів і адвокатів та інших послуг, і за цим кодом у 2002 році передбачені видатки в обсязі: по апеляційних судах - 1105,3 тис. грн.; по місцевих судах - 5394,7 тис. грн. Одночасно сповіщалося, що в проекті закону "Про державну безоплатну правову допомогу" фінансування державної безоплатної правової допомоги здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету України з коштів, виділених на утримання відповідних державних органів, а також з фонду забезпечення подання державної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, перерахування на який закладаються в Державному бюджеті України окремим рядком.
Слід зазначити також, що кошти за подання правової допомоги мають перераховуватися адвокатському об'єднанню (адвокату) Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Республіці Крим, обласними. Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. На жаль, кошти в регіони надходять несвоєчасно, фінансування правової допомоги недостатнє. Доцільно спростити процедуру оформлення документів для отримання цих коштів, передати право їх розподілу самій адвокатурі шляхом створення в Україні єдиної професійної організації адвокатів, котра була б наділена такими функціями, які запропоновано у розробленому Спілкою адвокатів України проекті Положення про Національну палату (асоціацію) адвокатів.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про державну статистику" до коментованої статті було внесено зміну (абзац третій), згідно з якою на Міністерство юстиції покладається узагальнення адміністративних даних про адвокатську діяльність. Термін "адміністративні дані" визначається Законом України "Про інформіцію" (ст. 19'), де вказується, що адміністративна інформація (дані) - це офіційні документовані дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються органами державної

 
 

Цікаве

Загрузка...