WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економічні, соціальні та культурні права людини та громадян в Україні та їх гарантії - Курсова робота

Економічні, соціальні та культурні права людини та громадян в Україні та їх гарантії - Курсова робота

економічних, соціальних та культурних прав та їх гарантій зумовлена тим, що їм повинна приділятися належна увага, інакше ж вони залишаться символами. Але закріплення прав і свобод у Конституції є лише їх формальним проголошенням за відсутності механізму їх реалізації у законах. Тому, у соціально неоднорідному суспільстві тільки держава має не лише закріплювати особисті права і свободи людини, але й забезпечувати умови, необхідні для їх здійснення та захисту. Створення таких умов є неодмінним соціальним покликанням будь-якої цивілізованої держави. Можна сказати, що держава є демократичною настільки, наскільки її законодавство відповідає загально-визнаним правам людини і наскільки реально громадянам надано право реалізовувати свої права та свободи.
Комплекс економічних, соціальних та культурних прав громадян України в цілому відповідає положенням міжнародно-правових документів у галузі прав людини, зокрема, Загальній декларації прав людини 1948р, Міжнародному Пакту про економічні, соціальні та культурні права.
Разом з тим, в Україні залишається проблематичною реалізація ряду прав, передбачених Загальною декларацією прав людини, особливо соціальних і культурних, значна частина яких нині є символічною. Це пов"язується, головним чином, з економічною кризою [1; 35; С.8].
Що стосується пропозицій, я вважав би доцільним прийняття в Україні:
єдиного кодифікованого акту з прав людини - Кодексу прав і свобод людини і громадянина [1; 35; С.9]. У ньому слід було б закріпити загальні принципи правового статусу особи, питання громадянства, основні права і свободи людини і громадянина, у тому числі й особисті, детальний порядок їх реалізації, їх юридичні гарантії та інші питання. Це мало б сприяти більш повній реалізації прав і свобод людини та більш ефективному їх гарантуванню;
Отже, розглянувши основні питання по даній темі, стає очевидним те, що Україна твердо стала на шлях демократичного розвитку. Грунтуючись на верховенстві права, зокрема, на верховенстві прав і свобод людини, Україна, тим самим, претендує на статус правової держави. Однак, недостатньо лише прийняти відповідні нормативно-правові акти, важливо також розробити налагоджений механізм їх реалізації, що зробити надзвичайно складно. Слід підкреслити, що закріплені в Конституції України права та свободи людини, в тому числі й економічні, соціальні та культурні, є реальним шляхом до побудови правової держави, усвідомлення її абсолютної цінності, піднесення особистості, забезпечення правового характеру взаємовідносин громадянина і держави, спілкування громадян та інших осіб між собою. Тому, хочеться вірити, що Україна буде успішно розвиватися по обраному шляху, і завдання кожного громадянина України - всіляко сприяти цьому процесу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // База даних НАУ-ЕКСПЕРТ.
2. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // База даних НАУ-ЕКСПЕРТ.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. // База даних НАУ-ЕКСПЕРТ.
4. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини // Права людини в Україні:Інформатично аналітичний бюлетень -Київ 1994 р. С. 47 - 63
5. Закон України "Про основи охорони здоровя"від 19 листопада 1992 р. // База даних НАУ-ЕКСПЕРТ.
6. Закон України "Про освіту" від 23.05.91 р. Відомості Верховної Ради №34, від 20. 08.91 р.
7. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91р. Відомості Верховної Ради №14, від 02. 04.91 р.
8. Закон України "Про порядок вирішення трудових спорів"від 03. 03 98 р. Відомості Верховної Ради №34, с.227, 98 р.
9. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. Відомості Верховної Ради №2, ст. 4, 98 р.
10. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
11. Закон України "Про професійно - технічну освіту" від 10. 02.98 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
12. Закон України "Про загальну середню освіту"від 13. 05.98 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
13. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22. 06. 2000 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
14. Закон України "Про наукову і науково - технічну діяльність" від 13.12.91 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
15. Закон України " Основи законодавства про культуру" від 14. 02.92 р. // База даних НАУ- ЕКСПЕРТ
16. Закон України "Про власність"від 07.02.91 р. Відомості Верховної Ради № 20 від 14. 04. 98 р.
17. Закон України "Про авторське право та суміжні права"від 23. 12. 93 р. Відомості Верховної Ради № 13 від 29. 03. 94 р.
18. Права людини і громадянина в Україні / навчальни посібник А. М. Колодій, А. Ю. Олійник - К. Юрінком Інтер 2003 р. - 332с.
19. Антонович М. М. Імплементація норм міжнародного права щодо прав людини у правове регулювання в Україні - курс лекцій - Івано - Франківськ 1996р.
20. Конституційне право України / За ред. проф. Погорілка В.Ф. Вид. 3-тє. - К.: Наукова думка, 2002. - 731 с.
21. Гражданское право: Учебно - практический справочник - Харьков, 1998 г. С. 380
22. Попов А. А. Правові основи підприємницької діяльності в Україні - Харьків, 1997р. С. 224
23. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина ( друге видання,доповнене і перероблене), за ред. Хавронюк М. І., Київ - 2003 р., "Видавництво А. С. К.", С. 384
24. Трудове право України за ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої , "Знання " 2000 р. С. 563
25. Трудове право України: Курс лекцій , за ред. П. Д. Пилипенка - Львів 1996 р. "Вільна Україна", с.224
26. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затверджено наказом Міністра Фінансів України від 13. 03. 1998 р. № 5; в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 10. 06. 99 р.
27. Черней В., Строков І. Конституційне забезпечення прав людини в Україні // Право України - 1999р.- №10 с 93- 95
28. Єрьоменко В. Правові форми реалізації права громадян на працю // Право України - 1999 р. №1 с.16 - 18
29. Болотіна Н. Право людей на соціальне забезпечення в Україні // Право України - 2000 р. № 4 с.35 - 39.
30. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення // Право України - 2000 р. №5 с.24 - 26
31. Основні напрямки соціальної політики на 1997 - 2000 рр., схвалено Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1166/ 97// База даних НАУ - ЕКСПЕРТ.
32. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обовязків людини та громадян в Україні // Право України - 1998 р. № 11 с. 29 - 31
33. Волинка К. Забезпечення прав і свобод людини в Україні: теоретичні і практичні аспекти // Право України - 2000р. № 11 с. 30 - 33.
34. Магновський І. Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина // Право України. - 2003. - № 1. - с. 29-33.
35. Погорілко В. Загальна декларація прав людини - одна з найважливіших загальнолюдських цінностей 20-го століття - "Право України", 1999, №4.

 
 

Цікаве

Загрузка...