WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

установчих документів товариства і виконувати свої зобов'язання перед ним, у тому числі, зв'язані з майновою участю;
внести вклад (оплатити акції) у розмірі, порядку і засобами, передбаченими установчими документами;
не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством або установчими документами.
Товариство є власником:
майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;
продукції, зробленої товариством у результаті господарської діяльності;
отриманих доходів;
іншого майна, отриманого на законній підставі.
Акціонерне товариство - це господарче товариство, статутний фонд якого розділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і яке несе відповідальність по зобов'язаннях тільки своїм майном.
Акціонери відповідають по зобов'язаннях товариства тільки в рамках приналежних їм акцій. У випадках, передбачених Статутом, акціонери, що не цілком оплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства також і в рамках неоплаченої суми.
Акціонерне товариство буває двох видів: відкрите і закрите.
Акціонерне товариство відкритого типу - товариство, акції якого поширюються шляхом відкритого продажу або на первинному ринку по номінальній вартості після їхнього випуску, або на вторинних ринках за допомогою перепродажу за ринковими цінами.
Акціонерне товариство закритого типу відрізняється від першого тим, що його акції поширюються тільки між засновниками і не можуть поширюватися шляхом підписки і бути об'єктом купівлі-продажу на біржі.
Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, що має статутний фонд, розділений на частки. Його учасники несуть відповідальність по боргах товариства в розмірах відповідних часток. У випадках, передбачених установчими документами, учасники, що не цілком внесли внески, відповідають по зобов'язаннях товариства й у границях невнесеної частини внеску.
Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний фонд якого розділений на частині, а учасники його несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства своїми внесками в статутний фонд, а при недостатності цих сум - додатково приналежним їм майном в однаковому для всіх розмірі щодо внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників вказується в установчих документах.
Повне господарське товариство - це товариство, учасники якого займаються підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном.
Командитне товариство - це товариство, до складу якого входять учасники, що несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном, і учасники (вкладники), що несуть відповідальність тільки в межах свого внеску в майно товариства.
Якщо в командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, то вони несуть солідарну відповідальність по боргах товариства.
Якщо не виникають протиріччя з антимонопольним законодавством України, підприємства можуть на добровільних початках поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну й інші види діяльності.
Маються різні форми об'єднань, основними з яких є наступні.
Асоціація - являє собою договірне об'єднання підприємств, створюване з метою координації виробничо-господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність кого-небудь з її учасників.
Корпорація - є одним з видів договірного об'єднання і характеризується сполученням виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників.
Консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільних цілей, а саме: реалізації цільових програм і проектів, у першу чергу науково-технічних, інвестиційних, природоохоронних і т.п. Поєднуються підприємства будь-якої форми власності. Вирішивши задачу, консорціум припиняє свою діяльність. При цьому учасники зберігають свою господарську самостійність, можуть брати участь в інших консорціумах, асоціаціях, спільних підприємствах.
Концерн - статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т.д., що здійснюють спільну діяльність на основі добровільної централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, природоохоронної, зовнішньоекономічної й іншої діяльності. Концерн представляє інтереси підприємств-учасників у взаєминах з іншими організаціями й органами управління. Учасники концерну не можуть бути одночасно в складі інших концернів.
Можуть також створюватися інші види об'єднань по галузевих, територіальних і інших принципах.
Холдингова компанія - суб'єкт, що хазяює, що володіє контрольними пакетами акцій інших (одного або більш) суб'єктів, що хазяюють.
Контрольнийпакет акцій - кількість акцій (пай, частина в статутному фонді), що надає право холдингової компанії здійснювати фактичний контроль над суб'єктом, що хазяює, що випустили ці акції. Рішення про підтвердження наявності контрольного пакета акцій, якщо його розмір складає менш 51%, приймає Антимонопольний комітет України з урахуванням конкретних особливостей установчих документів і структури статутних фондів суб'єктів, що хазяюють, у порядку, що встановлює цей Комітет.
Дочірнє підприємство - суб'єкт, що хазяює, контрольним пакетом акцій якого володіє холдингова компанія.
Холдингові компанії можуть бути дочірніми підприємствами інших холдингових компаній.
Холдингову компанію створюють у формі відкритого акціонерного товариства шляхом об'єднання в статутному фонді контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств і інших активів.
Управління холдинговою компанією, утвореною в процесі корпоратизації, здійснюється в порядку, обумовленому законодавством про корпоратизацію. При цьому обов'язки глави правління холдингової компанії у випадку утворення її шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій декількох підприємств покладаються на особу, що призначає засновник (засновники), а якщо холдингова компанія утворена на базі підприємства, що корпоратизується, - на керівника цього підприємства.
Висновки
В результаті проведеного дослідження були зроблені деякі висновки.
Фірма - господарська організація, створена спеціально для того, щоб виробляти товари і продавати їх на ринку заради отримання прибутку.
Фірма володіє наступними ознаками: вона створена для виробництва товарів або послуг; вона купує або орендує фактори виробництва і комбінує їх у процесі виробництва благ; свої товари або послуги вона продає індивідуальним покупцям, іншим фірмам або іншим організаціям; її власники хочуть одержувати для себе доход від продажу товарів або послуг у формі прибутку.
Саме по собі створення фірми не є запорукою комерційного успіху. Для цього фірма повинна зуміти вирішити декілька дуже складних задач: знайти товар, на який існує ринковий попит або зуміти створити такий попит; організувати виробництво товару таким чином, щоб його якість відповідала вимогам покупців, а витрати були менше, ніж його ринкова ціна; зуміти налагодити продаж свого товару, щоб він не загубився на тлі продукції конкуруючих фірм, а витрати на збут не виявилися б занадто

 
 

Цікаве

Загрузка...