WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

забезпечує діяльність відповідних рад і утворених ними органів; засоби місцевих бюджетів; державний житловий фонд; об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи; транспорт; системи зв'язку й інформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним підприємствам, закладам, організаціям; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку даної території.[26]
У комунальній власності може також знаходитися майно, передане у власність області, району або іншої адміністративно-територіальної одиниці іншим суб'єктом права власності.
Державне підприємство, засноване на загальнодержавній (республіканській) власності, засновується органами управління, уповноваженими керувати державним майном. Майно (статутний капітал) державного підприємства утворюються за рахунок державного бюджету, державного майна.
Власником такого підприємства є держава в особі уповноважених нею органів управління. Вона ж володіє і розпоряджається прибутком такого підприємства. Держава через своїх уповноважених осіб відповідно до діючого законодавства розробляє і нав'язує всім найнятим працівникам правила трудового поводження, включаючи і систему оплати праці. Усе це робиться в рамках трудового законодавства.
Загальнодержавну (республіканську) власність складають: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України й утворених нею державних органів; майно Збройних Сил, служби національної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку й інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) значення; засоби державного бюджету; національний банк, інші державні (республіканські) банки і їхні установи і створювані ними кредитні ресурси; республіканські резервні, страхові й інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що складає матеріальну основу суверенітету України й забезпечує її економічний і соціальний розвиток
У загальнодержавній (республіканській) власності може знаходитися також інше майно, передане у власність України іншими державами, а також юридичними особами і громадянами.
Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського ведення
Здійснюючи право повного господарського ведення, підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, використовуючи його за своїм розсудом, у рамках закону і цілей діяльності підприємства.
У випадку прийняття державним органом, уповноваженим керувати державним майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного підприємства, трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності.
Якщо державне підприємство визнане неплатоспроможним (банкрутом), трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності, за умови прийняття на себе боргів банкрута і згоди кредиторів.
Суперечки, що виникають між державним органом і трудовим колективом, вирішуються державним арбітражем.
Державне підприємство, що відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів може бути перетворене в казенне підприємство.
У залежності від обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників і поза залежністю від форми власності, воно може бути віднесене до категорії малих підприємств.
До малого відносяться що створюються і діють підприємства:
у промисловості і будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік:
в інших галузях виробничої сфери - до 50 чоловік;
у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чоловік;
галузях невиробничої сфери - до 25 чоловік;
у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік. [4]
Ефективність малих підприємств полягає в тому, що вони здатні активізувати структурну перебудову економіки, дати широку основу вибору потенційним споживачам і нові робочі місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту.
Досвід господарювання в економічно розвитих країнах свідчить, що малий бізнес складає найбільший сектор їхньої економіки. У Японії на нього приходиться близько 55% реалізованої промислової продукції, майже 60% обсягу оптової торгівлі і більш 80% роздрібної. В обробній промисловості Японії функціонує 6,5 млн. невеликих виробництв, що складає 99% загальної чисельності підприємств країни, на них працює 40 млн. чіл. - більш 30% зайнятого населення країни. У США на долю малого бізнесу приходиться близько 55% зайнятих, а з урахуванням середніх підприємств - близько 80%.[26]
Досвід країн з ринковою економікою свідчить про високу економічну ефективність малого бізнесу. Вільна ринкова конкуренція змушує малі підприємства постійно пристосовуватися до ринкових умов, що змінюються. Більш того, вони конкурентно впливають на великі фірми, ефективно стримуючи властивим гігантам тенденцію до застою. В усім світі мале підприємництво користується державною підтримкою. Однак, у нашій країні щене створені відповідні ефективні механізми і програми розвитку малого бізнесу.
Особливе місце в сфері підприємництва займають господарські товариства - підприємства, установи, організації, створені на засадах договору юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
Закон України "Про господарські товариства" передбачає існування наступних їхніх видів:
акціонерне товариство;
товариство з обмеженою відповідальністю;
товариство з додатковою відповідальністю;
повне товариство;
командитне товариство.
Товариства є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить законодавству України. Вони можуть здобувати майнові й особисті немайнові права, виступати в суді, арбітражному суді і третейському суді від свого імені.
Засновниками господарчих товариств можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
Підприємства, установи, організації, що стали учасниками товариства, не ліквідуються як юридичні особи.
Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками й учасниками господарчих товариств нарівні з громадянами і юридичними особами України, крім випадків, установлених законодавчими актами України.
Учасники товариства мають право:
брати участь у керуванні справами товариства, у порядку, обумовленому в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законом;
брати участь у розподілі доходів товариства й одержувати їхню частку (дивіденди);
вийти із товариства;
одержувати інформацію про діяльність товариства (знайомитися з річними балансами, звітами, протоколами зборів).
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.
Учасники товариства зобов'язані:
дотримувати

 
 

Цікаве

Загрузка...