WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат

Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат

визначено спеціальні технічні засоби, прилади та прийоми під загальним найменуванням "оперативна техніка". Застосування цієї техніки регламентується законами України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України, а також деякими підзаконними актами.
В адміністративній діяльності ОВС техніка застосовується гласно. Технічні засоби, прилади та прийоми розробляються або пристосовуютьсязалежно від напряму адміністративної діяльності ОВС і мети їхнього застосування. До СТЗ, що застосовуються в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ, належать засоби організаційної техніки, спеціальні транспортні засоби, технічні засоби охорони, засоби регулювання дорожнього руху та ін. Застосування цієї техніки регулюється, як правило, нормами адміністративного права.
Використання деяких технічних засобів має універсальний характер: одні й ті ж технічні засоби можуть використовуватися на всіх основних напрямах діяльності ОВС. Це стосується, наприклад, засобів радіозв'язку, фото-та відеоапаратури, приладів звукозапису, пошукової техніки. Ця обставина має важливе практичне значення і враховується під час створення нових зразків техніки, під час організації технічного оснащення ОВС, а також у процесі організації роботи з застосуванням СТЗ працівниками різних галузевих служб.
Керівна діяльність ОВС забезпечується технічними засобами управління. До них належать засоби зв'язку, підсилення мови, малої механізації праці, обчислювальної техніки і т. ін.
Форма діяльності ОВС може бути гласною або негласною.
До гласних форм належать такі: профілактична, дізнавальна, слідча, адміністративно-правова, охоронна. Негласну форму має, в основному, оперативно-розшукова діяльність[4, с. 342].
Важливе значення у боротьбі зі злочинністю мають засоби та методи оперативної та криміналістичної техніки. Головне при цьому забезпечення високої якості проведення оглядів місць вчинення злочинів, одержання висхідних даних про особу злочинця, виявлення речових доказів, розкриття злочинів за допомогою технічних засобів.
Таким чином, до складу спеціальної техніки входять засоби радіо-та провідного зв'язку, підсилення мови, спеціальні засоби та засоби сигналізації, звуко-та відеозаписувальна апаратура, пошукові прилади, засоби зорового виявлення, спеціальні хімічні речовини, засоби оперативної фотозйомки і дактилоскопування.
Конкретне призначення спецтехніки полягає у такому:
створенні умов, що сприяють запобіганню злочинам. Так, застосування охоронної сигналізації дозволяє фіксувати незаконне проникнення на об'єкти, що охороняються, та оперативно вжити заходів для затримання порушників, а використання оперативних обліків дає можливість визначити коло осіб, причетних до певних видів злочинів;
полегшенні розкриття вчинених злочинів.
Наприклад, використання пошукових приладів забезпечує високу якість проведення огляду місця вчинення злочину, сприяє виявленню речових доказів під час проведення обшуків;
створенні можливостей одержання достовірних відомостей про осіб, причетних до підготовки або вчинення злочинів.
Практика доводить, що за допомогою низки оперативно-технічних засобів (ОТЗ) можна швидко та надійно отримати і зафіксувати відомості про конкретних осіб, які замислюють чи готують злочини, а після цього вжити заходу щодо їхнього недопущення. Прикладами застосування таких засобів можуть бути апаратура звуко- та відеозапису, прилади спостереження і т. ін.;
припиненні групових порушень громадського порядку та хуліганських проявів.
Це може бути досягнуто через застосування спецзасобів захисту особового складу та проведення спеціальних операцій;
виявленні причин вчинення злочинів та умов, що цьому сприяють. СТЗ криміналістики, як правило, призначені для розв'язання тільки криміналістичних завдань або є приладами й засобами загального призначення, в які внесено певні зміни, внаслідок чого вони набули нових функцій, що відповідають завданням криміналістики. Таку систематизацію поділяють багато вчених (зокрема, М. Селіванов, В. Колдін).
Фото-та кінокамери, відео-та звукозаписуючі пристрої широко використовують у попередженні злочинів та профілактичній діяльності органів дізнання, слідства й суду. Значну роль вони відіграють в адміністративно-профілактичній діяльності, попередженні проступків і правопорушень. На основі криміналістичної техніки розроблено різні пристрої спостереження і такі, що автоматично реєструють ознаки злочинів і правопорушень (наприклад, "Фара", "Фотоінспектор", засоби охоронної сигналізації). Спеціальні засоби у разі спроби крадіжки можуть подавати звуковий або радіосигнал на пульт спостереження чи охорони або вимикати систему запалювання автомобіля. Телевізійні та звукові системи спостереження, спеціальні електронні замки та багато інших пристроїв, які є засобами криміналістичної профілактики, розробляють за ініціативою та участю криміналістів.
Відмінність технічних засобів профілактики від інших криміналістичних засобів полягає у тому, що вони застосовуються до виникнення злочинного діяння. Використання таких засобів і методів має превентивний характер. Вони перешкоджають вчиненню злочину або допомагають його виявленню.
Злочинець під час взаємодії з такими приладами та пристроями залишає на місці події додаткові сліди, які після дослідження надають додаткову необхідну інформацію для розкриття злочину. До НТЗ попередження злочинів належать також засоби фіксації правопорушника на місці вчинення злочину. Це, насамперед, різноманітні хімічні пастки - спеціальні хімічні речовини-композиції, що використовуються в профілактичній і оперативно-розшуковій діяльності для штучного слідоутворення. Потрапляючи на об'єкт, деякі спецхімречовини викликають появу яскраво забарвлених слідів, що погано змиваються, або люмінесценції в УФ променях. Розрізняють хімічні пастки двох типів: активні (поєднання спеціальних сполук із пристроями викиду) і пасивні (слідоутворення відбувається під час контактних взаємодій). В ОРД використовуються хімічні пастки "Купель", "Катапульта" та уніфікована багаторазова хімічна пастка "Керн".
НТЗ досить широко застосовуються у сфері кримінального процесу, зокрема при розкритті й при розслідуванні злочину. Використовують їх і злочинці, які мають на озброєнні не тільки сучасні транспортні засоби і зброю, а й прилади нічного бачення, пристрої для прослуховування телефонних розмов, найновішу радіо- теле- і відео апаратуру. Тому без відповідного технічного оснащення органів розслідування

 
 

Цікаве

Загрузка...