WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат

Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Застосування спеціальної техніки
у розслідуванні та запобіганні злочинів
В науковій та спеціальній літературі питання класифікації та застосування технічних засобів у правоохоронній діяльності досліджували П.П. Артеменко, В.К. Гончар, О.В.Золотар, Ю.Ю. Орлов, М.В. Салтевський та інші. Їхні праці є значним внеском у розвиток теорії та практики застосування спеціальних технічних засобів (СТЗ) при розкритті злочинів та їх запобіганні. Загалом автори віддають перевагу системі та структурі технічних засобів на змішаній основі, а саме: за галуззю наукового знання, суб'єктом застосування та цільовим призначенням.
Засоби криміналістичної техніки поділяють також на науково-технічні, техніко-криміналістичні та криміналістичні.
За галуззю наукового знання розрізняють загальні та спеціальні технічні засоби. Загальні запозичені з інших галузей науки і техніки, їх застосовують без жодних змін і вдосконалень - це транспортні засоби, інструменти (слюсарні, столярні тощо), засоби провідникового та радіозв'язку, фотокінотехніки, відео- і звукозапису, оптичної техніки, рентгенотехніки, джерел ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. Ці засоби не належать до суто криміналістичних, бо їх застосовують у різних науках.
До спеціальних належать засоби, що є інструментами пізнання для будь-якої однієї галузі знання чи техніки. Для криміналістики це спеціально розроблені прилади, пристрої та пристосування, призначені для виявлення, фіксації та дослідження джерел криміналістичної інформації при доказуванні у кримінальних і цивільних справах (наприклад, йодні трубки, магнітні пензлі, прилади для композиції суб'єктивних портретів, метричні лінійні масштаби-рулетки та ін.).
Сьогодні практика, впровадження технічних засобів у роботу органів внутрішніх справ має такі тенденції:
1. Надходять у готовому вигляді і беруться на озброєння технічні засоби, що підходять органам внутрішніх справ за тактико-технічними характеристиками.
Прикладом таких засобів можна вважати деякі види автомототранспорту, стандартну апаратуру провідного і радіозв'язку, оптико-механічні прилади спостереження, вимірювальні прилади, фото-та відеотехніку, обчислювальну та іншу техніку.
2. Технічні засоби, придбані у готовому вигляді, конструктивно змінюються або доповнюються з метою їх пристосування до специфічних завдань та умов діяльності ОВС.
Наприклад, автомотозасоби, обладнані радіостанціями, засобами підсилення звуку; засоби маскування та дистанційного управління до різних фото-та відеокамер; персональні ЕОМ, на базі яких створені автоматизовані робочі місця для працівників оперативних і слідчих підрозділів ОВС.
3. Розробка та виготовлення технічних засобів здійснюється спеціально для ОВС з найбільш повним урахуванням специфічних завдань та умов роботи цих органів.
Завдяки заходам, що вживаються керівництвом МВС, арсенал спеціально виготовлених для ОВС технічних засобів значно розширився. До них, у першу чергу, належать засоби оперативного зв'язку, апаратура охоронної сигналізації, засоби регулювання дорожнього руху, засоби пошукової техніки, захисту особового складу та ін.
Поряд із завданням технічного озброєння ОВС новітніми видами техніки на перший план висуваються проблеми розробки на підставі вимог законності та передового досвіду роботи підрозділів ОВС з питань організації, методики і тактики застосування відповідних технічних засобів.
Організаційно-методичні та тактичні основи використання техніки в ОВС включають:
відпрацювання механізму визначення і придбання матеріально-технічних засобів;
збереження та постійну готовність до застосування технічних засобів (визначення табельної належності і потреби та порядку постачання техніки, вирішення штатних питань щодо обслуговування і ремонту СТЗ, морального та матеріального заохочення працівників та ін.);
визначення обов'язків та прав керівників органів і служб різного рівня й інших працівників щодо організації застосування техніки.
встановлення форм і методів участі інженерно-технічних працівників, експертів-криміналістів та інших спеціалістів у заходах, пов'язаних із застосуванням засобів спецтехніки;
типові варіанти організаційних форм і тактики застосування окремих видів техніки й, особливо комплексного використання різних технічних засобів, розроблених з урахуванням особливостей діяльності органів і служб різних рівнів, а також щодо оперативної обстановки та проведення конкретних оперативно-службових заходів і слідчих дій;
пошук нових форм і методів застосування технічних засобів із залученням спеціалістів підрозділів ОВС, які використовують технічні засоби, та методів оперативно-службової діяльності;
удосконалення існуючих та створення нових засобів спеціальної техніки, а також нормативних актів і рекомендацій щодо їхнього використання;
збирання, узагальнення та аналіз інформації про застосування технічних засобів у правоохоронній діяльності інших держав.
Отже, спеціальна техніка - це сукупність технічних засобів, спеціальних пристроїв, речовин і відповідних тактичних прийомів, що використовуються ОВС, із суворим дотриманням законності під час здійснення оперативно-службових заходів з метою профілактики та розкриття злочинів, охорони громадського порядку та забезпечення охорони окремих установ. Зазначимо, що в поняття спеціальної техніки включено, не лише технічні засоби та прилади, але й відповідні тактико-технічні прийоми, які також мають свою специфіку, наприклад, використання засобів активної оборони під час охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки [1, с. 204].
Спеціальні технічні засоби (СТЗ) можна класифікувати відповідно до слідчої, оперативно-розшукової та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (спеціальні технічні засоби загального призначення).
Під час розслідування злочинів СТЗ використовуються гласно для збирання і дослідження доказів. Методика та прийоми застосування цих засобів розробляються криміналістикою. Ці технічні засоби, прилади та прийоми охоплюються поняттям "криміналістична техніка". Ці питання розглядалися також при застосуванні знарядь і приладів пошукової техніки [2, с. 76], приладів спостереження[ 3, с. 44 ]. Застосування криміналістичної техніки регулюється нормами кримінально-процесуального закону.
В оперативно-розшуковій діяльності (ОРД) спеціальна техніка застосовується для профілактики та розкриття злочинів і розшуку злочинців, причому використовується вона здебільшого негласно. Для цього

 
 

Цікаве

Загрузка...