WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні особи - Реферат

Юридичні особи - Реферат

підприємства можуть бути юридичні особи і громадяни України, інших держав; - підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав. Створення таких підприємств регулюється окремим законодавством України. Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства та чисельності його працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесено до категорії малих підприємств. Зокрема, до малих підприємств відносяться заново створювані і діючі підприємства: у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік; в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік; у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чоловік; в галузях невиро6ничоі сфери - до 25 чоловік; у роздрібній торгівлі -до 15 чоловік. В Україні можуть діяти і інші види та категорії підприємств, в тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам. Комерційними організаціями, що мають права юридичних осіб, є також різноманітні о6'єднання підприємств. Відповідно до ст.3 закону про підприємства останні можуть на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству. Зокрема, підприємства мають право об'єднуватися в: - асоціації, тобто договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, при цьому асоціація не має права вмішуватись у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників; корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів делегуванням окремих повноважень централізованому регулюванню діяльності кожного з учасників; - консорціуми -тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети; - концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємств; інші об'єднання, створені за галузевим, територіальним або іншими принципами. Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний зведений баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Об'єднання діють на основі договору або статуту, затвердженого їх засновниками або власниками.
Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичних осіб, і на них поширюється дія закону про підприємства. Тому об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором (статутом). За підприємством залишається право вийти зі складу об'єднання із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями.
У сучасних умовах без докорінної перебудови організаційних структур і розвитку інтеграційних процесів на рівні основної ланки практично неможливе формування ринкових відносин і відповідної інфраструктури. Повсюдно виникають такі організаційні структури, як комерційні, посередницькі впроваджувальні фірми, товарні і фондові біржі, патентно ліцензійні госпрозрахункові служби, аудиторські організації тощо. 3 другого боку, поглиблюється процес роздержавлення економіки, перетворення державних підприємств в акціонерні або інші господарські товариства, здачі в оренду або продажу трудовим колективам, сім'ям чи окремим громадянам, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування тощо і створення на їхній основі приватних (сімейних) підприємств.
Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи або організації, створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариства є юридичними особами, а їх засновники та учасники (юридичні особи) не ліквідуються, зберігаючи статус юридичної особи (ст.1 Закону "Про господарські товариства"). Господарськими товариствами є: акціонерні, товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повні і командитні.
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю створюються і діють на основі установчого договору і статуту, а повне і командитне товариства - установчого договору. Акціонерним вважається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певне число акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства лише у межах належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повістю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплачених сум. Акціонерні товариства бувають: відкритими, акції яких можуть поширюватись шляхом відкритої підписки і купівлі-продажу на біржах, і закритими, коли їхні акції розподіляються між засновниками і не можуть поширюватись шляхом підписки, купуватись і продаватись на біржах. Проте закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій в порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу і внесення змін у статут товариства (ст.24 і 25 Закону "Про господарські товариства"). Подібними до акціонерних є товариства з обмеженою відповідальністю, статутні фонди яких також поділені на частки (паї), розміри яких визначаються установчими документами. Різниця між ними полягає в тому, що акціонерні товариства формують статутний фонд шляхом випуску ірозповсюдження акцій, володільці яких можуть бути наперед невідомими. Товариства з обмеженою відповідальністю утворюють статутні фонди за рахунок коштів учасників (пайників), число яких, як правило, невелике і наперед відоме. Як і акціонерне, товариство з обмеженою відповідальністю за своїми зобов'язаннями відповідає теж належним йому майном, і ця відповідальність є, за загальним правилом, повною відшкодування всіх заподіяних збитків), якщо тільки за даним видом зобов'язань не передбачено обмеженої відповідальності. Поняття ж "обмежена відповідальність" тут означає, що при зверненні стягнення на майно товариства по його боргах, пайник втрачає лише свій пай (внесок), а на решту його майна ця відповідальність не поширюється (наприклад, при банкрутстві товариства). В цьому розумінні відповідальність акціонерів в акціонерному товаристві є також обмеженою, бо вони відповідають за зобов'язаннями товариства лише в межах належних їм акцій. Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділено на частки, визначені статутними документами.
Учасники такого товариства відповідають по його боргах своїми внесками у статутний фонд, а при недостатності цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внесків кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в статутних документах (ст.65 Закону "Про господарські товариства").
Повне товариство - це таке товариство, всі учасники якого займаються сумісною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями

 
 

Цікаве

Загрузка...