WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні особи - Реферат

Юридичні особи - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Юридичні особи
Поняття та ознаки юридичної особи
1. Учасниками майнових та особистих немайнових відносин, що регулюються сучасним цивільним законодавством, крім громадян, суверенних держав, автономних утворень чи адміністративно-територіальних одиниць, виступають різноманітні організації - (державні, кооперативні, громадські) господарські товариства, орендні і колективні підприємства, господарські об'єднання (асоціації, спілки). Учасниками цих відносин можуть бути і інші організації - сумісні підприємства з участю зарубіжних фірм, релігійні організації тощо. Але для того, щоб названі організації могли бути суб'єктами цивільно-правові відносин, вони повинні відповідати зазначеним у законі ознакам, тобто мати права юридичної особи, інститут юридичної особи в цивільному законодавстві обумовлений становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій. З метою найбільш ефективного і раціонального використання державного майна воно, за загальним правилом, розподіляється і закріплюється за окремими державними підприємствами, установами та організаціями. Наділення підприємств і о6'еднань майном, надання їм господарської самостійності є неодмінною передумовою здійснення господарського розрахунку, вчинення правових актів по реалізації продукції, розпорядження грошовими коштами, тобто виступу в о6ороті як самостійного суб'єкта цивільних прав і обов'язків.
2.Поняття та ознаки юридичної особи розкриваються в ст.23 ЦК України: юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді. 3 цього визначення можна виділити такі істотні ознаки юридичної особи: Організаційна єдність. Юридична особа - це не окремий громадянин (фізична особа), а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація). Принципи формування цього колективу можуть бути різноманітними: Укладення трудових договорів (контрактів) робітниками і службовцями з адміністрацією державного підприємства, добровільне о6'єднання громадян на основі членства в кооперативах тощо. Але кожна організація характеризується наявністю певної системи істотних соціальних взаємозв'язків її членів, внутрішньою структурною і функціональною диференціацією. У складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, в тому числі територіально відокремлені відділення, цехи, ферми, майстерні, ательє, магазини та інші, що діють як правило, на засадах колективного, сімейного або індивідуального підряду. Структура кожного окремого кооперативу закріплюється його статутом. Проте незалежно від особливостей своєї внутрішньої структури кооператив у зовнішніх відносинах виступає як єдина організація.
Б.Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно, відокремлене, по-перше, від майна членів трудового колективу даної організації; по-друге, від майна держави чи автономного утворення, адміністративно-територіальної одиниці; по-третє, від майна інших організацій, в тому числі вищестоящих органів. Майно кооперативних, інших громадських організацій і колективних утворень належить її на праві власності. Правовою формою майнового відособлення державних підприємств є право повного господарського віщання належним їм майном, а державних установ - право оперативного управління (ст.38 Закону "Про власність"). Здійснюють його також і ті кооперативні та громадські організації - юридичні особи, які мають відокремлене майно, яке при цьому належить на праві власності кооперативу чи громадській організації що їх створили. В. Виступ у цивільному обороті від свого імені. Кожна юридична особа має своє найменування (ім'я). Від свого імені вона набуває майнових і особистих немайнових прав і несе о6ов'язки, вступаючи в різноманітні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами. інші особи можуть діяти від імені юридичної особи тільки за її згодою. Так, спілка (об'єднання) кооперативів може представляти інтереси кооперативу діяти від його імені у відповідних державних та інших органах, а також в Міжнародних організаціях.
Г.Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність організації від свого імені брати участь у цивільних правовідносинах, самостійно набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки зумовлює і самостійну майнову відповідальність юридичної особи за своїми зобов'язаннями. Відповідно до ст.203 ЦК України у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він повинен відшкодувати кредиторові завдані збитки. Формою цивільно-правової відповідальності юридичних ос16 є також неустойка - визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у разі прострочення виконання (ч.1 ст-179 ЦК України).
Юридична особа відповідає по своїм зобов'язаннях належним їй (закріпленим за нею) майном, на яке за ст.7 Закону "Про власність", ст. 32 ЦК та іншими актами законодавства України може бути звернене стягнення. Держава не відповідає по зобов'язаннях державних організацій, які є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов'язаннях держави. Умови і порядок випуску коштів на покриття заборгованості установ та інших державних організацій, що перебувають на державному бюджету якщо ця за6оргованість не може бути покрита за рахунок їх кошторису, втановлюються законодавчими актами (ст.33 ЦК). Відповідно до п.3 ст.39 Закону "Про власність" державна установа (організація) відповідає по зобов'язаннях грошовими коштами, які є в розпорядженні. При недостатності коштів відповідальність по зобов'язаннях державної установи несе власник відповідного майна (держава чи автономна респу6ліка, адміністративно-територіальна одиниця)- державна, кооперативна або інша громадська організація не відповідає по зобов'язаннях підприємства, що входить до її складу і є юридичною особою, а це підприємство не відповідає по зобов'язаннях організації, до складу якої воно входить. У цивільному законодавстві чітко розмежовується відповідальність кооперативного об'єднання (спілки) і кооперативних організацій, що входять до його складу, а також відповідальність державно-кооперативної або громадської організаціі та її членів. Для окремих видів кооперативних організацій законом або їхніми статутами може бути передбачена відповідальність членів кооперативної організації по цих зобов'язаннях (ст.ст.35-36 ЦК України).
Д. Здатність бути позивачем або відповідачем в суді, арбітражному чи третейському суді. Широка участь господарських організацій в майнових і особистих немайнових відносинах, можливість покладення на них цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язань, заподіяннямайнової шкоди іншим особам спричиняють потребу в захисті порушених цивільних прав, а у зв'язку з цим і необхідністю звернення з позовом до суду, арбітражного чи третейського суду іншими словами, юридична особа стає стороною-позивачем

 
 

Цікаве

Загрузка...