WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Членство в сільськогосподарських кооперативах - Реферат

Членство в сільськогосподарських кооперативах - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Членство в сільськогосподарських кооперативах
Правові засади членства сільськогосподарських кооперативах встановлені Законом України "Про сільськогосподарську кооперацію". Підкреслюючи важливість правового інституту членства у кооперативі, законодавці присвятили йому окремий розділ - III.
Членом сільськогосподарського кооперативу може бути фізична або юридична особа, яка:
1) зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу;
2) визнає принципи й цілі кооперативу;
3) визнає статут кооперативу і дотримується його вимог;
4) має право ухвального голосу;
5) користується послугами кооперативу.
Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи.
Новим у кооперативному законодавстві є запровадження інституту асоційованого членства в сільськогосподарському кооперативі, в який може вступати фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу.
Членство в сільськогосподарському кооперативі, особливо у ви-робничому, є тією відмітною ознакою, яка відрізняє його від інших форм господарювання в сільському господарстві. Воно організаційно пов'язує громадян, які добровільно об'єдналися в кооператив для виконання певних спільних завдань. Членство є характерною ознакою й фермерських господарств, однак членами останніх можуть бути тільки родичі, що вказує на сімейно-трудовий характер такого об'єднання.
Вступ у члени кооперативу ґрунтується на принципі добровільності, юридичне закріпленому в п.1 ст. 9 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію": він означає відсутність будь-якого примусу під час вступу в члени кооперативу. Членом кооперативу може стати тільки той, хто має таке бажання і висловить його.
Законом встановлено вимоги, яким повинні відповідати особи, що бажають організувати або стати членами вже діючого кооперативу, їх можна поділити на об'єктивні (досягнення встановленого законом віку (для фізичних осіб), необхідного для вступу у члени кооперативу; здатність брати участь у здійсненні цілей і завдань кооперативу) і суб'єктивні (бажання брати особисту участь у діяльності кооперативу, користування його послугами, формування його фондів).
Волевиявлення громадянином бажання стати членом кооперативу оформляється письмово (подачею заяви). Має місце й волевиявлення кооперативу - на його загальних зборах ухвалюють письмове рішення про прийняття громадянина в члени кооперативу. Отже, членство в кооперативі виникає як наслідок волевиявлення двох сторін - кооперативу та громадянина. Причому прийняття громадянина в члени кооперативу як юридичний факт має для кооперативу не менш важливе значення, ніж для самого громадянина: адже так формується склад кооперативу.
Закон "Про сільськогосподарську кооперацію", визначаючи основні вимоги до фізичних осіб - членів сільськогосподарського кооперативу (досягнення 16-річного віку, бажання брати участь у діяльності кооперативу), разом з тим не встановлює жодних обмежень на вступ до сільськогосподарську кооперативу.
До статутів окремих сільськогосподарських кооперативів можуть бути внесені обмеження на вступ до кооперативу осіб лише певної професії. Якщо кооператив є фаховим (наприклад, з агрохімічного чи зооветеринарного обслуговування господарств), то цілком логічно, що до нього можуть вступати тільки особи певного фаху (агрономи чи ветеринари). Звичайно, членами фахових кооперативів можуть бути й представники інших професій (наприклад, бухгалтери), проте їх кількість має бути обмежена.
Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох обслуговуючих кооперативів, різних за напрямами діяльності. Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи можуть обслуговувати різні сфери діяльності товаровиробника. Жодного обмеження на членство в кількох кооперативах одночасно законодавство не має.
Щоб вступити до кооперативу, фізична чи юридична особа повинна подати заяву чи клопотання в його правління, рішення якого підлягає затвердженню загальними зборами. І лише з моменту позитивного вирішення цього питання загальними зборами кандидат у члени кооперативу вважається прийнятим. Порядок прийняття рішень загальними зборами в такому разі має бути закріплений У статут} кооперативу. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески в порядку, визначеному статутом кооперативу.
Обов'язковою умовою членства у виробничому сільськогоспо-дарському кооперативі є участь у його діяльності особистою працею, оскільки кооператив є насамперед об'єднанням осіб, а не капіталів. Членство в кооперативі не переходить до спадкоємців. Щоб стати членами кооперативу, особи повинні в установленому порядку бути прийнятими до його членів.
Членство в сільськогосподарському кооперативі є підставою для набуття статутних прав та обов'язків.
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" значно розширив обсяг прав членів кооперативів: покладав на них додаткові обов'язки, які випливають із специфіки кооперативної організації праці.
Крім того, члени сільськогосподарських виробничих кооперативів мають додатково окремі права та обов'язки, пов'язані зі специфікою сільськогосподарського виробництва (право на земельну частку в разі виходу із сільськогосподарського кооперативу для створення фермерського господарства, обов'язок ефективно використовувати та охороняти землі тощо).
Права та обов'язки членів сільськогосподарських кооперативів поділяються на:
1) конституційні й інші загальні права та обов'язки, які поширюються на всіх громадян України;
2) ті, що зумовлені специфікою кооперативної організації праці;
3) ті, що зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва (в основному - використанням земель сільськогосподарського призначення).
Статутні права та обов'язки членів кооперативу також класифікують за об'єктом: земельні, трудові, майнові, управлінські.
їх також поділяють на особисті та майнові права та обов'язки. Особистими е ті, які невіддільні від особи конкретного члена кооперативу, їх реалізація не може бути передана іншій особі. Особисті права та обов'язки випливають із самої природи кооперативу. До них слід віднести право брати участь у діяльності кооперативу та управлінні його справами, обирати й бути обраним до органів управління кооперативу, ревізійної комісії, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів і службових осіб.
До майнових прав належить право одержувати частку доходу на пай (додатковий пай); одержувати кооперативні виплати; користуватися майном кооперативу, пільгами й перевагами, передбачених для його членів; право на одержання пайового внеску у випадках і порядку, передбаченими законодавством і статутом кооперативу тощо. Усі ці права випливають із кооперативної природи суспільних відносин.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...