WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільне право як наука - Реферат

Цивільне право як наука - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Цивільне право як наука
Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права.
В юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм. З наведеного визначення випливає, що сучасна цивілістична наука - це наука про сучасне цивільне право, її предметом є: а) норми цивільного права; 6) суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання; в) цивільні правовідносини; г) юридичні факти; д) судова, арбітражна, адмінісративна практика застосування цивільно-правових норм. Тепер розглянемо кожен з елементів предмета науки цивільного права.
1.Норми сучасного цивільного права. В цивілістичних творах головна увага приділяється застосуванню суті цивільно-правових норм. Особливо це стосується коментарів. Так, після проведення другої кодифікації радянського цивільного законодавства опубліковано науково-практичні коментарі цивільного законодавства. Цивільно-правові норми аналізуються і в навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках).
2.Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання, розглянуто у багатотомному курсі "Советское гражданское право", інших підручниках, посібниках і монографіях. Вивчення їх має важливе значення, оскільки економічний зміст і ознаки таких відносин обумовлюють особливості їх цивільно-правового регулювання.
3.Цивільні правовідносини - юридична форма суспільних відносин, що регулюються цивільним правом. Вони також досліджуються в підручниках і монографічних творах. Багато уваги в цивілістичній літературі приділяється окремим елементам цивільно-правових відносин: суб'єктам, об'єктам, суб'єктивним правам і обов'язкам.
4. Юридичні факти є підставами виникнення, зміни і припинення цивільних прав і обов'язків, їх особливості в цивільному праві характеризують метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Специфіці юридичних фактів в цивільному праві присвячено роботи О.О.Красавчикова та інших вчених-правознавців. Найпоширенішими юридичними фактами у цивільному праві є угоди, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення наукових праць, творів літератури і мистецтва, заподіяння шкоди, події. У цивільно-правовій літературі досліджуються зазначені юридичні факти, а також відповідні права і обов'язки, що породжуються ними.
5.Судова, арбітражна, адміністративна практика застосування цивільно-правових норм давно привертає увагу вчених-цивілістів. Її вивчення дає можливість виявити недоліки, недосконалості цивільно-правових норм, їх невідповідність об'єктивним потребам розвитку суспільства. В багатьох цивілістичних роботах аналізується і узагальнюється відповідна практика застосування цивільного законодавства.
Сучасна наука цивільного права спирається на діалектико-матеріалістичний метод дослідження цивільно-правових інститутів, застосовує також категорії діалектики: форма і зміст, суть і явище, причина і наслідок, дійсність і можливість, структура і елемент, субстрат, необхідність і випадковість, свобода волі тощо. Так, одна з теорій юридичної особи розкриває її суть за допомогою категорій субстрату. Автори цієї теорії доводять, що субстратом юридичної особи є колектив трудящих. В радянських теоріях причинного зв'язку використані такі категорії діалектичеого матеріалізму, як необхідність і випадковість, дійсність і можливість, причинність. Навіть в назвах цих теорій знайшло своє відображення використання певних філософських категорій. Йдеться про теорію необхідного заподіяння і теорію конкретно можливого і дійсного причинного зв'язку. Теорія цивільної вини обґрунтовується з позицій таких категорій діалектичного матеріалізму, як свобода волі і необхідність. Використання при дослідженні цивільно-правових норм, інститутів законів і категорій діалектичного матеріалізму дає можливість зв'язувати їх суть і соціальне призначення, закономірності і форми існування, розвитку. Це, в свою чергу, дає підстави прогнозувати їх дальший розвиток, запропонувати певні практичні рекомендації. Діалектико-матеріалістичний метод як загальнонауковий не виключає використання конкретних методів, що називаються приватно-науковими. Галузеві юридичні науки, в тому числі сучасна наука цивільного права, керуючись законами і категоріями діалектики та враховуючи особливості юридичних явищ, що досліджуються, формують ті чи інші методи, які найбільше відповідають потребам цих наук.
У науці цивільного права використовуються такі приватно-наукові методи: формально-логічний, порівняльний, системно-структурний, конкретно-соціологічний тощо. Формально-логічний метод побудовано на використанні правил формальної логіки і мови (граматики та морфології). Вони застосовуються при тлумаченні цивільно-правових норм як безпосередньо на практиці (у правотворчому процесі, при систематизації і реалізації цивільного права), так і з науковою метою дати доктринальне тлумачення. Зазначений метод використовується при формулюванні науково-цивілістичних понять, при класифікаціях юридичних фактів, угод, договорів, об'єктів цивільних прав, видів зобов'язань тощо.
Порівняльний метод широко застосовується в науці цивільного права, сприяючи правильному розумінню і застосуванню аналогічних норм та інститутів у суверенних державах, виявленню прогалин і недоліків цивільного законодавства, його вдосконаленню і уніфікації. Наприклад, порівняльний аналіз регулювання договору довічного утримання за ЦК України і за ЦК РФ дає можливість зробити висновок, що зазначений договір більш вдало регулює саме українське законодавство. Інший приклад, порівнюючи цивільно-правові норми про юридичні наслідки обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, за ЦК України і ЦК Білорусії, видно, що білоруське законодавство більш гнучко регламентує зазначене питання. Необхідність системно-структурного методу обумовлена тим, що юридичні явища характеризуються двобічною структурною організацією.
Так, інститут цивільної відповідальності має свою внутрішню структуру (елементи, зв'язок між ними), одночасно він є елементом суперструктури - системи цивільного права. Саме системно-структурний метод застосовується в ряді цивілістичних праць при дослідженні важливих цивільно-правових категорій. В цивілістичній літературі правова відповідальність (у тому числі й цивільно-правова) розглядається як система, що існує серед інших

 
 

Цікаве

Загрузка...