WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільне законодавство - Реферат

Цивільне законодавство - Реферат

також акти Вищого арбітражного суду України.
Співвідношення галузевого і комплексного законодавства.
Цивільне законодавство за своїм змістом є галуззю законодавства. Воно містить в собі норми цивільного права. Одним з показників галузі законодавства, адекватної галузі права, слід вважати наявність зведеного нормативного акта, який охоплює переважну більшість інститутів даної галузі. Такий нормативний акт повинен бути активним центром системи законодавства, управляти нею шляхом розмежування компетенції між нормотворчими органами в регулюванні конкретних відносин і встановленні загальних положень, які підлягають відтворенню в інших нормативних актах, що видаються на базі і на розвиток цього зведеного акта. Для цивільного законодавства таким зведеним нормативним актом є Цивільний кодекс. Проте у практиці немає "чистих" галузей законодавства, тобто таких, які 6 містили норми виключно однієї галузі. Нормативні акти відображають функціональні зв'язки між нормами різних галузей права, а тому галузь цивільного законодавства, яка відповідає галузі цивільного права, складається не лише з цивільно-правових актів, а й охоплює нормативні матеріали з цивільного права, що містяться в нормативних актах інших галузей права. Так, в Законі "Про підприємства в УРСР" від 27 березня 1991 р. відповідні статті передбачають цивільно-правові норми поряд з іншими статтями, які містять норми трудового, фінансового і адміністративного права. З іншого боку, в цивільно-правових актах містяться норми інших галузей права. У ЦК України є норми адміністративного права: ст. 105 передбачає право виконкому місцевої Ради депутатів винести рішення про знесення самовільно зведених жилого будинку, господарських і побутових будівель та споруд. ЦК України (ст.226) виходить з того, що у випадку відчуження або придбання громадянином жилого будинку, який підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, необхідний дозвіл виконкому місцевої Ради депутатів. Отже, в системісучасного законодавства є нормативні акти, які містять норми різних галузей права. Вони належать до комплексних нормативних актів. Сукупність комплексних нормативних актів становить комплексне законодавство. Наявність галузевих і комплексних нормативних актів необхідно враховувати в практичній діяльності по застосуванню норм права. Не менш важливо враховувати цю обставину в роботі по удосконаленню діючого законодавства, бо в цьому випадку досить чітко вимальовуються шляхи можливої консолідації норм, згрупування їх в самостійні рубрики, скорочення множинності й усунення суперечностей.
Аналогія права і аналогія закону.
Цивільному законодавству, на відміну від кримінального, відомий інститут аналогії. У ст. 4 ЦК України сказано, що цивільні права і обов'язки виникають також з дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені законом, але в силу загальних начал і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. Із змісту зазначеної норми випливає, що цивільні правовідносини виникають також з дій, зокрема угод громадян і організацій, хоча і не передбачених законом, але таких, що відповідають (не суперечать) загальним началам і змісту цивільного законодавства. Отже, в таких випадках керуються не конкретною нормою цивільного законодавства, а лише загальними началами, змістом цивільного законодавства.
Такий засіб заповнення прогалин закону називається аналогією права. Поряд з цим застосовується і аналогія закону- поширення на відносини, які безпосередньо не врегульовані в законі, правових норм, що регламентують подібні відносини. Збереження інституту аналогії в цивільному праві на відміну від кримінального права, в якому аналогію скасовано, пояснюється так: кримінальне право має справу з протиправними, злочинними діями.
З метою зміцнення законності воно виходить з принципу; поведінка, яка не кваліфікується за кримінальним законом як злочинна, не може бути підставою для застосування покарання. Цивільне ж законодавство, навпаки, в переважній більшості регулює правомірну, суспільно корисну діяльність громадян і організацій. При цьому важливо передбачити всі можливі випадки вчинення правомірних дій. До того ж обмеження правомірної діяльності суворими межами закону призвело б до сковування розумної господарської ініціативи учасників цивільного обігу, що негативно позначилося б на розвитку майнових відносин, які виникають з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян і організацій.
В умовах радикальної економічної реформи законодавець заохочує ділову заповзятливість в економічній, комерційній діяльності. Аналогія права і закону в цивільному праві знаходить нове обґрунтування в принципі: "Дозволено все, що не заборонено законом".
Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства.
Важливого значення набувають постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких на підставі аналізу і узагальнення судової практики містяться керівні роз'яснення судам з питань застосування діючого цивільного законодавства при розгляді різних категорій цивільних справ. Вони є обов'язковими для всіх судів України і публікуються у відповідних збірниках.
Судова практика, яка закріплюється в окремих рішеннях по цивільних справах, на відміну від керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, не має обов'язкового значення для судів країни. Рішення з конкретних справ є обов'язковими лише для учасників спорів, а також для громадян і організацій, до яких пред'явлені вимоги судового виконавця по виконанню судових рішень (ст. 348-352 ЦПК України). Разом з тим вивчення судової практики необхідне для з'ясування змісту цивільних законів та їх правильного застосування. Судова практика враховується також законодавцем в процесі удосконалення діючого законодавства і видання нових нормативних актів. Зазначені моменти характерні для арбітражної практики.

 
 

Цікаве

Загрузка...