WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільне законодавство - Реферат

Цивільне законодавство - Реферат

принципово оновлені з тим, щоб вони змогли задовольнити майнові інтереси суб'єктів ринкових відносин. В зв'язку з цим вперше на рівні Цивільного кодексу врегульовані такі договори як оренда, лізинг, побутовий прокат, підряд на виробництво проектних і розвідувальних робіт, підряд на виконання науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання послуг, експедиція та інші.
Четвертий підрозділ присвячений двом оновленим і тому по суті новим цивільно-правовим інститутам: публічному обіцянню винагороди і веденню чужих справ.
Охоронні зобов'язання врегульовані в нормах п'ятого розділу. За структурою цей розділ складається з трьох глав: зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди; зобов'язання, що виникають внаслідок створення погрози життю і здоров'ю громадян, а також їх майну і майну юридичних осіб в зв'язку з порушенням природного навколишнього середовища; зобов'язання, що виникають внаслідок придбання або збереження за рахунок коштів іншої особи без достатніхпідстав.
Щодо першого виду зобов'язань, то це традиційні деліктні зобов'язання, які є і в чинному Кодексі. В проекті ЦК вони радикально оновлені. Розширена сфера застосування деліктних зобов'язань за рахунок збільшення закріплених в Кодексі деліктів (правопорушень), які породжують зобов'язальні відносини. Йдеться про відшкодування моральної шкоди, шкоди, заподіяної взаємодією (зіткненням) джерел підвищеної небезпеки, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товару і робіт і інші. Регламентація деліктних зобов'язань побудована на засадах принципів вини і повного відшкодування заподіяної шкоди. Другий вид зобов'язань із створення погрози життю і здоров'ю, а також майну є новим і вперше врегульовуватиметься в межах ЦК. Цивільно-правові норми, що регулюють зазначений вид зобов'язання, безперечно мають попередньо-ймовірне значення.
Під страхом майнових санкцій юридичних і фізичних осіб не порушувати природне навколишнє середовище. Також оновлені зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного придбання або збереження майна.
П'ятий розділ "Право інтелектуальної власності" складається з двох підрозділів: "Авторське право і суміжні права" і "Право промислової власності і інші результати творчої діяльності". В цей розділ інкорпоровані норми нового авторського і винахідницького законодавства України.
Розділ шостий регулює спадкові відносини.
Сьомий розділ присвячений міжнародному приватному праву. Така структура і зміст проекту ЦК України.
Є підстави сподіватися, що в свій час проект набере силу закону. Прийняття ЦК України буде великим досягненням Української держави, бо цивілізованість держави, крім інших факторів, зумовлюється досконалістю і потенційними можливостями правової системи держави і передусім його цивільного законодавства.
Важливим законом України, який передбачає цивільно-правові норми, є Житловий кодекс України, прийнятий 30 червня 1983 р. В 1993 р. був прийнятий Повітряний кодекс України, в якому, поряд з іншими галузевими нормами, містяться цивільно-правові норми, в тому числі про страхування цивільної відповідальності повітряного перевізника.
Елементом системи цивільного законодавства України є Укази Президента України. Наприклад, Указ Президента України "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".
Кабінет Міністрів України на підставі і на виконання зазначеного Указу Президента затвердив Положення про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Значну роль в регулюванні майнових відносин відіграють декрети і постанови Кабінету Міністрів України. Наприклад, Декрет Кабінету Міністрів України "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається від З1 грудня 1992 р. На рівні постанов Кабінету Міністрів України затверджуються досить важливі нормативні акти. Так, Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. №472 (із змінами і доповненнями до них, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. №492).
Наступною частиною структури законодавства є відомчі нормативні акти. В юридичній літературі зазначається, що вони є найменш організованою частиною ієрархічної структури законодавства. Це пов'язано як з відсутністю в даній структурі активного центру, так із іншими обставинами, зокрема, з множинністю відомчих нормативних актів.
У сфері цивільного законодавства діє чимало відомчих нормативних актів. Наприклад, Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян". Між тим необхідність детального зміцнення законності в сфері нормотворчості постійно вимагає підвищення рівня організації відомчих нормативних актів. Досягненню цього могли б сприяти такі заходи: а) скорочення кількості відомчих актів за рахунок зменшення питань, з яких відповідні відомства вправі їх видавати, б) забезпечення повної узгодженості між нормативними актами вищих органів влади, з одного боку, і відомчими актами, з іншого. У зв'язку з цим було б бажано нормативно закріпити обов'язковість такої узгодженості і встановлення санкцій за її недодержання. Місцеві Ради народних депутатів приймають рішення в межах своїх повноважень.
Елементами системи цивільного законодавства є також примірні статути кооперативних і громадських організацій, схвалені органами державного управління або прийняті вищими органами (наприклад, з'їздами) кооперативних та інших систем. Вдосконаленню майнових відносин між організаціями в нових умовах господарювання служать

 
 

Цікаве

Загрузка...