WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільне законодавство - Реферат

Цивільне законодавство - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Цивільне законодавство
Поняття і структура цивільного законодавства.
Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми.
Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм.
Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним регулюються; цивільне законодавство - зовнішня форма права, тісно зв'язана з його змістом. Отже, цивільне право становить зміст цивільного законодавства, а останнє є формою вираження цивільного права.
Структура цивільного законодавства є будовою і внутрішньою формою організації системи цивільних нормативних актів. Цивільно-правові акти в залежності від їх юридичної сили і престижу перебувають на різних структурних рівнях, а тому система цивільних правових актів в цілому є поліструктурною.
Найважливішими нормативними актами є закони. Вони поділяються на основні (конституційні) і звичайні.
Закони можна розглядати як центр всієї структури цивільного законодавства. Це пояснюється тим, що відповідно до конституційного законодавства нормативні акти вищих виконавчих і розпорядчих органів державної влади носять підзаконний характер, видаються на підставі і на виконання законів і інших рішень законодавчих органів.
Даному положенню відповідає зміст законодавчих актів, оскільки в них закріплюються начала політичного і суспільно-економічного життя держави. Наприклад, закони України про власність, підприємства, банки і банківську діяльність, цінні папери і фондову біржу, захист ринку набули важливого значення для розвитку цивільного законодавства в Україні.
В Українській державі законодавча влада здійснюється Верховною Радою. Отже, закон - це нормативний акт, який затверджується Верховною Радою України.
Одним з найважливіших законів України є Цивільний кодекс України (ЦК України), який був затверджений Верховною Радою УРСР 18 липня 1963 р. В нього внесені зміни і доповнення відповідно до нового цивільного законодавства України, в тому числі Закону України "Про власність" і Закону України "Про заставу". Це оновлення ЦК України дає можливість стверджувати про деякі його ринкові риси і пристосувати його для регламентації майнових відносин в умовах становлення ринкової економіки в Україні.
Подальший розвиток ринкових відносин в Україні вимагає створення цілком ринкового Цивільного кодексу України. Перший варіант проекту такого кодексу вже підготовлено. В процесі його підготовки перед авторським колективом постало складне і відповідальне завдання - створити перший Цивільний кодекс суверенної незалежної України. Він має відповідати вимогам ринкової економіки. Цивільне законодавство України в цілому і, зокрема, проект Цивільного кодексу України, повинно спиратися на найновіші досягнення світової правової науки і культури, в тому числі і країн СНД.
Проект Цивільного кодексу України має відзначатися чітким приватноправовим змістом і спрямованістю на приватну особу. Структура проекту Цивільного кодексу складається з семи розділів: 1 - Загальні положення; 2 - Право власності; 3 - Володіння та інші речові права; 4 - Зобов'язальне право; 5 - Право інтелектуальної власності; 6 - Спадкове право; 7 - Міжнародне приватне право.
Перший розділ проекту "Загальні положення" складається з цивільно-правових норм, які мають загальне значення для інших цивільно-правових інститутів. До цього розділу включені такі глави; "Основні положення", "Суб'єкти цивільного права", "Фізичні особи", "Юридичні особи", "Держава і адміністративно-територіальні утворення", "Об'єкти цивільних прав", "Правочини", "Представництво і довіреність", "Позовна давність". До безперечних досягнень в галузі підготовки першого розділу слід віднести вперше врегульований в межах проекту ЦК правовий статус Української держави і адміністративно-територіальних утворень як суб'єктів цивільних прав і обов'язків, а також главу про об'єкти цивільних прав. Декілька слів про главу про об'єкти прав, якої чинний Кодекс не має. Об'єкти прав - загальний цивільно-правовий інститут і включення його до "Загальних положень" Кодексу є цілком закономірним. Це дозволило зосередити в загальній частині проекту ЦК всі елементи цивільно-правового відношення.
Другий розділ проекту - "Право власності" також містить суттєві зміни, в якому знайшли своє відбиття норми Закону України "Про власність".
Третій розділ: "Володіння та інші речові права" передбачає нові речові інститути: володіння, права на чужі речі (сервітутні права, суперфіцій і емфітевзис), право повного господарського відання, право оперативного управління, довірча власність.
Четвертий розділ "Зобов'язальне право" складається з п'яти підрозділів.
Перший і другий підрозділи присвячені загальним положенням про зобов'язання, тобто вони передбачають норми загального значення для всіх конкретних зобов'язальних відносин. Маються на увазі такі інститути загальної частини зобов'язального права як поняття і підстави виникнення зобов'язань, виконання зобов'язань, забезпечення виконання зобов'язань, уступка вимоги і переведення боргу, відповідальність за порушення зобов'язань, припинення зобов'язань, загальні положення про договір.
Третій підрозділ передбачає окремі види договірних зобов'язань і складається з восьми глав: зобов'язання про платну реалізацію майна; зобов'язання про платну передачу майна в користування; зобов'язання по виробництву робіт; зобов'язання по наданню послуг; зобов'язання по страхуванню; розрахункові і кредитні відносини; зобов'язання по сумісній діяльності; зобов'язання про безоплатну передачу майна у власність або користування.
Кожна із зазначених глав передбачає відповідну групу цивільних договорів, які породжують зобов'язальні відносини. Всі договірні інститути значно і

 
 

Цікаве

Загрузка...