WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права - Реферат

Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права - Реферат

особливу увагу заслуговують праці М. І. Козиря, В. В. Пет рова, А. А. Денисова, Ф, М. Раяпова, 3. С. Бєляєвої, Г. Ю. Бистро ва, К. А. Шайбекова, в яких поєднується розробка загальнотеоре тичних і конкретних (практичних) проблем правового регулювання сільського господарства. У складному процесі становлення наукових засад нової галузі сільськогосподарського (аграрного) права важливу роль відігравали не лише погляди тих авторів, які послідовно запроваджували ідею нової галузі права, а й її противників. У цьому плані істотне значення мали праці І. Ф. Казьміна, присвячені теорії джерел сільськогосподарського законодавства, публікації І. Ф. Панкратова і В. 3. Янчука (УРСР) та деяких інших учених, які не заперечували галузевого існування сільськогосподарського законодавства та науки сільськогосподарського права.
В УРСР, починаючи з 70-х рр,, наука аграрною права дослід жує також загальнотеоретичніпроблеми аграрного права та різні сторони механізму правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві. Поряд із цим у працях українських авто рів робляться висновки й щодо наявності окремих комплексних спеціалізованих правових інститутів аграрного права (зокрема, інституту матеріальної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств); й щодо формування в такий спосіб галузевої правової структури. Серед українських авторів, які розробляли теорію аграрного права, слід назвати В. С. Шелестова, Н. І. Титову, Ц. В. Бичкову.
Початок 80-х рр. в УРСР позначився розширенням аграрно-правових наукових досліджень, всебічним обгрунтуванням правових інститутів аграрного права. Так, у цей час досить активно аналізуються проблеми аграрного законодавства та аграрного права (Н. І. Титова, Ц. В. Бичкова, В. С. Шслестов); правового регулю вання суспільних відносин в умовах АПК (Ю. С. Шемшучепко, В. І. Семчик, В. К. Попов, ІД. В. Бичкова); сільськогосподарської кооперації (В.Семчик, В. К. Попов, Ц. В. Бичкова, 3. А. Павлович); майнових відносин у сільському господарстві (В. І. Семчик); договірних відносин аграрних суб'єктів (В. К. Попов, Н. В. Бичко ва, В. В. Долежан); державного управління АПК (В. С. Шелестов, 3. А. Павлович); питання охорони земель сільськогосподарського призначення (В. В. Янчук, Д. А. Суржан); охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві (Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, В. Т. Андрсйцсв, В. К. Попов) тощо.
Введення з 1982 р. у вищих навчальних закладах курсу "Сільськогосподарське право" (нині - "Аграрне право") та видання 1985 р. у Москві першого підручника з цієї навчальної дисципліни відіграло важливу роль у формуванні комплексних, система тизованих знань з цієї дисципліни у студентів-юристів, що, в свою чергу, позитивно позначилося на подальшому розвитку аграрно-правової науки. Слід зазначити, що українські вчені-юристи (В. 3. Янчук, В. С. Шелестов, В. В, Долежан) взяли активну участь в обговоренні цього підручника, продемонструвавши творчий підхід до своєї праці.
Сучасний стан науки аграрного права України характеризується інтенсивним розвитком аграрно-правових досліджень на якісно новій основі в умовах незалежної Української держави, розширенням системи аграрно-правової науки, її предмета за рахунок виникнення нових правових інститутів і нових аграрних суб'єктів тощо.
Важливим внеском у розвиток української аграрно-правової науки стало видання 1996 р. першого в Україні підручника за редакцією В. З. Ярчука - "Аграрне право України".
Аналізуючи аграрно-правову науку України, можна зробити висновок, що сьогодні вона досліджує широке коло проблем аграрного права, і з розвитком суспільних відносин у галузі сільського господарства предмет її теоретичних розробок значно розширюється.
З огляду на не, процес становлення та розвитку науки аграрного права України відповідно до предмета її дослідження й конкретних історичних умов можна умовно поділити на 4 основні етапи:
перший - кінець 60-х - початок 70-х рр. - становлення аграрно-правової науки - характеризується аналізом переважно загальнотеоретичних проблем сільськогосподарського права;
другий - початок 70-х - початок 80-х рр. - розвитку української науки сільськогосподарського (аграрного) права - супроводжується дослідженням теоретичних проблем аграрного законодавства, розробкою перших аграрно-правових інститутів;
третій - початок 80-х - початок 90-х рр. - активного розвитку української науки аграрного права та формування її як цілісної комплексної системи наукових знань - характеризується розширенням предмета аграрно-правової науки, поглибленням загально теоретичних її розробок, всебічним обґрунтуванням багатьох правових інститутів аграрного права в умовах агропромислового комплексу;
четвертий - початок 90-х рр. - й донині - інтенсивного роз витку аграрно-правової науки на якісно новій основі в умовах не залежної Української держави - відзначається розширенням системи аграрно-правової науки, її предмета завдяки виникненню принципово нових правових інститутів, розширенню кола аграрних суб'єктів у зв'язку з проведенням земельної та аграрної реформ, радикалізацією аграрного законодавства за умов переходу до ринкової економіки.
Отже, становлення української аграрно-правової науки характеризується певним наступництвом. Науковою базою для розробки теорії аграрного законодавства України і відповідної галузі права, окремих аграрно-правових інститутів слугували наукові дослідження у сфері колгоспного й земельного права, які здійснювалися ще задовго до виникнення науки сільськогосподарського (аграрного) права України. Як бачимо, наука аграрного права України генетично пов'язана з наукою колгоспного й земельного права, а також значною мірою - з наукою цивільного права.
Українська аграрно-правова наука відігравала важливу роль у системі науки сільськогосподарського (аграрного) права колишнього СРСР у процесі становлення нової комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі аграрного права, з'ясування її поняття, особливостей, способів формування, зокрема через становлення її окремих правових інститутів.

 
 

Цікаве

Загрузка...