WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні - Реферат

Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні - Реферат

головний принцип земельної реформи полягає в ліквідації монополії держави на землю (реформуванні відносин земельної власності) шляхом перерозподілу земель. Основні завдання земельної реформи з урахуванням як економічних, так і біологічних, соціальних, екологічних функцій земель, чітко сформулював В І. Андрейцев.
Представники аграрію-правової науки (П. Ф. Кулипич, В. І. Федорович, В. К. Гуревський та інші) вирізняють окремі етапи земельної та аграрної реформ.
Правовий аналіз організаційних форм і методів проведення аграрної реформи здійснюють В. І. Андрейцев, М. В. Шульга, П. Ф. Кулинич та інші вчені.
Законодавче закріплення та вдосконалення основних форм і методів проведення земельної реформи ґрунтовно дослідив М. В. Шуль га. Особливу увагу автор приділив теоретичним і практичним проб лемам процесу паювання земель.
Учені-юристи докладно аналізують конкретний зміст заходів із реформування аграрних відносин в Україні. Зокрема, особливості приватизації державного майна в АПК розглядає В. І. Семчик, проблеми законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрних суб'єктів - Ц. В. Бичкова, В. А. Сонюк та ін. Питанням удосконалення договірних зобов'язань між учасниками товарно-грошових відносин у сфері сільськогосподарського виробництва присвячені праці В.З. Япчука, В. П. Нагребельного, А. М. Статівки, Ц. В. Бичкової, О. А. Поліводського.
Однією з найважливіших проблем, що досліджуються сучасною аграрно-правовою наукою, є радикальна зміна відносин власності на землю, приватизація земель, виникнення суб'єктів приватної власності па землю. Так, проблеми реформування відносин власності на землю проаналізували В. І. Андрейцев, Н. І. Титова, П. Ф.Кулинич, М. В. Шульга, В. 3. Янчук, Ю. С. Шемшученко, О. О. Погрібний, Т. І. Каракаш, В. М. Стретович, І. Будзилович, А. Юрченко та ін. Правові засади приватної власності на землю розробили: В. В. Носік, В. К. Гуревський, О. М. Вовк та інші вчені.
Реформування відносин власності на землю шляхом паювання сільськогосподарських угідь поставило нові завдання перед наукою аграрного права України. Так, уже нині складні питання юридичної природи права на земельну частку (пай) дослідили В. В. Носік, Т. О. Коваленко, М. В. Шульга, В. І. Федорович, П. Ф. Кулинич та багато інших.
Важливе значення для подальшого реформування земельних та аграрних відносин мають також наукові дослідження правових засад оренди землі (М. В, Шульга, П. Ф. Кулинич, І. Будзилович, А. Юрченко, В. А, Сонюк, І. Войткж, Н. Ільницька, А. Берлач та ін.),
Серед проблем, що знаходяться в полі зору сучасної аграрно-правової науки, провідне місце належить питанням аналізу правового становища суб'єктів аграрної реформи. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств є предметом вивчення В. М. Стретовича, В. І. Семчика, Ц. В. Бичкової та інших учених. Правове становище колективних сільське господарських підприємств у контексті Закону України від 14 лютого 1992 р. "Про колективне сільськогосподарське підприємство" досліджене В. 3. Янчуком, В. І. Семчиком, О. О. Погрібним, Ц. В. Бичковою, П. Ф. Кулиничем, І. І. Каракашем, В. П. Нагребельним. Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації докладно проаналізовані в працях В. І. Семчика, Н. І. Титової, В. І. Федоровича, О. М. Соні-на та ін. Юридичну природу нових аграрних суб'єктів - фермерських господарств - розглядають Н. І. Титова, В. І. Семчик, О. О. Погрібний, Т. П. Проненко та ін. Автори розробили обґрунтовані наукові рекомендації щодо вдосконалення правової регламентації фермерських відносин у майбутньому.
Важливим аспектом наукового забезпечення аграрної реформи в Україні є також визначення ролі держави в забезпеченні ради кальних аграрних перетворень. Питання державного регулювання сільськогосподарського виробництва проаналізували у своїх працях В. 3. Янчук, В. П. Нагребсльний, В. І. Семчик, Ц. В. Бичкова, 3. А. Павлович, А. Бейкун та інші вчені.
Проблеми законодавчого забезпечення земельної та аграрної реформ є предметом досліджень майже всіх учених-аграрників: В, І. Андрейцева, М. В. Шульги, В. 3. Янчука, В. І. Семчика, В, В. Янчука, В. К, Гуревського, А. Бейкуна, В. П. Нагребельного, О. І. Заєць, П. Ф. Кулинича, А. Верлача та інших, оскільки, як зазначають І. Будзилович та А. Юрченко, найважливішою складовою механізму будь-якої реформи є її правове забезпечення.
Одним із важливих аспектів дослідження аграрно-правової науки нині є наукове обґрунтування проблеми охорони довкілля в процесі аграрного реформування. Вагомий внесок у дослідження згаданої проблеми зробив професор В. І. Андрейцев. Вчений про аналізував еколого-правові проблеми земельної реформи в Україні. Особливу увагу в своїх наукових дослідженнях автор приділив запровадженню правових норм, які б передбачали екологічні вимоги щодо використання й охорони земель, інших природних ресурсів. Питання охорони навколишнього природного середовища в процесі здійснення аграрної та земельної реформ докладно розглянули Ю. С. Шемшученко і Н. Р. Малишева.
Як бачимо, земельна реформа, що започаткувала процес склад них економічних перетворень, а згодом - і аграрна реформа, поставили перед наукою аграрного права України принципово нові й надзвичайно складні завдання, які нею послідовно вирішуються.

 
 

Цікаве

Загрузка...