WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні - Реферат

Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні
Розвиток сучасної української юридичної науки нерозривно пов'язаний з динамікою соціально-економічного життя в державі. Саме тому всі зміни, перетворення в соціальній та економічній сферах, що відбуваються на теренах нашої держави, так чи інакше зумовлюють напрями й зміст науково-правових досліджень в Україні. Водночас юридична наука повинна відігравати роль тієї рушійної сили, яка програмує та спрямовує розвиток законодавства й права в цілому, а тому - покликана сприяти своєчасній розробці науково обґрунтованої державної програми реформування земель них і аграрних відносин в Україні.
Сучасною наукою аграрного права аналізуються різні аспекти земельної та аграрної реформ в Україні, Серед авторів, які досліджують правові проблеми реформування у сфері сільськогосподарського виробництва, слід особливо відзначити В. З, Янчука, В. І. Андрейнсва, В. І. Семчика, Ю, С. Шемшучснка, М. В. Шульгу, О. О. Пог рібного, Н. І. Титову, А. М. Статівку, а також В. В. Носіка. В. І. Фе доровича, П. Ф. Кулинича, В. К. Гуревського та інших вчених.
1993 р. в Одесі відбулася спеціальна наукова конференція, прис вячена економічним і правовим проблемам аграрної реформи в Україні, а 1999 р, - Міжнародний конгрес у Мінську на тему: "Правові проблеми земельної та аграрної реформ в країнах Центральної й Східної Європи, Росії, Білорусі, України та інших країнах СНД, державах Балтії", де аграрно-правова наука України була представлена доповідями вчених В. З. Янчука, Ю. С. Шемшучспка, Н. І. Титової, Ц. В. Бичкової, В. 1, Семчика, В. І. Федоровича, М. Я. Вашишин та ін.
Сьогодні варто звернути увагу на такі основні аспекти проблеми правового наукового забезпечення аграрної реформи в Україні, як: а) наукова розробка фундаментальних засад і стратегії аграрної та земельної реформ, їх правового забезпечення; б) визначення ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її міс ця в аграрній реформі; в) з'ясування змісту, стратегії та етапів роз витку аграрної реформи; г) правовий аналіз організаційних форм та методів проведення аграрної реформи; д) радикальна зміна відносин власності на землі сільськогосподарського призначення; с) аналіз правового становища суб'єктів аграрної реформи, зокрема селян; є) роль держави у забезпеченні радикальних аграрних перетворень: ж) законодавче забезпечення аграрної реформи; з) охорона навколишнього природного середовища в процесі аграрного ре формування. Ці й деякі інші проблеми правового забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні послідовно досліджуються представниками науки аграрного прана України.
На жаль, ґрунтовної загальнодержавної науково-теоретичної програми радикального реформування земельних та аграрних відносин в Україні своєчасно (напередодні проведення відповідних реформ) не було розроблено. Це істотно позначилося на методах, формах і змісті як земельної, так і аграрної реформ, зумовило їх спонтанний характер, а врешті-решт і їх неефективність. Зважаючи на це, наука аграрного права України розробляє фундаментальні засади та стратегію аграрної реформи, її правового забезпечення. Важливими щодо цього є наукові дослідження В. З. Янчука, В. І. Апдрейцева, В. І. Семчика, Н. І. Титової, М. В. Шульги, П. Ф. Кулипича, І. І. Каракаша, І. Будзиловича, А. Юрченка, Л. Новаковського та інших учених. Особливо слід відзначити науковий доробок В. І. Андрейцева, який визначив основні стратегічні цілі земельної реформи, з'ясував її фундаментальні засади тощо.
Різні наукові підходи до стратегії земельної реформи, що провадиться в Україні, проаналізовані в монографії М. В. Шульги. Автор обґрунтовано доводить, що основним і вихідним принципом, який визначає напрями земельного реформування в Україні, є скасування монополії держави на землю, тобто перетворення земельної власності.
Оскільки проведення аграрної реформи розпочалося з реформування земельних відносин в Україні (з прийняттям Верховною Радою УРСР постанови від 18 грудня 1990 р. "Про земельну реформу"), важливим для з'ясування суті, завдань та мети аграрної ре форми є її аналіз із точки зору співвідношення із земельною ре формою. Визначенню ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її місця в аграрній реформі присвячені праці М. В. Шульги, Н. І. Титової, П. Ф. Кулипича, І. Будзиловича, А. Юрченка, Л. Новаковського, В. Леонця та інших учених.
Предметом сучасної аграрно-правової науки є також з'ясування змісту, стратегії та етапів розвитку аграрної реформи. Оскільки своєчасно не були визначені на законодавчому рівні стратегія, основні завдання та пріоритети аграрної (в тому числі земельної) ре форми, в аграрно-правовій науці відсутня єдність поглядів з цього приводу. Тому актуальною лишається проблема наукового обґрунтування стратегії та змісту майбутніх заходів щодо реформування суспільних відносин в аграрному секторі економіки. У цьому плані важливими є роботи В. І. Андрейцева, В. і. Семчика, М. В. Шульги та інших учених.
Представниками аграрно-правової науки сформульовано основні завдання та мета земельної й аграрної реформ. Більшість учених (М. В. Шульга, В. 1. Андрейцев, П. Ф. Кулинич, І. Будзилович, А. Юрчепко та ін.) поділяють думку про те, що

 
 

Цікаве

Загрузка...