WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи аграрного права України - Реферат

Принципи аграрного права України - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Принципи аграрного права України
Принципи - це основні вихідні засади певного суспільного явища, що якнайактивніше виражають його зміст. Принципи права - це засади, які закріплені в правових нормах і відображають закономірності певної галузі права. В них розкриваються системні особливості галузі права, які зумовлюють її галузеву суть. Проте принципи права можуть мати й ширший, міжгалузевий характер. Такі загальні принципи відображаються в галузевих правових принципах.
Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується такими загальними правовими принципами, які повинні відображатися в законодавстві (в тому числі - й в аграрному):
1) спрямованість на зміцнення юридичних засад правової демо-кратичної держави;
2) спрямованість на гарантування прав людини;
3) відповідність об'єктивним закономірностям сучасного суспільного розвитку, його науковим засадам;
4) відповідність усіх нормативно-правових актів Конституції
України;
5) врахування ієрархічної послідовності та внутрішньої гармонії
нормативне-правових актів;
6) підвищення ролі законів як основних елементів законодавчої
системи;
7) кодифіковане й системне правове забезпечення суспільного
розвитку (для усунення існуючого спонтанного розвитку законодавства, численних фактів його доповнень та змін і формування
стабільного законодавства).
Аграрне право як комплексна, інтегрована й спеціалізована галузь права має систему спеціальних принципів, наявність яких зумовлена особливостями мети та змісту аграрних відносин. При цьому слід враховувати 2 таких фактори:
1) селяни своєю працею створюють життєво необхідні й незамінні блага для всього суспільства: виробляючи сільськогосподарську продукцію, вони вирішують одну з найважливіших суспільних
проблем - продовольчу;
2) аграрні відносини безпосередньо або опосередковано
пов'язані з процесом сільськогосподарського землекористування.
У зв'язку із зазначеним, провідним спеціальним принципом аграрного права слід вважати пріоритетність сільського господарства в системі всіх інших галузей народного господарства. Основною складовою цього принципу є пріоритетність сільськогосподарського землекористування серед інших видів користування землею. Одним із прикладів юридичного закріплення цього спеціального принципу є Закон України від 17 жовтня 1990 р. "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (в редакції Закону від 15 травня 1992 р.). Існує потреба в прийнятті спеціального, ширшого за змістом, Закону - "Про сільське господарство".
Другим важливим спеціальним принципом сучасного аграрного права є рівність суб'єктів аграрних відносин. Перехід України до ринкових відносин, урізноманітнення форм власності на землю та майно, підприємницькі засади аграрного господарювання створили умови для виникнення нових суб'єктів аграрних відносин - фермерських господарств, особистих селянських господарств, приватних аграрних підприємств та ін. І для якісної зміни правового статусу суб'єктів аграрного господарювання, які існували раніше, зокрема сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів. Рівність цих та інших суб'єктів аграрних відносин, в тому числі великих афарних державних підприємств, є закономірним відображенням демократичних засад у розвитку аграрного підприємництва.
Наступним принципом сучасного аграрного права є право до-бровільного вибору селянами організаційно-правових форм господарства та господарювання. Слід звернути увагу на те, що сільськогосподарські кооперативи нині в Україні посідають провідне місце серед інших типів і видів кооперативів і відіграють важливу роль у становленні ринкових відносин на селі.
Специфічним принципом аграрного права є тісний органічний взаємозв'язок трудових І земельних відносин, за якого процес сіль-ськогосподарського землекористування означає використання в процесі трудової діяльності об'єктивних природних властивостей ґрунтів, зокрема родючості, і внаслідок цього поєднання людського і природного факторів - одержання сільськогосподарської продукції. Це - найхарактерніший принцип для основної галузі сільськогосподарського виробництва - рослинництва.
Ведення сільського господарства завжди пов'язане з природним виробничим ризиком, кліматичними умовами, тривалим проміжком часу між вкладенням праці й одержанням прибутків виробленої (виготовленої) продукції та з багатьма іншими факторами. То
му в усьому світі сільське господарство є дотаційним. І для України стабільна державна підтримка сільськогосподарського товаровиробника має стати постійним принципом державного керівництва сільським господарством, а отже - принципом аграрного права. Держава повинна забезпечувати охорону земель сільськогосподарського призначення, створювати соціально-економічні умови життя й праці селянина.
Надзвичайно важливе практичне значення має принцип реальної гарантованості суб 'єктивних прав селян як громадян України й як суб'єктів аграрних відносин. Селянство - це та структурна детермінанта, від якої залежить продовольчий добробут суспільства. Водночас воно уособлює усталений спосіб життя, є носієм національних традицій та добропорядних звичаїв. Проте продовжує Існувати великий розрив у реальному забезпеченні матеріальних, соціальних і культурних умов життя й праці жителів міст і сіл. Це зумовлює необхідність гуманізації статусу селянина на сучасних законодавчих засадах, забезпечення справедливого розподілу благ у демократичному правовому суспільстві.
Система аграрного права України
Система галузі права - це закономірно послідовна, повна і внутрішньо узгоджена сукупність складових, основу якої становить правовий інститут. Вона значною мірою зумовлена принципами права.
Можна стверджувати, що сьогодні аграрне право України - це комплексна, інтегрована й спеціалізована галузь права, яка історично склалася і являє собою повноцінну систему аграрно-правових інститутів. Саме їх наявність як головної внутрішньогалузевої сукупності норм правової спільності є підтвердженням існування окремої самостійної галузі права.
Для аграрного права характерна наявність, насамперед, комплексних правових інститутів - Провідний серед них - інститут права власності по землю (переважно приватну). Він є наслідком здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...