WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Призначення і проведення судової експертизи - Реферат

Призначення і проведення судової експертизи - Реферат

з матеріально фіксованим відображенням ознак індивідуально конкретного об'єкта (наприклад, зразки почерку, відбитки папілярних узорів пальців тощо).
Особливістю зразків першого виду є те, що вони мають подібні або такі самі властивості, склад і структуру, які притаманні досліджуваним об'єктам, і тому можуть бути використані для визначення загального походження або належності до однієї групи. Головною умовою використання цих зразків в експертному дослідженні є їх наочна відповідність або подібність до досліджуванихоб'єктів за хімічним складом, фізичними властивостями, біологічним походженням, технологічними Гі іншими ознаками.
Зразки другого виду в процесі експертизи використовуються як встановлюючі (ідентифікуючі) об'єкти для визначення тотожності певної особи або конкретного предмета.
Особливістю цих зразків є те, що вони завжди мають відоме походження. Головною умовою використання цих зразків в експертному дослідженні, на відміну від зразків першого виду, є безперечність відображення на них ознак конкретного об'єкта, що перевіряється, наприклад, ознак почерку підозрюваної особи, конкретної пари взуття тощо.
За своїм походженням зразки обох видів можуть бути вільними й експериментальними. Вільні (основні) зразки для експертизи спеціально не створюються і взагалі можуть не мати безпосереднього відношення до зло-чину, що розслідується. Залежно від обставин справи, досліджуваних об'єктів і завдань, що ставляться на вирішення експертизи, вільними зразками можуть бути, наприклад, власноручно написані обвинуваченим тексти документів або підписи, подібні до досліджуваних об'єктів, чорнило, промислова продукція, шматки паперу, тканин тощо. Вільні зразки слідчий одержує при проведенні окремих слідчих дій (обшуку, виїмки) або шляхом витребування від певних осіб, установ.
На відміну від вільних, експериментальні зразки спеціально створюються для проведення експертизи, як порівняльні обшуки -необхідність одержання - експериментальних зразків може обумовлюватись різними причинами, наприклад, недостатньою кількістю вільних зразків, їх відмінністю від досліджуваних об'єктів (наприклад, текст досліджуваного документу виконаний олівцем, а вільні зразки написано чорнилом). В окремих ситуаціях виникає необхідність проведення експертизи по таких об'єктах, вільні зразки яких взагалі неможливо одержати (наприклад, відбитки босих ніг або зліпки зубів конкретної особи тощо). В цих та інших виключних випадках вільні зразки можуть бути доповнені або замінені експериментальними.
Особливість експериментальних зразків полягає в тому, що вони створюються в спеціально підготовлених умовах і можуть повторюватись необмежену кількість разів при необхідності усунути елементи штучності, вплив випадкових причин або з метою вивчення якогось явища, наприклад, встановлення можливості шляхом малювання відтворити відбиток певної печатки тощо. Експериментальні зразки одержують відповідно до ст. 199 КПК УРСР.
Одержання експериментальних зразків при підготовці до проведення експертизи може бути примусовим.
Оскільки експерт і спеціаліст не мають права провадити будь-які примусові дії, вони не повинні самостійно одержувати будь-які зразки, необхідні для висновку. Виключення можуть складати лише випадки одержання експертом експериментальних зразків від самих досліджуваних об'єктів в процесі проведення експертизи з метою визначення механізму виникнення окремих ознак, вивчення якихось явищ і властивостей дослід-жуваних об'єктів внаслідок експерименту. Ці дослідження носять науковий або методичний характер і можуть провадитись експертом без участі особи, що призначила експертизу.
При відібранні експериментальних зразків повинні бути створені умови, що забезпечують одержання їх у необхідній кількості і достатній якості, а також гарантують безсумнівність їх походження. Наприклад, особа, в якої відбирають експериментальні зразки почерку, не повинна бачити досліджуваний документ.
Експериментальні зразки підпису повинні відбиратись на таких самих бланках, на яких виконано досліджуваний документ (касові ордери, 'відомості тощо), або на окремих аркушах паперу, в яких місце для виконан-ня підпису за розміром було б таким, як і в досліджуваному документі тощо. Про одержання зразків складається протокол, з зазначенням в ньому всіх відібраних зразків та способів їх одержання.
Вільні зразки почерку обов'язково повинні бути пред'явлені особі, від імені якої вони значаться, для впізнання, після чого засвідчуються підписами цієї особи і слідчого. Експериментальні зразки у вигляді рукописів, підписів, креслень тощо також повинні бути засвідчені підписом їх виконавця і слідчого.
При відбиранні зразків крові, слини й інших виділень людського організму повинен приймати участь лікар. Ці зразки вміщуються в пробірки, опечатуються і засвідчуються на упаковці підписом особи, що їх відбирала, і слідчого.
При відбиранні і підготовці зразків для експертизи слідчий і суд повинні керуватись правилами, викладе ними в інструкціях про порядок проведення окремих видів судової експертизи.
Всі досліджувані об'єкти і зразки мають бути належно упаковані, опечатані і засвідчені відповідним написом і підписом слідчого. Упаковка підбирається з урахуванням особливостей окремих видів речових доказів і повинна надійно захищати їх від пошкоджень.
Документи упаковуються в конверти, причому невеликі-в розгорнутому вигляді, а великі-складаються тільки по наявних на них складках.
Обгорілі або обвуглені документи, якщо вони не оброблені фіксуючим розчином, для пересилки можуть вміщуватися в ящик з обклеєними ватою внутрішніми стінками, причому кожний шар таких документів покривається цигарковим папером і шаром вати.
Предмети, що мають специфічний запах, для пересилки вміщуються в поліетиленові пакети або скляний посуд, що щільно закривається.
Речові докази з різними слідами, а також порівняльні матеріали (для всіх видів дослідження) пересилаються в картонній, дерев'яній або металевій тарі залежно від їх особливостей. Упаковка повинна забезпечувати нерухомість предмета і не торкатися його в місцях, де є сліди. Зліпки з крихких матеріалів і пластичних мас запаковуються в м'яку обгортку (вату, гофрований папір тощо). В стадії підготовки до проведення експертизи важливе значення має правильне визначення необхідної експертної установи і експерта. Щоб уникнути утруднень в цьому питанні, слідчий і суд повинні знати систему експертних установ і види експертиз, які в них провадяться, а також мати під руками довідники, методичні посібники і інструкції про порядок призначення окремих видів експертиз.
Кримінально-процесуальний кодекс окремо передбачає порядок призначення експертиз не в експертній установі (ст. 196 КПІ< УРСР) і в спеціальних експертних установах (ст. 198 КПК УРСР). Призначаючи

 
 

Цікаве

Загрузка...