WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Призначення і проведення судової експертизи - Реферат

Призначення і проведення судової експертизи - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Призначення і проведення судової експертизи
ПЛАН
1. Поняття судової експертизи, її значення і види.
2. Висновок експертизи і його оцінка слідчим і судом.
Література
1. Поняття судової експертизи, її значення і види.
В радянському кримінальному судочинстві однією з головних умов доказування як процесу встановлення об'єктивної істини про конкретні злочини і осіб, що їх вчинили, є правильне, об'єктивне і повне збирання, дослідження і оцінка доказів.
Під час дізнання і попереднього слідства здійснення цієї умови забезпечується точним виконанням особою, що проводить дізнання, і слідчим вимог кримінально-процесуального закону і ефективним використанням ними наукових прийомів слідчої тактики і криміналістичної техніки при проведенні слідчих дій, дослідженні й оцінці доказів.
В ході дізнання і попереднього слідства нерідко виникають такі ситуації, при яких встановлення окремих важливих обставин справи стає можливим лише внаслідок застосування певних наукових, технічних або інших спеціальних знань. Наприклад, при розслідуванні злочинів проти життя і здоров'я людини інколи виникає необхідність визначити вік, полову зрілість і психічний стан особи, або встановити час настання смерті, причинний зв'язок між нанесеними потерпілому тілесними ушкодженнями і його смертю тощо. Ці обставини встановлюються проведенням судово-медичних досліджень із застосуванням спеціальних медичних знань. У справах про дорожньо-транспортні події визначення швидкості руху по слідах гальмування або можливості загальними методами перевірки технічного стану автомобіля виявити несправність, що загрожувала безпеці руху, також потребують застосування спеціальних знань, але вже в іншій галузі - авготехніці.
Коло обставин і питань, з'ясування яких у кримінальних і цивільних справах стає можливим лише внаслідок застосування спеціальних знань, дуже різноманітне. Закон передбачає для цих випадків дві форми викори-стання спеціальних знань: проведення експертизи і залучення відповідних спеціалістів для консультації і технічної допомоги слідчому при проведенні окремих слідчих дій.
Експертиза - це спеціальна процесуальна дія особи, що провадить дізнання, слідчого і суду, змістом якої е дослідження експертом певних обставин справи і речових доказів з застосуванням, відповідно до визначеного законом порядку, спеціальних знань для встановлення фактів, що мають доказове значення, і дачі висновку по справі.
В ст. 75 КПК УРСР зазначається, що експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Встановлення обставин і умов, зазначених в ст. 76 КПК УРСР, в будь-якій справі потребує обов'язкового призначення судовомедичної чи судовопсихіатричної експертизи.
Із змісту статей 75 і 76 КПК УРСР видно, що в законі умови призначення експертизи при дізнанні, слідстві і судовому розгляді кримінальних справ, за виключенням лише окремих випадків, визначені в загальній формі. Пояснюється це тим, що під час розслідування і судового розгляду навіть в кримінальних справах про однотипні злочини умови доказування складаються по-різному. Виникають і різні за характером обставини та питання, встановлення яких потребує застосування спеціальних знань або проведення певних досліджень. Таким чином, конкретними умовами доказування, характером досліджуваних обставин і об'єктів в окремих кримінальних справах обумовлюється проведення певного виду судової експертизи.
Для кожного виду судової експертизи за змістом завдань, що вирішуються, і методами є специфічними такі ознаки: вид спеціальних знань, необхідних для встановлення конкретних обставин справи, і спосіб реалізації цих знань для дачі висновку.
Для з'ясування різних обставин і питань, що виникають в ході розслідування і судового розгляду конкретних справ, необхідне застосування спеціальних знань в різних галузях науки, техніки і практичної діяльності людей. При цьому кожен вид судової експертизи має свій спосіб реалізації спеціальних знань для дачі висновку з досліджуваних питань. Наприклад, висновок судовомедичної експертизи про причину смерті особи ніколи не ґрунтується лише на відомостях з історії її хвороби. Як правило, такі висновки у кримінальних справах даються на підставі даних судовомедичного розтину трупа, який іноді доповнюється гістологічним і хімічним дослідженням окремих органів або тканин. Таким чином, судово-медичний розтин, який провадиться з додержанням правил судової медицини, доповнений відповідно гістологічним, хімічним або іншим дослідженням, є конкретним способом реалізації судовомедичних знань для дачі висновку про причину смерті.
В іншому випадку, наприклад, коли потрібно встановити причину аварії автомобіля, експертавтотехнік аналізує його технічний стан, вивчає несправності окремих систем і вузлів, сліди на місці події, провадить різні розрахунки тощо. Вся ця діяльність експерта-автотехніка також є конкретним способом реалізації спеціальних знань для дачі висновку.
Об'єктами експертного дослідження можуть бути різноманітні за своєю природою й призначенням предмети, речові докази, документи й інші матеріали кримінальної справи, в яких зафіксовано певні дані, що мають значення для дачі експертного висновку. Не можуть бути об'єктами експертного дослідження лише законодавчі акти, а також юридичні положення і питання, оскільки тлумачення, роз'яснення і висновки по законодавству належать до компетенції законодавчих органів, а застосування правових положень і розв'язання юридичних питань, що виникають в слідчій і судовій практиці, є професійним обов'язком особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора й суду.
Експертом по справі може бути будь-яка особа, що має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань. Експерт має бути об'єктивним. КПК УРСР (ст. 75) зазначає, що експертами не можуть бути особи, які перебувають у службовій залежності від обвинуваченого, потерпілого, або які раніше були ревізорами в справі. Не повинна залучатись до проведення експертиз також особа, яка є свідком, перекладачем в цій самій справі, провадила по ній дізнання, слідство або була обвинувачем, а також у інших випадках, зазначених у ст. 62 КПК УРСР.
Поряд з призначенням експертизи кримінально-процесуальне законодавство передбачає й іншу форму використання спеціальних знань в кримінальному судочинстві-залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих дій. Але на відміну від експерта, спеціаліст при участі в слідчій дії не провадить самостійно досліджень і не дає висновків з обставин справи. Будучи технічним помічником слідчого, він діє під його керівництвом і своєю участю в слідчій дії не встановлює фактів, що мають значення доказів, його функції, зазначені в ст. 128 КПК УРСР, полягають у використанні своїх

 
 

Цікаве

Загрузка...