WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватна власність громадян - Реферат

Приватна власність громадян - Реферат

передбачені конкретні підстави обов'язкового нарахування з чистого прибутку дивідендів та інших можливих майнових розрахунків між товариством та його засновниками (учасниками), а саме: а) настання терміну розподілу прибутків; б) вихід або виключення учасника з товариства; в) припинення діяльності товариства. Таким чином, для громадян, які стали засновниками і учасниками господарського товариства, одержання доходів у вигляді виплачених дивідендів чи в іншій формі розподіленого прибутку є основною правовою підставою виникнення права приватної власності. Чинним законодавством передбачені також особливі умови виникнення права власності у членів колективного сільськогосподарського підприємства, споживчого кооперативу чи іншого кооперативного утворення, які мають в ньому відповідний майновий вклад (пай, пайовий внесок тощо), у членів селянського (фермерського) господарства.
Одержані громадянином доходи у вигляді дивідендів, нарахованих відповідно до майнового вкладу, паю чи пайового внеску, в податковому законодавстві виділяються в окрему категорію, що впливає на розмір їх оподаткування. Так, на суми, одержувані громадянами - засновниками і учасниками підприємства у виглядідивідендів за акціями та внаслідок розподілу прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, податок нараховується до джерел виплати у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за ставкою 15 % (ст.7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"). За чинним законодавством засновники, учасники, акціонери підприємства (акціонерного товариства) не визнаються підприємцями у власному розумінні цього поняття. Тому і їх доходи не вважаються підприємницькими. Підприємницькою діяльністю вправі займатися кожний дієздатний громадянин.
Водночас існують і певні обмеження. Так не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини (ст.2 Закону "Про підприємництво"). Заборонено також займатися підприємницькою діяльністю державним службовцям безпосередньо чи через посередників, крім випадків, передбачених чинним законодавством (ст. 16 Закону України "Про державну службу"). В обох випадках встановлені обмеження мають на меті запобігти можливим зловживанням в сфері підприємництва і обумовлені вони відповідно скоєнням особою злочину і перебуванням на певній посаді. Однак, якщо в першому випадку обмеження стосуються як підприємницької так і іншої діяльності, то в другому випадку вони стосуються лише підприємницької діяльності.
Таким чином, можна дійти висновку, що державні службовці можуть виступати засновниками підприємницьких юридичних осіб. Іншими словами, це означає, що така заборона має стосуватися лише тих державних службовців, які вирішили обрати індивідуальну форму підприємництва без утворення юридичної особи. Між тим загальновідомо, що у юридичних осіб можливості одержувати доходи можуть бути незрівняно вищими порівняно з можливостями індивідуальних підприємців. Тому позицію законодавця щодо подібного підходу до встановлення заборон в сфері підприємництва не можна назвати виваженою. Виникнення у громадян права власності за договорами та іншими правочинами. За цією похідною правовою підставою формується переважна частина власності громадян. Нове законодавство надало громадянам нарівні з юридичними особами майже однакові ( за незначними винятками) можливості в одержанні майна у приватну власність на підставі угод.
Головною умовою виникнення у громадян права приватної власності на підставі угод є дотримання ними та їх контрагентами загальних і спеціальних правил щодо здійснення правочинів, оскільки за угодами, визнаними недійсними, право власності на одержане за ними майно не виникає.
Виникнення у громадян права приватної власності внаслцкяі успадкування майна. Умови переходу майна у власність заданою юридичною підставою визначаються нормами інституту спадкового права. Ними, зокрема передбачається, що спадкування здійснюється за заповітом і за законом особами (як фізичними, так і юридичними), визнаними спадкоємцями. Право на успадкування майна виникає лише у випадку смерті громадянина-спадкодавця і за умови прийняття спадщини спадкоємцем інколи можливе виникнення права власності у зв'язку зі смертю громадянина не за нормами спадкового правд.
Наприклад, відповідно п.37 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками транспортні засоби, одержані інвалідом безплатно, після його смерті залишається сім'ї померлого інваліда із зняттям їх з обліку в органах соціального забезпечення. Майно юридичних осіб, діяльність яких припинена шляхом реорганізації або ліквідації, переходить до інших осіб або держави за правилами, встановленими їх статутами та чинним законодавством, тобто не в порядку спадкового правонаступництва. Виникнення у громадян права приватної власності внаслідок приватизації об'єктів державної власності за приватизаційними майновими сертифікатами.
Умови одержання громадянами державного майна у власність за даною юридичною підставою визначаються Державною програмою приватизації майна державних підприємств, Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", Декретом Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" та іншими законодавчими актами.
Приватизаційним законодавством передбачено приватизувати певну частину державної власності за відповідними приватизаційними паперами, які є особливим видом державних цінних паперів, що засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду (ст. 1 Закону "Про приватизаційні папери"). Право на одержання у власність таких паперів мають лише громадяни України, які проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами у службових справах в період, що визначається Державною програмою приватизації.
Отже, набути у власність державне майно за приватизаційними паперами може обмежене коло осіб. Такого права не мають юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вони можуть приймати участь в приватизації на сплатних засадах в порядку, визначеному приватизаційним законодавством. На таких же засадах вправі брати участь в приватизації громадяни України, які бажають придбати об'єкти приватизації державного майна. Одержані громадянином приватизаційні папери стають його власністю, а тому

 
 

Цікаве

Загрузка...