WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

господарств на селі.
Правове становище сільськогосподарських кооперативів аналізує О. М. Сопіи. Автор на дисертаційному рівні визначив проблем ні аспекти виникнення, реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів. Він також ґрунтовно дослідив питання класифікації сільськогосподарських кооперативів за різними критеріями, правові проблеми майнових відносин у зазначених аграрних структурах тощо.
О. А. Поліводський у дисертаційній та інших формах з'ясував проблеми правового регулювання реалізації сільськогосподарської продукції, У своїх працях автор приділяє увагу сучасним проблемам еволюції відносин власності в Україні, Вчений є співавтором колективних монографій "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.) та "Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві" (2001 р.), а також науково-практичного коментарю до ЗК, виданого в Києві 2003 р.
Т. Г. Ковальчук - автор більш як 10 наукових праць, серед яких тези конференцій, наукові статті, 3 розділи в різних наукових ви даннях. Напрямами наукової діяльності є екологічне, земельне та аграрне право. Зокрема, вчена досліджує правові аспекти збереження і родючості фунтів, охорони земель, проблеми законодавчого регулювання приватизації земель тощо. Т. Г. Ковальчук також взяла участь у підготовці науково-практичного коментарю до ЗК.
Кандидат юридичних наук Т. О. Коваленко на дисертаційному рівні здійснила комплексний аналіз правових аспектів реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств (2002 р.) При цьому значну увагу вчена приділила питанням реформування земельних правовідносин. Важливе значення мають висновки авторки щодо вдосконалення земельного законодавства України з метою належного правового регулювання реформування відносин власності на землю у процесі реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств. Вчена сформулювала наукові визначення понять: "земельна частка (пай)", "право на земельну частку (пай)" тощо.
Вона також ґрунтовно досліджує правові проблеми паювання земель, зокрема питання реалізації права на земельну частку (пай), захисту права на земельну частку (пай) та ін.
Правові проблеми сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки в дисертаційній формі дослідив В. Ю. Урксвич (2001 р.).
Кандидат юридичних наук, доцент М. А. Мацько всебічно проаналізував проблеми правового становища підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві. Нині основними напрямами наукової діяльності вченого є кооперативне право, правове станови ще сільськогосподарської кооперації, договірні відносини кооперативів із господарюючими суб'єктами АПК; аграрне право тощо. Вчений є автором понад 80 наукових праць, з яких 1 книга, 2 розділи підручника, розділи довідково-методичних посібників, індивідуальних статей і наукових повідомлень. М. А. Мацько - один із співав торів першого в Україні підручника з кооперативного права, в якому він з'ясував співвідношення аграрного та кооперативного права, правове становище сільськогосподарських кооперативів тощо.
З. Ф. Самчук 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкової економіки", е авторкою 7 наукових статей, співавторкою навчального посібника "Аграрне право". Нині вчена аналізує правові проблеми аграрної та земельної реформ, приватизації земель тощо.
В. О. Ситник на дисертаційному рівні з'ясував основні наукові проблеми правового регулювання меліорації в Україні (1996 р.). Крім того, він є автором 13 наукових праць з питань правового забезпечення меліорації у ході земельної реформи, реформування аграрних, зокрема земельних відносин тощо.
Автором 45 наукових праць, у тому числі й з проблем законодавчого регулювання аграрних відносин, є В. М. Стретович. Учений глибоко дослідив питання правового регулювання колективного під ряду в сільському господарстві, демонополізації земельної власності тощо. Він також брав участь у підготовці колективної монографії "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.).
Кандидат юридичних наук, доцент О. П. Радчук 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правове регулювання комісійної торгівлі сільськогосподарською продукцією". Вчений також є автором близько 10 друкованих праць. За його участю видано навчальний посібник з аграрного права 1997 р.
І. А. Войтюк 1989 Р- у дисертаційній формі дослідила питання матеріальної відповідальності членів колгоспів. Нині вчена аналізує проблеми правового регулювання оренди земель та інші питання правового регулювання аграрних відносин.
О. В. Конишева вперше в Україні в дисертаційній формі дослідила проблеми правового забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. Важливе значення мають висновки авторки щодо розмежування понять "землі", "ґрунти", "сільськогосподарські угіддя" тошо.
Н. С. Гавриш на дисертаційному рівні проаналізувала правові питання відповідальності за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні.
А. Бсйкун докладно дослідив організаційно-правові питання державного регулювання а про промислового комплексу. Вчений також аналізує проблеми сучасного правового забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні, розвитку аграрного законодавства, його кодифікації тощо.
Конституційні засади забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві та проблеми правового забезпечення виробництва екологічно чистої продукції в АПК усебічно розглянув І. Бакай.
Організаційно-правові питання управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства в дисертаційній та монографічній формах з'ясував В. П. Нагребельний. Учений опублікував близько 200 наукових праць, взяв участь у розробці багатьох законопроектів. Нині автор, поряд з іншими питаннями, досліджує правові аспекти реформування аграрного сектора економіки.
Представниками української аграрно-правової науки сьогодні розроблено широке коло питань правового регулювання аграрного сектора економіки, зокремазагальнотеоретичні засади аграрного права як галузі права, галузі законодавства, науки та навчальної дисципліни, а також науково-правові проблеми розвитку окремих аграрно-правових інститутів. Завдяки цьому нині можна з певністю говорити про науку аграрного права як сформовану (але, водночас, динамічну), цілісну системну галузь знань про аграрне право України, його систему, предмет та методи правового регулювання, аграрно-правові норми та правові інститути, аграрне законодавство тощо.
Слід зазначити, що сучасний період розвитку аграрно-правових досліджень українських учених характеризується значним розширенням кола проблем, які потребують науково-теоретичного з'ясування, виникненням нових напрямів аграрно-правових наукових досліджень.
Прийняття нового ЗК та істотне розширення кола земельних відносин вимагають нових Ґрунтовних досліджень наукою аграрного права України

 
 

Цікаве

Загрузка...