WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Представники науки аграрного права України
Кожну науку, як вже зазначалося, потрібно розглядати як певний процес дослідницької діяльності з відкриття та вироблення теоретично систематизованих знань про дійсність. Наука аграрного права України як комплексна та спеціалізована юридична наука також є процесом творчої дослідницької діяльності вчених-юристів. Саме завдяки їх самовідданій та наполегливій праці формується теоретичний рівень аграрно-правової науки - висуваються наукові гіпотези, формулюються поняття, категорії, створюються теорії та концепції розвитку аграрно-правових відносин, явиш та цілих правових інститутів та їх систем, а також розробляються практичні ре комендації щодо вдосконалення правового регулювання аграрних відносин, які, у свою чергу, генерують подальший розвиток вітчизняної аграрно-правової науки.
В Україні у сфері аграрно-правової науки нині плідна працюють доктори юридичних наук і професори.
Академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В. 3. Янчук, заслужений представник української аграрно-правової науки, має понад 150 публікацій, брав участь у написанні 6 підручників з основ права, 2 підручників з радянського права. Під науковим керівництвом В. З. Янчука та у спів авторстві видано юридичні довідники для працівників сільського господарства 1968, 1972, 1982, 1986 рр., а також "Науково-практичний коментар Примірного Статуту колгоспу" 1988 р. 1963, 1968, 1978 рр. за ініціативою вченого та у співавторстві з ним ви дано "Збірники колгоспного законодавства", а в 1972 і 1979 рр. - "Збірники земельного законодавства". Важливе значення для становлення та розвитку аграрно-правової науки мали також підручники із земельного та колгоспного права, видані за редакцією автора.
У своїй дисертації В. З. Янчук ґрунтовно дослідив проблеми матеріальної відповідальності сторін за договором МТС із колгоспом (1954 р.) та теоретичні проблеми кодифікації законодавства про колгоспи (1969 р.). Особливо слід відзначити внесок ученого в дослідження загальнотеоретичних проблем колгоспного права, здійснені у монографічній та дисертаційній формах.
Поряд із згаданими науковими працями, В. 3. Янчук ґрунтовно проаналізував правові питання відповідальності колгоспників за порушення трудової дисципліни, проблеми колгоспної власності та її правової охорони, правове становище спеціалістів колгоспів, соціальне страхування колгоспників тощо.
Нині В. З. Янчук досліджує теоретичні проблеми аграрного права в умовах здійснення аграрної та земельної реформ, проб леми правового забезпечення нових аграрно-правових інститутів тощо.
Особливо треба підкреслити вагомий внесок В. З. Янчука у підготовку першого в Україні підручника "Аграрне право України", який має вже 2 видання. 2001 р. за редакцією В. З. Янчука вийшов друком практикум з аграрного права України, в якому розглядаються особливості земельних відносин, зокрема земель сільськогосподарського призначення. Вчений є також співавтором науково-практичного коментарю до ЗК.
Крім того, В. 3. Янчук - ініціатор створення ряду наукових юридичних центрів та навчальних закладів, в тому числі в Національному аграрному університеті.
Засновником науки та навчальної дисципліни з правової охорони природи в Україні є доктор юридичних наук, професор В. Л. Мунтян. 1960 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Адміністративно-правова охорона колгоспної власності", в якій вперше в науці колгоспного права здійснив комплексне дослідження проблем адміністративно-правової охорони власності колгоспів. У монографічній формі вчений з'ясував правові питання діяльності міжколгоспних об'єднань. Важливе значення для розвитку науки аграрного права має його наукове монографічне дослідження "Правова охорона фунтів Української РСР" (1965 р.) та колективна монографія (у співавторстві з Ц. В. Бичковою) "Правове регулювання водних відносин в УРСР" (1966 р.). В. Л. Мунтян дослідив також проблеми права колгоспної власності, правові форми відповідальності службових осіб колгоспів тощо.
1975 р. учений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Правовме проблеми рационального природопользования". На дисертаційному рівні (а також у монографічній формі - 1973 р.) він здійснив спеціальне
комплексне дослідження правових та організаційних питань природокористування.
В. Л. Мунтян є автором понад 320 наукових праць, з яких 10 - монографії і навчальні посібники. Ним докладно проаналізовано правові проблеми раціонального природокористування та правової охорони природи, питання юридичної відповідальності у галузі охорони довкілля тощо. Значну увагу автор приділяє також проб лемам правового регулювання суспільних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва. Так, він розробив окремі правові інститути колгоспного та земельного права. Зокрема, вчений є автором 3 монографій та 9 статей з питань колгоспного та земельного права, співавтором науково-практичного коментарю ЗК.
Надзвичайно важливим для розвитку науки аграрного права України с науковий доробок академіка Академії правових наук України, члена-кореспондента НАН України, доктора юридичних наук, професора В. І. Семчика. Вчений є автором понад 300 наукових праць, з яких 5 індивідуальних монографій, розділи до 21 колективної монографії, до 4 підручників і навчальних посібників, до 15 довідників, колективних науково-практичних коментарів.
Вагомий внесок свого часу він зробив у розвиток науки колгоспного права. Зокрема, ним глибоко розроблено теоретичні засади правового становища спеціалістів колгоспу, майнових відносин у колгоспах тощо.
Нині автор послідовно досліджує проблеми правового регулювання майнових відносин у сільському господарстві, виробничо-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств та виробничих об'єднань, організаційно-правові форми спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва, основні аспекти розвитку законодавства про господарську діяльність і власність в АПК України тощо. Так, у монографії "Имущественньїе право-отношения в сельском хозяйстве" (1984 р.) В. І. Семчик дослідив майнові правовідносини, базуючись на правомочностях власника щодо володіння, користування й розпорядження майном з позиції управління ним. Наукові висновки вченого згодом були втілені у докторській дисертації на тему: "Проблеми организационно-правового обеспечения рационального использования имущества сельскохозяйственнмх предприятий в условинх АПК" (1985 р.).
Особливо слід відзначити науковий доробок автора з питань сільськогосподарської кооперації. В. І. Семчик є автором монографічного дослідження "Кооперация й право" (1991 р.)', в якому він проаналізував правові основи розвитку кооперації в Україні, що мало важливе значення для становлення та розвитку нового правового інституту аграрного права України - сільське господарської кооперації.
Значною для розвитку науки аграрногоправа України є наукова діяльність В. І. Семчика з підготовки підручників з аграрного та кооперативного права. Крім

 
 

Цікаве

Загрузка...