WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Пред'явлення для впізнання - Реферат

Пред'явлення для впізнання - Реферат

необхідно врахувати деякі дані психології, оскільки бувають випадкипомилкового впізнання в результаті психологічної настроєності, са-монавіювання тощо, в ряді випадків при цьому необхідна присутність судовомедичного експерта.
Якщо труп не впізнано, його відправляють до моргу. Слідчий продовжує роботу по встановленню осіб, які можуть впізнати труп (наведення довідок про тих осіб, що пропали безвісті, перевірка за даними криміналістичного обліку тощо).
Особливості пред'явлення для впізнання предметів і тварин обумовлюються характером об'єктів впізнання і метою, з якою воно провадиться. Якщо в предметі, що підлягає пред'явленню, відомі особливі ознаки, то слідчий повинен підібрати не менше 3-х інших предметів з однорідними ознаками. Якщо ж відомі тільки його загальні ознаки, то він повинен пред'являтися серед інших об'єктів з однорідними ознаками, але різними за видовими властивостями. Порядок пред'явлення для впізнання здійснюється так само, як і при впізнанні живих осіб. Пред'явлення для впізнання тварин не регламентується КПК, але процес такого впізнання здійснюється з дотриманням тих самих криміналістичних прийомів, що стосуються пред'явлення предметів.
В слідчій практиці нерідко виникає необхідність пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об'єктів за фотознімками.
Впізнання за фотознімками живої особи провадиться, коли вона відсутня, але слідчий має її фотознімки. Для встановлення особи вбитого нерідко пред'являються фотознімки трупа. Звичайно ці фотознімки викори-стовуються у випадках, коли пред'явлення трупа не дало позитивних результатів і його поховали. Оскільки труп не можна зберігати протягом довгого часу, виготовляються фотознімки, які потім можуть пред'являтися не тільки на тій території, де його було виявлено, а й в інших місцевостях. Пред'явлення для впізнання за фотознімками може також провадитися з тактичних міркувань. Як правило, пред'явлення для впізнання предметів за фотознімками провадиться в тих випадках, коли їх не можна пред'явити в натурі.
Необхідно, щоб пред'явлені фотознімки були однаковими за формою і розміром, а зображене на них обличчя було схоже з тим, тотожність якого передбачається встановити. Слід прагнути того, щоб фотознімки відносились до того періоду часу, коли свідок спостерігав ту чи іншу особу в зв'язку з розслідуваною подією. Фотознімки мають бути оформлені в таблицю, пронумеровані й завірені печаткою.
4. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання.
Про пред'явлення для впізнання, як і про інші слідчі дії, складається протокол (статті 85, 176 КПК УРСР). Для фіксації пред'явлення для впізнання застосовуються також фотографування, кінозйомка і звукозапис.
Протокол пред'явлення для впізнання повинен мати вступну, описову і заключну частину. У вступній частині зазначається: місце і дата складання протоколу;
посада і прізвище осіб, що проводять слідчу дію; прізвища і адреси понятих; прізвища інших учасників даної слідчої дії (спеціаліст, працівник міліції та ін.); статті КПК, з дотриманням яких проводилася слідча дія; вка-зівка про роз'яснення понятим їх прав і обов'язків, а також про місце безпосереднього проведення цієї слідчої дії. Якщо впізнаючим є свідок чи потерпілий, то вони попереджуються про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, а свідок і за відмову від дачі показань із засвідченням цього їх підписами.
В описовій частині протоколу викладаються відомості про осіб, яких пред'являють, та про інші об'єкти з описом їх прикмет і ознак. Відповідно до живих осіб зазначається прізвище, ім'я, по батькові, вік, зріст, будова тіла, колір волосся, тип обличчя. Не менш важливо описати в протоколі ознаки одягу-вид, фасон, колір, крій тощо. При пред'явленні предметів зазна-чається, наприклад, щодо годинника: форма, розмір, колір металу корпусу, циферблат, вид кріплення-ремінець, браслет, ланцюжок тощо. У протоколі повинно бути зазначено, що впізнаючий сам зайняв певне місце серед інших пред'явлених осіб.
У заключній частині протоколу зазначається, коли почалось і закінчилось пред'явлення для впізнання, чи провадилась фото-, кінозйомка (тип апарату, чутливість плівки тощо), які надійшли від учасників пред'яв-лення для впізнання, якщо такі мали місце; протокол підписується слідчим і всіма учасниками даної слідчої Дії.
Якщо під час пред'явлення для впізнання застосовувались звукозапис чи кінозйомка, слідчий повинен повідомити про це всіх учасників впізнання і зробити про це відмітку в протоколі. У ньому також повинні бути дані про марку магнітофона, тип стрічки, швидкість тощо. Фонограма додається до протоколу в упакованому вигляді, з написом про те, до якої слідчої дії належить При фіксації пред'явлення для впізнання за особливостями голосу має бути точно зазначено, хто говорив першим, другим тощо, інакше звукозапис втратить зв'язок з протоколом і свою ілюстративну цінність. Необхідність застосування звукозапису при пред'явленні для впізнання щоразу визначається слідчим з урахуванням конкретних обставин справи. Використання звукозапису найдоцільніше: а) для фіксації процесу пред'явлення для впізнання, коли впізнаючим виступає малолітній; б) для фіксації показань особи, що коментує кінофільм, у якому зафіксовано процес пред'явлення для впізнання; в) для одержання зразків голосу, що необхідно для впізнання за межами місця проведення розслідування; г) для фіксації впізнання, коли впізнаючий на попередньому допиті називає тільки загальні ознаки об'єкта.
Кінозйомка при пред'явленні для впізнання теж є одним з способів фіксації. Доцільне використання кінозйомки при пред'явленні для впізнання живих осіб за особливістю ходи, оскільки це дозволяє зафіксувати її в динаміці. Використання кінозйомки для фіксації ведення і результатів пред'явлення для впізнання має бути належно відготовлене. В протоколі слід зазначити, з допомогою якої камери здійснюється кінозйомка, яка частота кадрів і на яку плівку знято фільм. Кінострічка повинна бути переглянута. Під час цього перегляду доцільно записати за допомогою магнітофона запитання слідчого і відповіді впізнаючого і особи, яку впізнають. Кінострічка разом з фонограмою оформлюється протоколом, який може іменуватися протоколом перегляду фільма по проведенню пред'явлення для впізнання. На перегляді фільма мають бути присутніми всі учасники даної слідчої дії. Всі вони підписують протокол. Вказані матеріали є додатком до протоколу для впізнання. Кінострічка і фонограма упаковуються і опечатуються слідчим.
Література
Кочаров Г. Й. Опознание на предварительном следствии. М., Госюриздат, 1956.
Цветков П. П. Предъявление для опознання в советском уголовном процессе. Л., Изд-во ЛГУ, 1962.
Духов А. В., Нестеренко П Д. Тактика следственных деиствии. Минск, "Висшая школа", 1971.
Гинзбург А. Я. Тактика прєдіявлепня для опознання. М., "Юріїдическая література.", 1971.

 
 

Цікаве

Загрузка...