WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на захист як суб'єктивне цивільне право - Реферат

Право на захист як суб'єктивне цивільне право - Реферат

засоби, застосовувані профспілковими організаціями, товариськими і третейськими судами. Законодавство, практика, наука цивільного права знають також виключні засоби захисту цивільних прав, або засоби самозахисту порушених цивільних прав. Діюче цивільне законодавство допускає самозахист, якщо є необхідність негайно відбити напад чи запобігти небезпеці. До виключних засобів захисту цивільних прав належать необхідна оборона (ст.444 ЦК України) І крайня необхідність (ст.445 ЦК України).
Необхідна оборона визнається у разі, коли: а) напад чи погроза нападу є протиправними, реальними; 6) інтенсивність захисту відповідає інтенсивності нападу. Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі. У стані крайньої необхідності небезпека, що загрожує певному суб'єктивному праву, відвертається шляхом порушення іншого суб'єктивного права. За загальним правилом шкода, заподіяна у стані крайньої необхідності, має бути відшкодована особою, яка її заподіяла.
Враховуючи обставини, за яких було заподіяно шкоду, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяла особа, яка заподіяла шкоду, або звільнити від відшкодування повністю чи частково як цю третю особу, так і того, хто заподіяв шкоду.
Стабільність товарообороту залежить від договірної дисципліни, наприклад, учасників угод з поставки, перевезення, купівлі-продажу тощо. З метою забезпечення договірної дисципліни з боку несправноїсторони уповноваженій особі надається можливість оперативно впливати на неї своєю владою без звернення в органи арбітражу або суду. У подібних випадках уповноважена особа вправі застосовувати до несправної сторони певні правові засоби, які в юридичній літературі звуться засобами оперативного впливу на правопорушника. Вони передбачаються здебільшого у цивільно-правових нормах, які регулюють відносини між організаціями.
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян
Захист цивільних прав здійснюється в установленому порядку судом, арбітражним або третейським судом. Кожна заінтересована особа вправі у порядку, встановленому ЦПК України звернутись до суду із заявою в будь-який час за захистом порушеного або оспорюваного суб'єктивного майнового чи особистого (немайнового) права. Відмова від права на звернення до суду є незаконною. Суд розглядає справи по спорах, що виникають з цивільних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин. Суд приступає до розгляду цивільного спору або цивільної справи за позовною заявою особи, яка звертається за захистом свого права. Розгляд цивільного спору відбувається у судовому засіданні.
Після його закінчення суд іде до дорадчої кімнати для постановлення рішення. У рішенні має бути висновок суду про задоволення позову або про відмову у позові повністю або частково. Арбітражні суди розглядають спори, що виникають з цивільних правовідносин між організаціями.
До подання позову, який випливає з відносин між організаціями, обов'язкове пред'явлення претензії (винятки з цього правила встановлюються законодавством України). Встановлення претензійного порядку переслідує мету забезпечення вирішення спору безпосередньо його учасниками на добровільних засадах без звертання до арбітражного суду. Цивільні справи можуть розглядатися громадськими органами - товариськими і третейськими судами у випадках і порядку, передбачених Положенням про товариські суди і Положенням про третейські суди. Так, товариські суди розглядають спори про порушення правил внутрішнього розпорядку у квартирах і гуртожитках, спори мешканців про використання підсобних приміщень, оплату комунальних послуг тощо. Громадяни можуть передати будь-який спір, що виник з цивільних правовідносин, на розгляд третейського суду. Договір між учасниками спору про передачу спору на розгляд третейського суду повинен бути укладений у письмовій формі (третейський запис). Третейський суд утворюється за угодою сторін у складі одного або кількох суддів.
Рішення третейського суду постановляється більшістю голосів і оголошується сторонам у засіданні суду. Після цього вони повинні розписатися на самому рішенні. Захист цивільних прав здійснюється також профспілковими та іншими громадськими організаціями. Так, профспілкові комітети організацій розглядають спори між потерпілим або іншими заінтересованими особами і організацією про відшкодування збитків, заподіяних трудовим каліцтвом. У випадках, окремо передбачених законом, захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку. Житлове законодавство України, в основу якого перш за все покладено Житловий кодекс України, надає право органам прокуратури захищати житлові права громадян.
На підставі постанови прокурора здійснюється виселення громадян з будинків, що загрожують обвалом, з наданням їм іншого упорядкованого жилого приміщення. Такий порядок виселення називається адміністративним (ст. 109 Житлового кодексу України). Жиле приміщення, що надається громадянину, має бути зазначене у постанові прокурора (ст. 109 Житлового кодексу України). У даному випадку житлове законодавство чітко і ясно визначає адміністративний порядок захисту житлових прав громадян, що проживають в будинках, небезпечних для їхнього життя і здоров'я. Саме ця обставина зумовила застосування адміністративного порядку як динамічнішого і оперативнішого, порівнюючи із судовим.

 
 

Цікаве

Загрузка...