WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на захист як суб'єктивне цивільне право - Реферат

Право на захист як суб'єктивне цивільне право - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Право на захист як суб'єктивне цивільне право
Поняття і зміст суб'єктивного права на захист
У цивільному правовідношенні його учасники (громадяни, організації) є носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків. Набуття суб'єктивних цивільних прав необхідне для задоволення духовних і матеріальних потреб. У концепції про суб'єктивне право важливого значення набуває з'ясування юридичної суті конструкції "суб'єктивного права" як єдності трьох елементів: а) виду і міри дозволеної поведінки самого уповноваженого (громадянина або організації), який має відповідні суб'єктивні права. У поведінці виявляються самодіяльність суб'єкта, воля вибору, користування матеріальними та духовними благами на підставі Існуючих відносин власності і товаро-обороту.
Отже, перший елемент суб'єктивного права - це правомочність суб'єкта щодо своїх правомірних дій, б) можливості вимагати відповідної поведінки від інших зобов'язаних осіб - правомочність на чужі дії, в) можливості застосування уповноваженою особою засобів правоохоронного характеру, якщо інші особи не виконують своїх обов'язків щодо неї, - правомочність на захист перших двох правомочностей. Таким чином, суб'єктивне цивільне право - це вид і міра дозволеної поведінки уповноваженої особи, здійснення якої забезпечується виконанням обов'язків іншими особами. Виконання обов'язків - неодмінна умова здійснення суб'єктивного права. Зв'язок між суб'єктивним правом і суб'єктивним обов'язком є нерозривним. Він втілюється у цивільному правовідношенні між уповноваженою (уповноваженими) і зобов'язаною (зобов'язаними) особами. Якщо зобов'язана особа не вчиняє певної дії або не утримується від неї) то уповноважена вправі скористатися засобами правоохоронного характеру.
Отже, право на захист - одна з правомочностей суб'єктивного цивільного права. Саме ця обставина зумовлює поняття і зміст права на захист. Це є вид і міра можливої (дозволеної) поведінки, спрямованої на використання правоохоронних можливостей. Зміст і характер правоохоронних можливостей залежать від характеру порушення суб'єктивного права. Так, у разі невиконання зобов'язаною особою певної роботи уповноважена вправі виконати цю роботу за її рахунок (ст. 208 ЦК України). За змістом право на захист складається з можливостей, здатних забезпечити здійснення суб'єктивного права: звернення до державних і громадських органів з вимогою застосувати до правопорушника засобів державного примусу; самозахист цивільних прав; засоби оперативного впливу на правопорушника.
Способи захисту цивільних прав
Способи захисту цивільних прав - це поняття що характеризують конкретні види захисту. Суди, арбітражні суди застосовують відповідні види захисту цивільних прав залежно від змісту суб'єктивного права І характеру його порушення. Закон (ст.6 ЦК України) передбачає такі способи захисту цивільних прав: а) визнання право (наприклад, на жиле приміщення за членом сім'ї наймача, якщо останній незаконно позбавляє його можливості володіти і користуватися жилим приміщенням); 6) відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право (наприклад, у разі використання чужого твору без договору з автором або його правонаступниками автор, а після його смерті спадкоємці та інші особи, передбачені у законі, вправі вимагати поновлення порушеного права і заборони дій, що порушують право: заборона випуску твору у світ чи припинення його розповсюдження); в) присудження до виконання обов'язку у натурі (скажімо, коли наймодавець не надає у користування наймачеві зданого у найом майна, наймач вправі у примусовому порядку через суд витребувати у нього це майно (ст.263 ЦК України)); г) припинення або зміна правовідношення (так, після закінчення строку договору піднайому піднаймач не вправі вимагати його поновлення і зобов'язаний звільнити жиле приміщення - ст.97 Житлового кодексу України).
Припинення договору піднайому жилого приміщення означає припинення житлових правовідносин, що виникли із зазначеного договору. Якщо предметом договору піднайму, укладеного без зазначення строку були дві кімнати, то часткове припинення договору піднайому відносно однієї кімнати призводить до зміни правовідносин, які виникли з даного договору (??.97 Житлового кодексу України). д) стягнення з особи, яка порушила право завданих збитків, а у випадках передбачених законом або договором, - неустойки (штрафу, пені). Йдеться про відшкодування збитків, завданих підрядчику з вини замовника, який не виконав вимог підрядчика (ст. 341 ЦК України). У ЦК України (ст.6) немає вичерпного переліку засобів захисту цивільних прав.
Вказана стаття відсилає до інших засобів захисту цивільних прав, передбачених законом. Зазначені засоби захисту цивільних прав є позовними, їм властиві спільні риси: здійснення шляхом подання позову у зв'язку із порушенням цивільних прав, забезпечення захисту через заходи державного примусу до правопорушників. Якщо захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку, особа, право якої порушено, подає скаргу до відповідного державного органу. Засобом захисту цивільних прав в адміністративному порядку є визнання права (наприклад, на винахід, суть якого передбачено у певній формулі). У відповідних випадках скаргу може бути відхилено або до правопорушників застосовано заходи державного примусу: штраф, матеріальну відповідальність тощо.
Усі вказані засоби захисту цивільних прав є спеціальними. До них належать і

 
 

Цікаве

Загрузка...