WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення акціонерних товариств. - Курсова робота

Правове положення акціонерних товариств. - Курсова робота

місяців.
Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов"язання про продаж відповідної кількості акцій.
Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпискою 60% акцій, А. Т. вважається незаснованим. Особам, які підписалися на акції, ровертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше як через 30 днів. За невиконання цього зобов"язання засновники несуть солідарну відповідальність.
У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статутного фонду, засновники можуть відхиляти зайву підписку. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не відхиляють зайву підписку, рішення про прийняття чи відмову зацвої підписки приймають установчі збори. При відмові засновниками або установчими зборами зайвої підписки внесені суми повертаються не пізніше як через 30 днів.
До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва.
У випадках, коли всі акції А. Т. розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій.
Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації А. Т., зобов"язаний оплатити повну вартість акцій.
У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачене статутом товариства, сплачує за час прострочки 10% річних від суми простроченого платежу.
При несплаті протягом 3-ох місяців після встановленого строку платежу А. Т. має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.
А. Т. забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов"язаних з його господарською діяльністю. Установчі збори А. Т. скликаються устрок, зазначений у повідомленні, але не пізніше 2-ох місяців з моменту завершення підписки на акції.
У разі пропущення вказаного строку особа, яка підписалася на акції, має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості акцій.
Установчі збори А. Т. визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60% акцій, на які проведено підписку.
Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягом 2-ох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо і при повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, А. Т. вважається таким, що не відбулося.
Голосування на установчих зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.
Рішення про створення А. Т., дочірніх підприємств, філій та представництв, про обрання ради А. Т. (спостережної ради), виконавчих та контролюючих органів А. Т. та про надання пільг засновникам за рахунок А. Т. повинні бути прийняті більшістю у три чверті голосів присутніх на установчих зборах осіб, які підписалися на акції, а інші питання - простою більшістю голосів.
Установчі збори А. Т. вирішують такі питання:
приймають рішеення про створення А. Т. і затверджують його статут
приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, що перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку (у разі прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який було оголошено підписку, відповідно збільшується передбачений статутний фонд)
зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана у повідомленні
обирають раду А. Т. (спостережну раду), виконавчийта контролюючий орган А. Т.
вирішують питання про схвалеення угод, укладених засновниками до створення А. Т.
визначають пільги, що надаються засновникам
затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі
інші питання відповідно до установчих документів.
Після того як відбулись установчі збори А. Т. комплект документів для державної реєстрації подається в виконавчий комітет міської (райнної в місті Ради або в районі, районній міст Києва і Севастополя) державній адмінмстрації за їх місцезнаходженням (місцем проживання).
Місцезнаходженням А. Т. вважається місцезнаходження (розміщення) його постійно діючого керівного органу (правління, дирекції тощо )
Для державної реєстрації А. Т. - власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник) особисто подають до органу державної реєстрації:
установчі договір
статут
реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію
документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору
документ, що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду в розмірі, передбаченому законодавством
рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення А. Т., якщо законодавчими актами україни передбачена необхідність такої згоди.
У разі коли власниками А. Т. є фізичні особи, їх підпис на установчих документах потребує нотаріального засвідчення.
До органу державної реєстрації подаються установчі документи в оригіналах та по одному примірнику завірених в установленому порядку копій.
Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.
Відповідальність за відповідність законодавству установчих документів несевласник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для реєстрації А. Т.
Установчі документи складаються державною мовою.
Під час реєстрації А. Т. посадова особа органу державної реєстрації на титулі установчих документів робить відмітку про реєстрацію із зазначенням назви цього органу, номера та дати реєстрації. Відмітка засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу державної реєстрації.
Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання інших документів, не передбачених законодавством або оформлених за іншими вимогами, ніж це визначено у Положенні про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності.
Орган державної реєстрації надає у разі потреби допомогу заявникові в заповненні реєстраційної картки та перевіряєвідповідність наведених у ній відомостей установчим документам.
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності.
За наявності зазначених вище документів, орган державної реєстрації протягом 5 робочих днів з дати надходження цих документів зобов"язаний провести державну реєстрацію А. Т. і видати заявникові свідодство та один примірник установчих документів.
Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.
На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код А. Т. Зразки печаток і штампів затверджуються власником або уповноваженим на те органом і додаткового погодження не потребують.
Орган державної реєстрації зобов"язаний у 10-денний термін з дня державної реєстрації А. Т. подати відомості про реєстрацію юридичної особи до органу державної статистики та

 
 

Цікаве

Загрузка...