WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль судів у здійсненні правосуддя - Реферат

Роль судів у здійсненні правосуддя - Реферат

засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених цим законом.
При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.
3. Суд як орган судової влади
Конституція України (ст. 125) закріпила, що система судів загальної юрисдикції в України будується за принципами територіальності та спеціалізації. Аналогічне положення закріплене і в Законі України "Про судоустрій". Умовами для створення чи ліквідації суду є зміни в адміністративно - територіальному устрої, передислокація військ чи реорганізація Збройних Сил України.
Особливості виконання судом функцій вимагають, щоб суди формувались і працювали з дотриманням спеціальних правил - правил, які б гарантували якісне, компетентне виконанняповноважень згідно з вимогами закону. У зв'язку з цим закон закріплює досить жорсткі вимоги, що стосуються кандидатів на заміщення посади судді і порядку створення судів.
Згідно з Конституцією та Законом України "Про судоустрій", суди загальної юрисдикції створюються та ліквідуються Президентом України по представленню Міністра юстиції України, по узгодженню з Головою Верховного Суду України чи головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
Кількість суддів в судах встановлюється Президентом України по представленню Голови Державної судової адміністрації України, яке узгоджується з Головою Верховного Суду України чи головою відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням коштів, затверджених в Державному бюджеті України на утримання судів.
Специфіка суду як органу судової влади полягає також у тому, що для його діяльності встановлені особливі правила, процедури, що жорстко регламентують діяльність усіх учасників судового засідання. Основна ціль цих процедур - забезпечити об'єктивний, повний, всебічний розгляд усіх обставин, які мають юридичне значення для конкретної справи, і забезпечити винесення законного, справедливого рішення. Що стосується встановлених для органів законодавчої чи виконавчої влади процедур, то вони не мають тієї детальності, всебічності, яка встановлена для судових процедур.
Кожна з форм судочинства регламентована досить детально самостійними законодавчими актами - Законом "Про Конституційний Суд України", Цивільно - процесуальним кодексом України, Кримінально - процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до статей 8 і 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються судом.
Роль і місце суду в системі органів державної влади визначається основним завданням - охорона і захист від імені держави прав і свобод від свавілля як з боку держави, її органів та посадових осіб, так і громадян.
Критерієм такої охорони і захисту є Конституція та Закон , від імені яких і на підставі яких суд ухвалює рішення про порушення або юридичну обгрунтованість (конституційність, законність) актів, дій, відсутності або наявності порушення прав і свобод людини і громадянина.
Суд, діючи в межах визначеної законом правової процедури, за ініціативою заявника розглядає і вирішує кримінальні, цивільні, адміністративні та інші справи, питання щодо конституційності і законності актів і дій державних органів.
Судовій владі, на відміну від інших гілок державної влади, притаманні специфічні риси: вона має конкретний характер; не належить будь-якій судовій установі (оскільки термін "суди" є узагальненням), а здійснюється судами - носіями судової влади.
Судові системи, як правило, являють собою структури, які мають певну кількість рівнів автономії, розгалужену систему взаємозв'язків.
У країнах світу розрізняють судові системи з внутрішньою і зовнішньою спеціалізацією.
До першого виду належать судові органи, які розглядають справи, що стосуються всіх галузей права, тобто всередині кожної судової установи, як правило, виділяють самостійні органи (колегії, камери тощо) або одноособові суди, які спеціалізуються на розгляді справ одного профілю: кримінальних, цивільних, адміністративних, трудових тощо. Можуть бути предметом розгляду і справи щодо конституційності певного акта або дії (Китай, В'єтнам, Угорщина).
У системах із зовнішньою спеціалізацією формуються кілька самостійних підсистем загальної (привільні і кримінальні справи) адміністративної, військової" морської, соціальної, трудової, податкової, фінансової (Велика Британія, Німеччина, Франція), арбітражної або господарської (Росія, Молдова, Америка, Україна) юстиції.
Поряд із судами з внутрішньою і зовнішньою організацією, існують і адміністративні суди. Класичним прикладом системи таких судів вважається французька. До юрисдикції цих судів включається вирішенню питань щодо відповідності закону актів і дій органів і посадових осіб - представників виконавчої влади.
Система судів України набагато зрозуміліша у вигляді таблиці:
Система судів України
Суди загальної юрисдикції Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Касаційний Суд України
судові палати: Вищий Господарський Суд України Вищий Адміністративний Суд України
цивільні справи кримінальні справи військова
Апеляційний Суд України
апеляційні суди областей, міст Києва, Севастополя, Апеляційний Суд АРК військові апеляційнй суди регіонів, Апеляційний Суд ВМС України апеляційні господарські суди апеляційні адміністративні суди
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди для розгляду кримінальних або цивільних справ. військові суди гарнізонів господарські суди областей, міст Києва і Севастополя, Господарський Суд АРК адміністративні окружні суди
Організація і діяльність суддів, як правило, є предметом не лише власного законодавчого регулювання, а й перш за все конституційного. Це пояснюється тим, що особлива увага приділяється питанням організації і діяльності судової влади саме в конституціях тих країн, які визнали теорію розподілу державної влади основним принципом побудови демократичної, правової держави. В цьому разі суд виступає як основний гарант додержання прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності, з одного боку, а з другого, - як самостійна гілка державної влади, що відіграє важливу роль у системі стримувань і противаг трьох гілок державної влади.
Так, Конституція України проголошує як основне і соціальне завдання та функцію суду - захист невід'ємних прав людини і громадянина (ч. 3 ст. 8, частини 1, 4 ст. 55 та ч. 1 ст. 124) .
На відміну від законодавчої і виконавчої гілок

 
 

Цікаве

Загрузка...