WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів - Реферат

Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів
ПЛАН
Вступ
1. Ознаки міжнародної організації - суб'єкта міжнародного права
2. Правові основи мирного врегулювання міжнародних спорів, юридичне закріплення та досвід їх розв'язання міжнародною спільнотою
3. Правовий статус та особливості участі міжнародних організацій у міжнародних спорах
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Однією з особливостей міжнародного права є відсутність міжнародних інститутів, які б забезпечували у примусовому порядку виконання його норм. Тому головна роль у цій справі належить самим суб'єктам правовідносин, які діють самостійно, індивідуально або об'єднуються у відповідні міжнародні організації.
Проблема вирішення спорів у суспільстві лишається актуальною впродовж усього існування людської цивілізації, її гострота особливо відчувається у перехідні та переламні моменти історії. Очевидно, що кардинальне поліпшення міжнародних відносин неможливе без виходу економік країн з кризи, але на конфлікти, які виникають у суспільстві, слід реагувати негайно. Головну роль в урегулюванні спорів має відігравати держава - як сторона конфлікту, або як посередник чи арбітр. Отже, можна констатувати, що у випадку виникнення конфліктної ситуації важливу роль відіграє створення сприятливих умов для того щоб він не набрав агресивної форми та руйнівних масштабів, а став предметом обговорення у раціонально організованому переговорному процесі.
Міжнародне співробітництво має надзвичайно важливе значення як для економіки країн, що беруть у ньому участь, так і для світового господарства загалом. В умовах зростаючої взаємозалежності країн виникає гостра потреба в співробітництві. Немає необхідності доводити, що відокремлення економіки будь-якої країни від світового господарства не сприяє її соціально-економічному розвитку та зростанню добробуту людей.
1. Ознаки міжнародної організації - суб'єкта міжнародного права
На відміну від інститутів міжнародних конференцій, міжнародних комісій і комітетів інститут міжнародних міждержавних організацій своїми головними невід'ємними Інституційними елементами має:
" договірну основу;
" постійний характер діяльності; " внутрішньорганізаційний механізм.
Поряд із зазначеними невід'ємними інституційними елементами міжнародної організації необхідно звернути увагу також на додаткові ознаки (елементи), що становлять саме поняття міжнародної організації. До них слід віднести:
" наявність певних цілей;
" самостійні права (та обов'язки), відмінні від прав (та обов'язків) держав-членів;
" заснування відповідно до міжнародного права;
" поважання суверенітету держав-членів;
" міжнародна правосуб'єктшсть.
Виходячи з названих ознак (елементів) міжнародної організації, можна дати таке її визначення.
Definitio: Міжнародна (міждержавна) організація - це об'єднання держав, створене на основі міжнародного договору для виконання певних цілей, що має систему постійно діючих органів, які володіють міжнародною правосуб'єктністю, й засноване відповідно до міжнародного права.
2. Правові основи мирного врегулювання міжнародних спорів, юридичне закріплення та досвід їх розв'язання міжнародною спільнотою
Практика міжнародного співробітництва свідчить, що більшість міжнародних зобов'язань виконується належним чином, але, керуючись стародавнім прислів'ям "Si vis pacem para bellum" (хочеш миру - готуйся до війни), потрібно завжди пам'ятати про те, що існує безліч обставин, які можуть вплинути або завадити належному виконанню міжнародних зобов'язань, а тому вже під час свого волевиявлення сторонам слід добре продумати та передбачити шляхи вирішення можливих суперечок та зазначити, яким чином вони захищатимуть власні права шляхом внесення відповідних пунктів у документ, що укладатиметься.
Необхідність дотримання та належного виконання укладеного зобов'язання, без чого не можуть існувати нормальні міжнародні відносини, існувала ще в період рабовласницького ладу. Наприклад, Рим, котрий мав велику договірну практику, бачив можливість посилення могутності своєї держави також у дотриманні прийнятих на себе договірних зобов'язань, цим самим примушуючи до того ж своїх контрагентів. Так установився принцип "pacta sunt servanda" (договори повинні дотримуватися).
У період феодалізму держави надавали багато уваги питанням виконання міжнародних договорів, що одержувало своє відображення в різного роду урочистих церемоніях і клятвах. Однак як при рабовласницькому ладі, так і при феодалізмі порушення міжнародних зобов'язань було дуже частим явищем, про що свідчить існування експлуататорських держав.
У другій половині XIX ст. перед європейськими державами виникло питання необхідності отримання гарантій виконання зобов'язань сторонами з метою зміцнення економічних і політичних відносин, а тому наприкінці XIX - на початку XX ст. у практиці держав поширилося підписання багатосторонніх угод щодо врегулювання цих питань. У нашій країні, так само як і в інших країнах, чимало досліджень й окремих статей, присвячених проблемі мирного розв'язання міжнародних спорів, з'явилось саме після Другої світової війни.
Будь-який міжнародний договір повинен належно виконуватись - принцип "pacta sunt servanda". Цей загальновідомий та найбільш поширений на міжнародній арені принцип з'явився на засадах політичних і економічних інтересів. Сторона, котра порушує міжнародне зобов'язання, має враховувати, що цим вона підриває довіру до себе інших суб'єктів міжнародного спілкування, а це, в свою чергу, зумовлює загострення економічних та політичних відносин. Таким чином, для зміцнення своїх міжнародних економічних зв'язків потрібно виконувати власні договірні зобов'язання, а будь-які порушення норм у цій сфері, невиконання або неналежне їх виконання, є правопорушенням, тобто міжнародним деліктом, яке потребує вжиття відповідних заходів для поновлення порушеного права. Норми багатьох міжнародно-правових актів спрямовані на правове забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, що сприяє зміцненню політичних і економічних відносин, а отже, й справі зміцнення світу, однобічне ж розірвання договору викликає загострення міжнародних відносин.
Як у сфері цивільно-правових, так і в міжнародно-правових відносинах однією з істотних умов зобов'язання є забезпечення його виконання та закріплення засобів для мирного розв'язання спору, що надає право стороні відступити від виконання і вимагати від сторони, котра порушила зобов'язання, відшкодування збитку. Ще на стадії укладання зобов'язання сторони почасти виходять з того, що вони дотримуватимуться взятих на себе зобов'язань, якщо визначені умови, які існують в момент його підписання, залишатимуться

 
 

Цікаве

Загрузка...