WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

реєстрацію юридичної особи до органу державної статистики та державної податкової адміністрації за місцезнаходженням А. Т.
Орган державної реєстрації веде облік суб"єктів підприємницької діяльності, починаючи з дати реєстрації або дати звернення до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням у разі зміни місцезнаходження за різних обставин відповідно до діючого законодавства.
А. Т. підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, що ведеться органами державної статистики. Порядок внесення визначається Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій. Орган державної статистики після внесення А. Т. до реєстру проставляє в свідоцтві про державну реєстрацію ідентифікаційний код і дату включення до реєстру.
Перереєстрація А. Т. та внесення змін і доповнень до установчих документів визначаються Положенням про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності.
Випуск якцій, Види якцій.
Акція - цінний папір без установленного строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді А. Т., підтверджує членство в А. Т. та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді девіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації А. Т. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими.
Мінімальна вартість акції не може бути меншою 50 копійок. Номінальна вартість акції більше 50 копійок повинна бути кратною мінімальній вартості акції. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування А. Т. та місце його знаходження) найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду А. Т. на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати девідендів та підпис голови правління А. Т. або іншої уповноваженої на це особи, печатку А. Т. До акції може додаватись купонний лист на виплату дивідендів. Купон на виплату дивидендів повинен містити такі основні данні: Порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються девіденди, найменування А. Т. і рік виплати дивідендів.
Рішення про випуск акцій приймається засновниками А. Т. або загальними зборами акціонерів А. Т. Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинен обов"язково містити:
- фірмове найменування емітента та його мисцезнаходження.
- розмір статутного фонду або вартість основних та оборотних фондів емітента, цілі та предмет його діяльності.
- зазначення службових осіб емітента.
- найменування контролюючого органу (аудиторської фірми).
- дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.
- мету випуску акцій.
- зазначення категорій акцій, кількість іменних акцій та акцій на пред"явника. - кількість привілейованих акцій.
- загальну суму емісії і кількість акцій
- номінальну вартість акцій
- кількість учасників голосування
- порядок виплати дивідендів
- строк і порядок передплати акцій та їх оплати
- строк повернення коштів при відмові від випуску акцій
- черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями)
- порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій
- умови розпорядження акціями
- права власників привілейованих акцій
- переважне право на придбання акцій при новій емісії
Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску акцій.
Випуск акцій А. Т. здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в А. Т.). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Акції оплачуються в гривнях, а у випадках передбачених статутом А. Т., також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій виражається в гривнях. Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їх роспорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості. Акціонерне товариство може викупувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, росповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних А. Т. власних акцій.
Девіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом А. Т., за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.
Акції можуть випускатись як іменні так і на пред"явника. В першому випадку перехід акцій від одного власника до іншого фіксується і А. Т. завжди знає своїх учасників та кількість акцій у кожного з них. Акції на пред"явника вільно переходять від одного власника до іншого без якоїб то фіксації такого переходу в А. Т.
По способу отримання дивідендів акції поділяються на привілейовані та звичайні. Перші мають фіксований тим чи іншим способом дивіденд (наприклад, у відсотках до номінальної вартості акцій) та дає право на його першочергове отримання, але вони не дають своїм власникам права голосу на загальних зборах акціонерів. Звичайні акції приносять своїм власникам дивіденди з тієї частини коштів, направлених на виплату дивідендів, що останеться після виплати дивідендів по привілейованим акціям, але дають своїм власникам права голосу по принципу: одна акція - один голос.
Контрольний пакет акцій - це кількість звичайних акцій у власності акціонера, яке забеспечує можливість практичноодноособового прийняття або блокування рішень у питаннях діяльності товариства на загальних зборах акціонерів.
Теоритично величина контрольного пакету акцій складає
50% + 1 голос, але на практиці відкритих А. Т. з великою кількістю акціонерів контрольний пакет може складатися з менш ніж 15% голосів.
Заключення
Формування та широке розповсюдження акціонерного капіталу є одним з основних принципів, на якому базується проведення ринкових реформ. Акціонування займає важливе місце в створенні нормальних умов функціонування підприємств, є зручною формою для проведення їх роздержавлення.
В даній курсовій зібрані основні данні, які дозволяють зрозуміти, що таке А. Т., як воно організовано та функціонує, порядок його створення.
Використані джерела:
Закон України Про господарські товариства
Закон України Про цінні папери та фондову біржу
Закон України Про підприємництво
Закон України Про підприємства в Україні
Положення про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності
Телеконференції міжнародної комп"ютерної мережі Internet.

 
 

Цікаве

Загрузка...