WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

підприємства чи створення нових робочих місць шляхом розширення виробництва (реконструкції, технічного переозброєння) є еквівалентною не менш як 200 тис. доларів США. На наступні три роки податок на прибуток таких суб'єктів оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування;
o звільнення від плати за землю на період функціонування зони "Славутич" її суб'єктів, які мають земельні ділянки в цій зоні і в яких кількість працюючих осіб, вивільнених у зв'язку з достроковим виведенням з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС, які мали там основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 50 відсотків загальної чисельності (але не менш як 10 працівників). Фонд оплати праці таких працюючих становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків від суми загальних витрат на оплату праці, що включаються до складу валових витрат, а загальна сума фактично вкладених інвестицій у створення нового підприємства чи створення нових робочих місць шляхом розширення виробництва (реконструкції, технічного переозброєння) є еквівалентною не менш як 200 тис. доларів США;
o звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду;
o звільнення від сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
o звільнення від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
o звільнення від обкладення податком на додану вартість та ввізним митом устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну суб'єктами зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, за-тверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
З метою залучення інвестицій, сприяння розвитку зо-внішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової інфраструктури Указом Президента України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" від 9 грудня 1998 р. № 1339/98 утворено на території Закарпатської області на строк ЗО років спеціальну економічну зону "Закарпаття".
На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності.
Органами управління спеціальною економічною зоною "Закарпаття" є:
o Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласнадержавна адміністрація;
o орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття".
Створення суб'єктів підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони проводиться за погодженням з органом господарського розвитку. Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території зони, не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами зони.
У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється режим спеціальної митної зони.
У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з поза меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з поза меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;
в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території спеціальної економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього спожи-вання в Україні;
г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з поза межі митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.
Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території спеціальної економічної зони та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:
o прибуток платників податку на прибуток, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони, оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;
o доходи, одержані нерезидентами з джерелом походження з території зони від провадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені п. 13.6 ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
o не справляються збори до Державного інноваційного фонду.
Передбачений цією статтею спеціальний пільговий режим оподаткування застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони, в обсягах господарської діяльності, що провадиться на цій території.
Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні, звільняються від обов'язкового продажу.

 
 

Цікаве

Загрузка...