WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних під-розділах - платниках податку, на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілю-вання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 млн долларів США.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.
Прибуток таких підприємств, одержаний з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
Доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на територіях пріоритетного розвитку, Оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені п. 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого прибутку:
в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та со-ціального захисту населення на період до 2009 року новостворені або діючі підприємства, на яких відбулася реструктуризація, реконструкція,модернізація, перепрофілювання, в якому чисельність працівників, вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у звітному (податковому) періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;
г) до валового доходу підприємства, розташованого на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді:
o коштів;
o матеріальних цінностей;
o нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.
Порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Яворів" визначається Законом України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" від 15 січня 1999 p. № 402-XIV.
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - СЕЗ "Яворів") створена на період до 1 січня 2020 р. в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин.
СЕЗ "Яворів" поєднує в собі функції комплексної виробничої зони, вільної митної зони та технологічного парку.
СЕЗ "Яворів" створена з метою залучення інвестицій Для:
o створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування працівників Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняються у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі шляхом створення умов для відновлення земель, порушених техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), поставок на внутрішній та зовнішній ринки високоякісної конкурентоспроможної продукції (послуг), а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони;
o розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер на території автопорту "Кра-ковець".
Органами управління СЕЗ "Яворів" є Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація. Для облаштування території СЕЗ "Яворів", будівництва об'єктів виробничої 1 невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій створюється орган госпо-дарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів".
Суб'єктами СЕЗ. "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані та реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США (крім проектів технологічного парку), затверджені Яворівською районною державною адміністрацією та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" як суб'єкти СЕЗ "Яворів".
На території СЕЗ "Яворів" у районі пункту пропуску через державний кордон України "Краковець" створюється автопорт "Краковець". На території автопорту "Краковець" запроваджується спеціальний митний ре-жим. Відповідно до цього спеціального митного режиму на території автопорту "Краковець" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з поза межі митної території України на територію автопорту "Краковець" для використання в межах території автопорту ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території автопорту "Краковець" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з поза межі митної території України на територію автопорту "Краковець", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;
в) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території автопорту "Краковець", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
г) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з поза межі митної території України на

 
 

Цікаве

Загрузка...