WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

розміщення нових фірм;
o сприятливі умови життєдіяльності та відпочинку науково-технічного персоналу;
o перспективи залучення фінансових ресурсів (у національній та іноземній валютах) для обслуговування розвитку зони.
Зазначеним умовам великою мірою відповідають за своїм інтелектуальним, кадровим і виробничим потенціалом міста Київ, Харків, Львів, Одеса.
Крім того, в Україні доцільно стимулювати створення науково-технічних центрів різної спеціалізації, технопарків та інкубаторів, які навіть при незначних масштабах проектів та галузевій обмеженості досліджуваних проблем сприяють розвиткові науково-технічного потенціалу та реалізації інновацій у сфері виробництва.
Перспективним і економічно доцільним є створення багатопрофільних комплексних виробничих зон, у тому числі експортно-виробничих, на основі існуючої виробничої бази, підсиленої національними й іноземними інвестиціями. Це сприятиме розвиткові експортного потенціалу окремих регіонів та держави в цілому, вирішенню проблем зайнятості населення.
Основними факторами, що обумовлюють вибір виробничої спеціалізації зони, є:
o базовий виробничий потенціал;
o забезпеченість об'єктами виробничої та соціальноїінфраструктури;
o наявність відповідних природних і трудових ресурсів необхідної кваліфікації або відносного надлишку трудових ресурсів (незайнятого у суспільному виробництві населення);
o зацікавленність іноземних інвесторів в фінансуванні того чи іншого виробництва.
Зазначеним умовам відповідає ряд регіонів та міст України. Уже найближчим часом можливе створення експортно-виробничих зон у ряді західних областей, зокрема у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій, а також у Київській області з орієнтацією на випуск продукції точного машинобудування, меблів, виробів легкої промисловості.
У південних областях України доцільно організувати зони, спеціалізовані на випуску товарної руди, вугілля, продукції хімічної промисловості. Північні, центральні області України можуть орієнтуватися на випуск хімічних волокон, окремих видів продукції машинобудування, будівельних матеріалів, в тому числі на обробку граніту.
Унікальний природно-ресурсний потенціал України, наявна матеріально-технічна база лікування та відпочинку, доповнена необхідними засобами комунікації, не-змінно високий попит на рекреаційні послуги зумовлюють потенційну вигідність функціонування туристсько-рекреаційних зон. Базою для їх створення можуть стати регіон Карпат (зокрема, Закарпатська і Львівська області), Одеська область, Республіка Крим.
Проблеми, пов'язані з фінансуванням та інфраструк-турним забезпеченням спеціальних (вільних) економічних зон, частково можуть вирішуватися шляхом недання окремих незабудованих територій у довготермінову оренду іноземним фірмам на пільгових умовах, з правовим гарантуванням стабільності визначених договором умов у разі додержання напрямів підприємницької діяльності.
На першому етапі (1994-2000 роки), з метою практичного відпрацювання організаційних, фінансових та виробничих механізмів, доцільно створювати спеціальні /вільні/ економічні зони різних типів, віддаючи перевагу локальним або так званим "точковим" спеціальним (вільним) економічним зонам, які розміщуються на невеликих територіях.
На другому етапі можна формувати багатофункціональні спеціальні (вільні) економічні зони, в тому числі на базі окремих регіонів, а також спеціальні (вільні) економічні зони міжнародного типу на суміжних територіях кількох держав.
5. Правове регулювання інвестиційної діяльності в окремих спеціальних (вільних) економічних зонах в Україні
Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" діє відповідно до Указів Президента України від ЗО червня 1995 р. № 497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" та від 17 листопада 1995 р. № 1062 "Про заходи щодо проведения експе-рименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш", Закону України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" та Положення про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 455.
Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" (далі - зона "Сиваш") включає територію Красноперекопського району, міст Красноперекопська та Армянська Автономної Республіки Крим, у межах якої проводиться економічний експеримент щодо розроблення моделі управління та господарювання в умовах переходу до ринкової економіки.
Керівним органом зони "Сиваш" є Адміністрація зони "Сиваш", що провадить свою діяльність у формі державної компанії, Статут якої затверджує Кабінет Міністрів України.
Експеримент проводиться з метою реалізації заходів:
o експериментального відпрацювання на практиці сучасних економічних механізмів та методів господарювання;
o впровадження передових вітчизняних і зарубіжних науково-технологічних розробок та винаходів;
o розвитку експортного потенціалу на основі ефективного комплексного використання сировинних, промислових та сільськогосподарських можливостей території;
o підготовки кадрового потенціалу, який відповідає вимогам організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах переходу до ринкової економіки;
o розв'язання проблеми зайнятості населення та інших соціальних проблем на території зони "Сиваш";
o створення і забезпечення умов для реалізації інвестиційних проектів;
o залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів для реалізації інвестиційних проектів розвитку підприємств регіону;
o створення та розвитку виробничої і невиробничої інфраструктури.
Реєстрація суб'єктів зони "Сиваш" здійснюється Адміністрацією зони "Сиваш" в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Інвестиційні проекти, реалізація яких пов'язана з наданням пільг суб'єктам зони "Сиваш", затверджується Кабінетом Міністрів України після розгляду та схвалення їх Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній еко-номічній зоні "Сиваш" (далі - Спостережна рада).
Кошти, отримані за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги щодо сплати податку на прибуток, спрямовуються ними на реалізацію інвестиційних проектів у межах зони "Сиваш".
Контроль за проведенням експерименту в Північно-кримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" здійснює Спостережна рада, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України.
Згідно із Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони

 
 

Цікаве

Загрузка...