WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Україні
Для створення сприятливого інвестиційного клімату в спеціальних (вільних) економічних зонах необхідно:
o забезпечити довготерміновий і передбачуваний характер економічної політики;
o лібералізувати умови пересування капіталів і товарів;
o забезпечити умови виробництва та торгівлі, які відповідали б світовим стандартам, і тверді правові гарантії захисту права власності;
o сформувати ефективні форми взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування та органу господарського розвитку й управління спеціальної (вільної) економічної зони на засадах обопільної зацікавленості в досягненні високих соціально-економічних результатів діяльності.
У процесі формування спеціальних (вільних) економічних зон слід дотримуватися концептуальної єдності підходів, що, зокрема означає:
o спрямованість на досягнення ефективного режимугосподарювання кожного окремого суб'єкта при позитивному народногосподарському ефекті в цілому;
o гнучкість і динамічність управління спеціальними (вільними) економічними зонами, тобто можливість швидкого і адекватного реагування на зміни в кон'юнктурі ринку і зовнішньому економічному середовищі;
o збалансованість інтересів усіх сторін, що беруть участь у процесі створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон;
o багатоваріантність /альтернативність/ підходів, форм і моделей спеціальних (вільних) економічних зон, закладення в техніко-економічне обгрунтування доцільності їх створення;
o перспективність просторового і функціонального розвитку;
o відповідність пріоритетних напрямів розвитку спеціальних (вільних) економічних зон пріоритетним напрямам розвитку регіону та держави;
o врахування вимог національної безпеки. Створення спеціальних (вільних) економічних зон має здійснюватися з урахуванням певних факторів розміщення, зокрема:
o сприятливого з погляду зовнішніх і внутрішніх можливостей для реалізації намічених цілей місцерозта-шування спеціальних (вільних) економічних зон;
o наявності достатнього ресурсного потенціалу (природно-кліматичних умов, корисних копалин, трудових ресурсів, науково-виробничого потенціалу, тощо);
o забезпеченості об'єктами виробничої та соціальної інфраструктури (яка існує або буде створена в процесі розбудови спеціальних (вільних) економічних зон) згідно з міжнародними стандартами;
o розвинутої системи комунікацій, особливо засобів зв'язку, розгалужена транспортна мережа;
o відсутності (або врахування в документах про створення спеціальних (вільних) економічних зон) екологічних обмежень та заборон щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон з огляду на існуючі або передбачувані антропогенні навантаження на навколишнє середовище.
Крім цих загальних для всіх територіально-господарських утворень факторів, повинні враховуватися специфічні умови, характерні для окремих типів спеціальних (вільних) економічних зон. Вони визначаються цільовою і функціональною спрямованістю кожної спеціальної (вільної) економічної зони, її зв'язками з позазональною економікою, ступенем інтегрованості в національне і світове господарство, прив'язкою до наявних систем розселення, виробничих та інших об'єктів. Варто також врахувати ступінь зацікавленості органів місцевого і регіонального самоврядування й населення у створенні на відповідній території спеціальної (вільної) економічної зони.
Важливою передумовою ефективного функціонування спеціальної (вільної) економічної зони є наявність конкретної програми її розвитку з визначенням цілей, етапів, завдань, спрямованих на створення відповідної фінансово-економічної інфраструктури (банківської, страхової, інвестиційної тощо), термінів їх виконання, обсягів та джерел інвестицій.
З урахуванням сучасної економічної ситуації та виходячи з необхідності ефективного використання наявного природного й виробничого потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів в Україні доцільно сформувати розгалужену систему спеціальних (вільних) економічних зон різних функціональних типів з перевагою зовнішньоторговельних, комплексних виробничих і науково-технічних.
За ознаками відкритості та місцерозташування розрізняють інтеграційні спеціальні (вільні) економічні зони (діяльність яких спрямована на тісну взаємодію з позазональною економікою країни) та анклавні (орієнтовані на зв'язки із зовнішнім ринком), зовнішні (розташовані на кордоні з іншими державами) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни).
Вибір варіанту організації спеціальних (вільних) економічних зон визначається двома основними критеріями:
економічна ефективність та оптимальне поєднання типових елементів із специфічними умовами конкретного об'єкта.
Максимальні позитивні результати діяльності спеціальних (вільних) економічних зон при мінімумі початкових витрат забезпечуються створенням зовнішньо торговельних зон різної спеціалізації. Критеріям розміщення зон такого типу в цілому відповідають прикордонні регіони, що мають розвинуту транспортну інфраструктуру, яка обслуговує зовнішньоторговельні вантажопотоки (Львівська, Закарпатська, Чернівецька області). Тут може бути створено зовнішньоторговельні (експортні, імпортні, транзитні) зони невеликої площі.
В режимі "порто-франко", з перспективою наступного розширення функцій, можуть працювати порти Одеси, Іллічівська, Ізмаїла, Керчі, Ялти. За умови скоординова-ності економічної політики причорноморських держав у майбутньому може бути створено комплекс вільних митних зон малої площі (від 15 до 30 га), об'єднаних у митний союз.
У разі позитивного вирішення питання про будівництво "сорок п'ятої паралелі" - трансконтинентальної автомобільної безмитної траси Київ-Лісабон - доцільно сформувати комплекс зовнішньоторговельних зон для її обслуговування.
Об'єктивно існуюча спрямованість ряду підприємств України на випуск високотехнологічної наукомісткої продукції європейського та світового рівня, у поєднанні з діяльністю конкурентоспроможних у своїй галузі науково-дослідних установ і експериментальних центрів, здатна за короткий час забезпечити комплексний соціально-економічний ефект у науково-технічних зонах різної модифікації.
Умови, які визначають можливість створення науково-технічної зони:
o високий науково-технічний потенціал навчальних і дослідних інститутів, центрів, лабораторій і конструкторських бюро, що здійснюють перспективні науково-технічні розробки, мають у своєму доробку відкриття та новітні технологічні рішення;
o висока концентрація підприємств, спроможних реалізувати у виробництві результати науково-дослідних і конструкторських розробок;
o просторова можливість для

 
 

Цікаве

Загрузка...