WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах - Реферат

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ
І. Загальні положення про спеціальні (вільні) економічні зони
Порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з державними та іншими органами визначаються у Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
Спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запровад-жуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.
Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.
Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони.
На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів:
вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон.
На території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. Закон про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони не може суперечити Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі митні умови та режим митного оподаткування, пільговий режим та рівень оподаткування, специфічні валютно-фінансові умови, банківсько-кредитна система, система кредитування і страхування, умови окремих видів платежів та система державного інвестування.
Суб'єкти економічної діяльності, що діють на території спеціальної (вільної) економічної зони, здійснюють матеріально-технічне постачання і реалізацію продукції, а також одержують та надають послуги у формах і на умовах, які вони визначають самостійно на основі договорів із своїми контрагентами. Органи державної виконавчої влади не мають права застосовувати у відносинах із зазначеними суб'єктами обов'язкове державне замовлення.
На території спеціальної (вільної) економічної зони мають право функціонувати будь-які суб'єкти економічної діяльності згідно із законодавством України та законом про створення цієї зони.
Суб'єкти економічної діяльності мають право самостійно обирати види, форми і методи своєї діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони, що не суперечать законодавству України.
На території спеціальної (вільної) економічної зони не дозволяється діяльність, що суперечить міжнародним угодам, учасником яких є Україна.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 p. № 167 була затверджена Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні.
Згідно з даною Концепцією спеціальні /вільні/ економічні зони - один з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій. У поєднанні з іншими елементами загальної стратегії економічного розвитку країни спеціальні (вільні) економічні зони спроможні забезпечити активізацію підприємницької діяльності, залучення нових технологій, розвиток ринкових методів гос-подарювання, а в остаточному підсумку - збільшення виробництва і постачання високоякісних товарів та послуг як на внутрішній, так і на зовнішній ринки.
Концепція створення спеціальних /вільних/ економічних зон в Україні /далі - Концепція/ є методологічною основою для прийняття рішень і підготовки документів у процесі створення конкретних ВЕЗ і має реа-лізуватись у взаємозв'язку з програмами структурної перебудови економіки, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, іншими програмами розвитку економіки країни. Вона базується на положеннях Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", інших актах законодавства України.
Під спеціальною (вільною) економічною зоною розуміється частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного законодавства України.
Спеціальні (вільні) економічні зони створюються в Україні з метою:
o стимулювання структурних перетворень в економіці шляхом залучення іноземних інвестицій;
o активізації спільної з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів та послуг;
o збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг;
o активізації науково-технічного обміну, залучення і впровадження нових технологій;
o запозичення передового організаційного та управлінського досвіду ринкових методів господарювання;
o створення сучасної ринкової інфраструктури;
o поліпшення використання природних і трудових ресурсів;
o прискорення соціально-економічного розвитку окремих регіонів та України в цілому, підвищення життєвого рівня населення.
Згідно з Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" в Україні залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності можуть створюватися такі спеціальні (вільні) економічні зони:
зовнішньоторговельні зони - частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з її відстроченням. Створюються ці зони з метою активізації зовнішньої торгівлі /імпорт,

 
 

Цікаве

Загрузка...