WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття джерела права - Реферат

Поняття джерела права - Реферат

норми права, займатися правотворчістю, а тільки роз'ясняти, тлумачити норми закону і практику його застосування. Таким чином, юридичний прецедент - судове чи адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якій надається сила норми права, і яким керуються при дозволі складних справ.
Нормативний договір - угода між правотворчими (не менш двох) суб'єктами права. На відміну від операцій-договорів-угод дані угоди носять персоніфікований, разовий^-індивідуально-разовий характер, їхній зміст складають загальні правила поведінки (норм). У відмінність же від нормативно-правовими, прийнятими державними органами, дані договори - результат угоди рівноправних суб'єктів із приводу тривалості представляючих їх загальний інтерес. Більшість норм міжнародного права виникло договорів між державами. У феодальну епоху взаємовідношення між сеньйором і васалом ґрунтувалося переважно на договорі. Нормативні договори, що укладаються в даний час у державах, де дотримується принцип "дозволене усе, що не заборонено законом"
Різновидом нормативних договорів є колективний договір, укладений між адміністрацією підприємства, організації і трудовим колективом. Цим нормативним актом регулюються багато соціально-економічних трудових і інших відносин між адміністрацією підприємства і її працівників. Висновок нормативних договорів практикується у федеративних державах між федерацією і її суб'єктами.
Договір у праві - розповсюджене явище. Однак далеко не завжди договір виступає джерелом права. Джерелом права є тільки такий договір, у якому містяться правила загального характеру. Особливість договору як підзаконного джерела права укладається в тім, що сторони можуть укласти як передбачений, так і не передбачений чи законом іншими правовими актами договір. Основна вимога до форми, змісту і предмету договору укладається в тім, щоб він не суперечив чинному законодавству. В даний час нормативні договори застосовуються у всіх національних правових системах світу. Подібні угоди є основою для прийняття інших нормативних правових актів. Вони широко використовуються й у міжнародному праві. У сучасний період до таких угод можна віднести Конвенцію про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах від 23 січня 1993р., укладену країнами, що входять у СНД.
Джерелами мусульманського права є збора релігійних (ісламських) висловлень, переказів, описів учинків, а також правил, сформульованих пророками, їх спадкоємцями, богословами і рішеннях богословів, що містяться в особливих книгах і - Корані, Сунне, Іджмі, Киясі. Вони відносяться до родини релігійно-традиційного права (деякі країни Азії й Америки). Священне писання як джерело права містять норми переважно морального і сугубо релігійного характеру, яким надається сила закону. Вони були правовими розпорядженнями в умовах боротьби духівництва за державну владу і реалізовувалися спеціально створеною системою примусових установ.
Юридична наука (юридична доктрина) офіційно є джерелом права в Древньому Римі в зв'язку з виданням імператором Валентином III закону про цитування, відповідно до якого була додана юридична чинність творам п'яти видатним римським юристам - Павлові, Паниниану, Ульпіану, Модестину і Гаю. В даний час юридичні доктрини офіційно не визнаються джерелом права, однак фактично ними керуються в мусульманських країнах, у тих випадках, коли священне писання не упорядковує юрисдикційно розглянуті суперечки, а також в інших державах, при фактичному обліку в процесі юридичної практики позиції вчених, що містяться в науково-практичних коментарях кодексів і інших законодавчих актів.
2. Характеристика юридичних джерел права
Юридичні джерела (форми) права - вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які надають їм юридичного, загальнообов'язкового значення.
Юридичні джерела (форми) права
Норма-тивно-правовий акт Право-вий преце-дент Норма-тивно-правовий договір Право-вий звичай Правова доктрина Релігій-но-пра-вова норма Міжна-родно-правовий акт
Загальносоціальні джерела права - економічні, соціальні, політичні, морально-культурні та інші - породжують або об'єктивно зумовлюють виникнення правових норм. Юридичні (спеціально-соціальні) джерела права (нормативно-правовий акт, правовий прецедент, правовий договір, правовий звичай, правова доктрина, релігійно-правова норма, міжнародний-правовий акт) виступають як офіційна форма вираження і закріплення правових норм.
Розглянемо кожне з юридичних джерел (форм) права.
Нормативно-правовий акт:
- офіційний акт-документ компетентних органів, що містить норми права, забезпечувані державою (конституції, закони, укази президента, постанови та ін.). Є основним юридичним джерелом права більшості країн, особливо романо-германського типу (сім'ї) правових систем - Франція, ФРН, Італія, Іспанія та ін.
Правовий прецедент:
- акт-документ, що містить нові норми права в результаті вирішення конкретної юридичної справи судовим або адміністративним органом, якій надається загальнообов'язкове значення при вирішенні подібних справ у майбутньому. Є одним із провідних джерел права англо-американського типу правових систем - Англія, США, Індія та ін.
Нормативно-правовий договір:
- спільний акт-документ, що містить нові норми права, які встановлюються за взаємною домовленістю між правотворчими суб'єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) із метою врегулювання певної життєвої ситуації, і забезпечується державою. На відміну від договорів-операцій, які мають індивідуально-разовий характер, нормативно-правовий договір розрахований на кількаразове застосування: його зміст складають норми - правила поведінки загального характеру (колективний, трудовий договір, типовий договір та ін.). Він має суттєве значення у сфері комерційних відносин і майнового обороту. Може мати місце між суб'єктами федерації (наприклад. Федеративний договір Російської Федерації 1992 p.).
Особливим видом нормативно-правового договору є міжнародний-правовий акт, що (на відміну від внутрішньодержавного нормативно-правового договору) можна розглядати як самостійне джерело права.
Правовий звичай:
- акт-документ, що містить норми-звичаї (правила поведінки, які склалися в результаті багаторазового повторення людьми певних дій), які санкціоновані державою і забезпечуються нею. Держава визнає не всі звичаї, що склалися в суспільстві, а лише ті, що мають найбільше значення для суспільства, відповідають його інтересам і відповідають історичному етапу його розвитки. Правовий звичай -найстародавніше джерело права, він історично і фактично передував закону. Зберігав значення в середньовіччя, не втратив популярності в сучасних правових системах традиційно-общинного типу.
У цивільному праві сучасних держав континентальної правової системи визнаються "звичаї ділового обороту", сфера застосування яких в основному обмежена зовнішньоторговельними операціями.
Правова доктрина:
- акт-документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені

 
 

Цікаве

Загрузка...