WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права - Реферат

Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права - Реферат

тілесні ушкодження тощо) є особа. При цьому, перше місце у цьому розділі займають статті, що передбачають відповідальність за злочини проти життя (найбільш цінне благо), друге - за злочини проти здоров'я.
Систематизація всіх злочинів за родовим об'єктом має велике значення. Саме місце розділу в Особливій частині визначає порівняну важливість відносин, що охороняються її нормами, а отже, характер і ступінь суспільної небезпечності вказаних у ній злочинів.Так, на першому місці в системі КК розташовані норми про злочини проти держави, які посягають на основи національної безпеки України (конституційний лад, державну владу, зовнішній і внутрішній суверенітет нашої держави, державну, економічну та інформаційну безпеку), а тому являють собою найбільшу суспільну небезпечність.
Залежно від значущості родового об'єкта Особлива частина КК має таку систему:
Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України (статті 109-114);
Розділ П. Злочини проти життя та здоров'я особи (статті 115-145);
Розділ III. Злочини проти волі, честі та гідності особи (статті 146-151);
Розділ IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (статті 152-156);
Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 15 7-'-184);
Розділ VI. Злочини проти власності (статті 185-198);
Розділ VII. Злочини у сфері господарської діяльності (статті 199-235);
Розділ VIII. Злочини проти довкілля (статті 236-254);
Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки (статті 255-270);
Розділ X. Злочини проти безпеки виробництва (статті 271-275);
Розділ XI. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (статті 276-292);
Розділ XII. Злочини проти громадського порядку та моральності (статті 293-304);
Розділ XIII. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (статті 305-327);
Розділ XIV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, не-доторканності державних кордонів, забезпечення призову по мобілізації (статті 328-337);
Розділ XV. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (статті 338-360);
Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчис-лювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (статті 361-363);
Розділ XVII. Злочини у сфері службової діяльності (статті 364-370);
Розділ XVIII. Злочини проти правосуддя (статті 371-400);
Розділ XIX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (статті 401-^35);
Розділ XX. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (статті 435-447);
Слід зазначити, що розташування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку, проти встановленого порядку несення військової служби, проти правосуддя тощо в кінці Особливої частини КК здійснено не у зв'язку з начебто невеликою суспільною небезпечністю їх. Багато з них віднесено до тяжких та особливо тяжких злочинів, а окремі передбачають навіть можливість застосування довічного позбавлення волі. Це пояснюється тим, що злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку мають вельми специфічний характер як злочини міжнародного характеру. Розташування військових злочинів на одному з останніх місць склалося історично: раніше відповідальність за їх вчинення передбачалась окремим загальносоюзним законом. Кодифікація військових злочинів відбувалася, коли КК фактично був створений. Крім того, і це, мабуть, головне, військові злочини відзначаються особливими ознаками спеціального суб'єкта (військовослужбовець і військовозобов'язаний під час проходження ним навчальних чи перевірних зборів), специфічним об'єктом (встановлений порядок несення військової служби) та рядом істотних особливостей в санкціях.
Систематизація злочинів за родовим об'єктом має суттєве значення для забезпечення кодифікації кримінального законодавства. Положення нового кримінального закону включаються у відповідний розділ Особливої частини КК, а саме той, в якому розташовані статті, що передбачають відповідальність за злочини, які посягають на ту ж групу суспільних відносин, що й злочин, передбачений новим законом.
Розташування норм про відповідальність за окремі злочини за їх родовим об'єктом має велике значення для правильного застосування закону, тлумачення його змісту, зручності користування КК. Об'єднання норм, які передбачають відповідальність за однорідні злочини, в одну групу (розділ) дозволяє чітко виявляти характер суспільної небезпеки і специфіку цих діянь, вивчати загальні, такі, що їх об'єднують, ознаки, дає можливість розробляти та здійснювати засоби щодо запобігання й припинення цілої групи злочинів.
Наявність чітко сформульованих і розташованих у суворо визначеному порядку в системі норм Особливої частини, що передбачають кримінальну відповідальність за конкретні види суспільне небезпечних діянь, - одна з необхідних умов додержання законності при притягненні осіб до кримінальної відповідальності та здійсненні правосуддя у кримінальних справах.
Система Особливої частини кримінального законодавства не збігається із системою навчального курсу Особливої частини кримінального права. Остання, на відміну від першої, включає в себе теоретичний матеріал із таких тем, як: "Поняття, система й значення Особливої частини кримінального права", "Теоретичні основи кваліфікації злочинів" та "Загальна характеристика Особливої частини кримінального законодавства зарубіжних країн".
Література.
1. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
3. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...